Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Informace ze školy »

Zprávy

 
V rámci projektu Řemesla v Trojzemí jsme vyrazili na vícedenní jazykový pobyt. 29.7.2019 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou Soutěž 1:0 pro němčinu je určena dětem ve věku 10 až 13 let a spojuje v sobě znalosti němčiny i umění fotbalu. 26.6.2019 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou Dne 17. 5. 2019 se naši žáci 6. - 9. ročníku zúčastnili krajského kola robotické soutěže VEX IQ CUP. Postoupili do celostátního kola, které se konalo 25. 6. 2019. A opět jsme uspěli. 20.5.2019 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou V 9. ročníku máme 43 žáků. K 14. 5. 2019 má 41 žáků odevzdaný zápisový lístek a jsou přijati na vybranou školu. Dva žáci podali přihlášku do druhého kola přijímacího řízení. 14.5.2019 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou Pod záložkou Řemesla v Trojzemí jsou na našich stránkách uvedeny nejnovější aktivity z projektu. 5.5.2019 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou Způsoby zveřejnění výsledků prvního kola přijímacího řízení vycházejí ze školského zákona. 20.4.2019 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito registračními čísly: 12.4.2019 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou Jako už každoročně se 20. března u nás ve škole konala recitační soutěž, v níž se představili vždy dva recitátoři z každé třídy. 25.3.2019 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou Krajského kola III. ročníku soutěže se zúčastnily dva týmy ze ZŠ Lidická. 19.3.2019 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou Pořádá ZŠ Lidická dne 5. dubna 2019 od 14:00 do 16:30 hodin. 18.3.2019 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou I letos jsme podpořili Tříkrálovou sbírku pořádanou Oblastní charitou Liberec. 21.1.2019 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou dne 21.12.2018 zveřejnil CERMAT materiál s názvem Jednotná přijímací zkouška 2019. 25.12.2018 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou Předmětová komise 1. stupně uspořádala v rámci podpory talentovaných žáků již tradičně Mikulášský turnaj v piškvorkách. 6.12.2018 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou Naše škola se v tomto školním roce poprvé zapojila do mezinárodní matematicko-fyzikální soutěže NÁBOJ, která je určena pro žáky druhého stupně základních škol České republiky, Slovenska a Polska. 27.11.2018 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. 5.11.2018 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou Pracovníci a žáci školy si dnes na slavnostním setkání před budovou školy připomenuli 100. výročí vzniku samostatného československého státu. 26.10.2018 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou Lidická zase válí, góly do sítí pálí! 8.10.2018 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou spojuje oblasti vzdělávání a pracovních příležitostí na jednom místě s cílem nabídnout komplexní zajištění potřeb každého návštěvníka. 7.10.2018 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou Dne 19. 9. 2018 se na naší škole opět ve spolupráci s HSG Turbine Zittau konalo školení rozhodčích. 7.10.2018 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou Jako každý rok v září i letos se v sousední Žitavě konaly Evropské sportovní hry a naši pomocní rozhodčí byli znovu u toho. 7.10.2018 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou Kromě atletiky, florbalu, fotbalu a horských kol jsme poprvé vyzkoušeli i liberecký přespolní běh. 7.10.2018 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou Viz příloha 4.10.2018 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou Vítězem letošního ročníku soutěže je tým Správná pětka ze ZŠ Lidická. 26.6.2018 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou Ve Starých Splavech je také fajn, objevujeme Máchův kraj. 13.6.2018 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou Úspěchy žáků: Během školního roku se mohou nadaní žáci druhého stupně účastnit řady matematických soutěží, které pro ně organizují vyučující matematiky. 12.6.2018 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou


 
  zpět
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou