Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Finanční odbor »

Zprávy

 
Úprava výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 3.1.2019 Zdroj: Finanční odbor Stanovení lhůty pro uplatnění nároku na osvobození nebo úlevu z místních poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 29.12.2017 Zdroj: Finanční odbor od 1.1.2016 18.1.2016 Zdroj: Finanční odbor Výdej permanentek od 18.1.2016 7.1.2016 Zdroj: Finanční odbor Referent odboru ing. Michal Kuchař - správce pohledávek bude na Městském úřadu od 2.2.2015 půsoit pouze omezený časový úsek. 9.2.2015 Zdroj: Finanční odbor Každoročně se počátkem roku zabýváme svými daňovými povinnostmi. Chtěli bychom Vám připomenout některé údaje z oblasti přiznání daně z nemovitosti. 21.1.2015 Zdroj: Finanční odbor Rozšířené úřední hodiny - daň z nemovitých věcí 21.1.2015 Zdroj: Finanční odbor Informace o poplatcích a permanentkách na Kristýnu 21.1.2015 Zdroj: Finanční odbor Informace k dani z nemovitosti v roce 2014 22.1.2014 Zdroj: Finanční odbor S přechodem roku přechází městský úřad v Hrádku nad Nisou na nový účetní program. S tím je spojena změna variabilních symbolů přidělených jednotlivým plátcům. Tato změna se týká poplatníků, kteří provádějí bezhotovostně platby za odpady, psy, pachtovné. Dotkne se i těch, kteří využívají Motivační systém sběru tříděných odpadů. 3.1.2014 Zdroj: Vít Štrupl Platby na pokladně Městkého úřadu a informace o poplatcích a permanentkách na Kristýnu 20.12.2013 Zdroj: Finanční odbor Finanční pomoc postiženým městům a obcím pod záštitou města Hrádek nad Nisou 27.6.2013 Zdroj: Finanční odbor Informace Finančního úřadu k zasílání složenek pro platby daně z nemovitosti pro rok 2012 22.5.2013 Zdroj: Finanční odbor Výdej permanentek na Finančním odboru 2.4.2013 Zdroj: Finanční odbor Každoročně se počátkem roku zabýváme svými daňovými povinnostmi. Chtěli bychom Vám připomenout některé údaje z oblasti přiznání daně z nemovitostí. 7.1.2013 Zdroj: Finanční odbor INFORMACE KE ZPŘÍSTUPNĚNÍ HROMADNÉHO PŘEDPISNÉHO SEZNAMU NA DAŇ Z NEMIOVITOSTI V ROCE 2012 5.4.2012 Zdroj: Finanční odbor Informace Finančního úřadu k zasílání složenek pro platby daně z nemovitosti pro rok 2012. 5.4.2012 Zdroj: Finanční odbor Bezhotovostní platba za poplatky. 2.1.2012 Zdroj: Finanční odbor Daň z nemovitosti pro rok 2012 2.1.2012 Zdroj: Finanční odbor Upozorňujeme na blížící se termín platby daně z nemovitostí 23.5.2011 Zdroj: Finanční odbor Dne 30.3.2011 byla schválena zastupitelstvem města 1. změna rozpočtu 2011 v celkové výši 146 969 017Kč. 5.4.2011 Zdroj: Finanční odbor Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit na možnost platby poplatku za komunální odpad bezhotovostním platebním převodem. Pro možnost identifikace vaší platby je nutné zadat variabilní symbol, který Vám bude zaslán na základě požadavku elektronickou poštou na adresu mestohradek@muhradek.cz. Věříme, že s nabízenou službou budete spokojeni. Finanční odbor 8.2.2011 Zdroj: Finanční odbor Daň z nemovitosti 10.1.2011 Zdroj: Finanční odbor Pro zajištění bezproblémového výběru daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob navštíví pracovnice Finančního úřadu Městský úřad v Hrádku nad Nisou dne 10.3.2010 v době od 14:00-16:00 ve velké zasedací místnosti. Občané si zde mohou vyzvednout tiskopisy daňového přiznání, mohou zde odevzdat daňového přiznání, pracovnice FÚ provedou kontrolu úplnosti a formálních náležitostí daňového přiznání. Finanční odbor 17.2.2010 Zdroj: Finanční odbor Usnesením rady města 01/015/RM/10 se mění ceník služeb na Městkém úřadu. Tato skutečnost nastává vzhledem ke změně sazeb DPH. Finanční odbor 11.1.2010 Zdroj: Finanční odbor


 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou