Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Prezidentské volby 2018 »

Zprávy

 
o době a místě konání volby prezidenta ČR - II. kolo volby 16.1.2018 o době a místě konání volby prezidenta ČR 20.12.2017 koná se dne 20.12.2017 v 16.00 hodin v Bráně Trojzemí 13.12.2017 pro volbu prezidenta 15.11.2017 přihláška k vyplnění v příloze. Zájemce vyplněnou přihlášku odevzdá ve kterékoli kanceláři v přízemí budovy Městského úřadu Hrádek nad Nisou. 24.10.2017 v příloze informace a tiskopisy k voličským průkazům 20.9.2017 Celkové výsledky a přehledy za Hrádek nad Nisou 26.1.2013 Připomínáme, že ve dnech 25. a 26.1.2013 se koná druhé kolo volby prezidenta republiky. Komise se sejdou k práci ve svých volebních místnostech v pátek 25.1.2013 mezi 12.00 – 13.30, tedy tak, aby vše bylo včas a řádně připraveno k otevření volebních místností ve 14.00 hodin. Zapisovatelka a člen komise, který je pověřen použitím svého vozidla k zajištění úkolů voleb se dostaví k převzetí volebního materiálu do kanceláře č. 8 v přízemí budovy Městského úřadu v pátek 25.1.2013 po 12.00 hodině. Upozorňuji, že práce členů ve volebních komisích není ukončena sobotou 26.1.2013 odevzdáním výsledků, ale až vyhlášením výsledků voleb. 24.1.2013 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta - druhé kolo volby 15.1.2013 Zdroj: správní a sociální odbor Informace pro druhé kolo volby prezidenta 15.1.2013 Zdroj: správní a sociální odbor volba konaná ve dnech 11.a 12.01.2013 13.1.2013 Telefonní spojení do okrskových volebních komisí 11.1.2013 Zdroj: správní a sociální odbor Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálem seznamu je zapsán, může osobně požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu, a to nejpozději dne 9.1.2013 do 16.00 hodin. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prazidenta v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 8.1.2013 Zdroj: správní a sociální odbor Oznámení o školení okrskových volebních komisí 20.12.2012 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta v r. 2013 20.12.2012 Svolání zasedání 10.12.2012 informace o termínu volby, volebních okrscích a delegaci do okrskových volebních komisí 30.11.2012 Zdroj: správní a sociální odbor V příloze naleznete informaci k voličským průkazům, žádost o voličský průkaz, plnou moc k převzetí voličského průkazu 30.11.2012 Zdroj: Správní a sociální odbor Informace o počtu a sídle volebních okrsků 30.11.2012 Informace o stanovení počtu členů OVK 30.11.2012


 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou