Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Výchovný poradce »

Zprávy

 
Pod níže uvedeným odkazem jsou k dispozici jednotná kritéria přijímání do oboru vzdělání a formy vzdělávání, předpokládaný počet přijímaných uchazečů, termíny pro podání přihlášky a termíny konání přijímací zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou (umělecky zaměřené obory vzdělání a sportovní gymnázia), které nabízejí střední školy v Libereckém kraji bez rozdílu zřizovatele. 29.10.2018 Zdroj: ZŠ Lidická - výchovný poradce Termíny přijímacích zkoušek v letošním školním roce 14.9.2018 Zdroj: ZŠ Lidická - výchovný poradce Výsledky přijímacího řízení vycházejících žáků 9. a 8. ročníků a zájemců o víceletá gymnázia 26.6.2018 Zdroj: ZŠ Lidická - výchovný poradce Seznam kontaktů na poradenská pracoviště a lékaře 8.3.2018 Zdroj: ZŠ Lidická - výchovný poradce Formulář ke stažení 10.1.2018 Zdroj: ZŠ Lidická - výchovný poradce Formulář ke stažení 10.1.2018 Zdroj: ZŠ Lidická - výchovný poradce Celostátní termíny přijímacích zkoušek 31.10.2017 Zdroj: ZŠ Lidická - výchovný poradce Termíny pro obory s talentovou zkouškou 31.10.2017 Zdroj: ZŠ Lidická - výchovný poradce Průvodce přijímacím řízením pro šk. rok 2018/19 31.10.2017 Zdroj: ZŠ Lidická - výchovný poradce Formuláře přihlášek ke střednímu vzdělávání 31.10.2017 Zdroj: ZŠ Lidická - výchovný poradce K čemu je zápisový lístek? 22.3.2017 Zdroj: ZŠ Lidická - výchovný poradce Materiál k PZ pro cizince 22.3.2017 Zdroj: ZŠ Lidická - výchovný poradce Didaktické testy JPZ - informace 22.3.2017 Zdroj: ZŠ Lidická - výchovný poradce tisková zpráva MŠMT 3.2.2017 Zdroj: ZŠ Lidická - výchovný poradce Materiál MŠMT 3.2.2017 Zdroj: ZŠ Lidická - výchovný poradce Kritéria přijímacího řízení 3.2.2017 Zdroj: ZŠ Lidická - výchovný poradce Informace pro základní školy 15.1.2017 Zdroj: ZŠ Lidická - výchovný poradce Jednotné přijímací zkoušky - časový rozvrh 15.1.2017 Zdroj: ZŠ Lidická - výchovný poradce Výsledky testů lze využít v dalších kolech PŘ. 15.1.2017 Zdroj: ZŠ Lidická - výchovný poradce Novější než posledně... 15.1.2017 Zdroj: ZŠ Lidická - výchovný poradce INFORMACE K PODPŮRNÝM OPATŘENÍM, č. j.: 27 388/2016-3 ze dne 22. 11. 2016 15.1.2017 Zdroj: ZŠ Lidická - výchovný poradce Pro žáky z pátých tříd 15.1.2017 Zdroj: ZŠ Lidická - výchovný poradce Pro žáky sedmých tříd 15.1.2017 Zdroj: ZŠ Lidická - výchovný poradce Materiály pro PŘ 2017/18 2.11.2016 Zdroj: ZŠ Lidická - výchovný poradce Novela vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. 2.11.2016 Zdroj: ZŠ Lidická - výchovný poradce


 
  zpět
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou