Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Odbor investic a správy majetku »

Zprávy

 
Město Hrádek nad Nisou zveřejňuje nabídku pronájmu bytů v čp.378, Liberecká, Hrádek nad Nisou "Ruská vila". Podmínky uvedeny u jednotlivých zveřejnění. Byty č.1 až 4 + žádost o byt 11.12.2017 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Město Hrádek nad Nisou zveřejňuje nabídku pronájmu bytů v čp.378, Liberecká, Hrádek nad Nisou "Ruská vila". Podmínky uvedeny u jednotlivých zveřejnění. Byty č.5 až 7 + žádost o byt 11.12.2017 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Oznamujeme vám zahájení provozu Městského kluziště od 4.12.2017. Hodiny pro veřejnost PO 15,30-19,00; ÚT 14,00-17,00;ST 14,00-17,00;ČT 14,00-17,00; PÁ 14,00-17,00; SO 10,00-12,00; SO 14,00-17,00;NE 14,00-17,00 hodin 29.11.2017 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Město hrádek nad Nisou vydává k 1.1.2018 Závazný pokyn Města Hrádek nad Nisou a stanovuje tímto způsob příjmů odpadů od občanů na sběrném dvoře Provozovna Hrádek nad Nisou v ulici Žitavská 689, bezplatně, nebo za úplatu. 27.10.2017 Zdroj: Odbor investic a správy majetku dovolujeme si Vás informovat o plánované nedostupnosti poskytovaných služeb v lokalitě Hrádek nad Nisou, ke které dojde dne 31.10.2017 od 10:00 do 16:00 hodin. V uvedeném čase bude docházet k výpadkům námi poskytovaných služeb. Důvodem jsou plánované práce na páteřní trase. Za dočasnou nedostupnost poskytovaných služeb se velice omlouváme a děkujeme za pochopení. V případě zjištění jakéhokoliv problému po čase předpokládaného ukončení prací nebo dotazů, nás neprodleně kontaktujte. ADV Computers s.r.o. tel: 480 000 000 nebo 776 200 006 27.10.2017 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Město Hrádek nad Nisou ve spolupráci s firmou Severočeské komunální služby, s.r.o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu,který se uskuteční v sobotu 10. června 2017. sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označených stanovištích(info leták). Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky společnosti SKS s.r.o. Přijímány budou následující druhy odpadů : - Léky všeho druhu včetně mastí - Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.). Nádoby musí být označeny !!! - Zbytky starých barev, obaly od barev - Televize, ledničky,zářivky, drobné elektrospotřebiče 5.6.2017 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Při kontrole nádob na tříděný odpad v lokalitě Starý Dvůr (viz foto), bylo zjištěno, že krátce po svozu byly uloženy do kontejnerů na papír velké krabice v malém množství, které kompletně zaplnili tři kontejnery stojící na tomto stanovišti. Další svoz těchto nádob proběhne až ve čtvrtek 20.4.2017, je opravdu nezbytné krabice před uložením do těchto kontejnerů rozložit či sešlapat!!! Buďte ohleduplní i ke svým sousedům, aby i oni mohli tyto kontejnery používat!!! 10.4.2017 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Plán odpadového hospodářství (POH) města Hrádek nad Nisou se zpracovává za účelem předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a nakládání s nimi podle zákona o odpadech a zákona o obalech a dalších souvisejících předpisů, v souladu s principy udržitelného rozvoje. 5.4.2017 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Mezi lidmi je velký zájem o informaci, jakou kvalitu má voda ve vlastních zdrojích (studny, vrty), jen nebývá povědomí jak a kde takový rozbor zajistit. V rámci služeb Zdravotní Ústav se sídlem v Ústí nad Labem (zřizovatelem je Ministerstvo Zdravotnictví ČR) nabízí nyní pro soukromé osoby informativní rozbor vody za velmi výhodnou cenu. Konkrétní nabídky v příloze. 29.3.2017 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) vyhlašuje cenu vody (vodné a stočné) na rok 2017 v regionu působnosti společnosti. Cena vody je stanovena v souladu s mantinely sociální únosnosti pro vodné a stočné definované novým Podnikatelským záměrem SVS na roky 2016-2020, který byl schválen v loňském roce akcionáři (představiteli měst a obcí Ústeckého a převážné části Libereckého kraje): Cena V+S pro rok 2017: Cena bez DPH (Kč/m3) Cena vč. 15 % DPH (Kč/m3) Voda pitná (vodné): 43,46= 49,98 Kč s DPH Voda odkanalizovaná (stočné): 42,02= 48,32 Kč s DPH. Celkem cena vody: 85,48=s DPH 98,30Kč 5.1.2017 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Dne 14. 12. byl schválen a dne 19. 12. 2016 byl uveřejněn (vyhlášen) Program podpory v rámci fondu FRM 19.12.2016 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Dne 14. 12. byl schválen a dne 19. 12. 2016 byl uveřejněn (vyhlášen) Program podpory v rámci fondu FRVU 19.12.2016 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Oznamujeme vám zahájení provozu Městského kluziště. Hodiny pro veřejnost PO 15,30-19,00; ÚT 14,00-17,00;ST 14,00-17,00;ČT 14,00-17,00; PÁ 14,00-17,00; SO 10,00-12,00; SO 14,00-17,00;NE 14,00-17,00 hodin 5.12.2016 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Oznamujeme Vám termíny svozů "Motivačního programu" pro rok 2017 28.11.2016 Zdroj: Odbor investic a správy majetku informujeme Vás o změně termínu zahájení provozu Městského kluziště od 5.12.2016 z technických důvodů.Děkujeme za pochopení 25.11.2016 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Tím to žádáme občany Hrádku nad Nisou, aby do svých nádob na komunální odpad nenalévali vodu, která při mrazu zmrzne a tím odpad přimrzá ke stěnám nádob na komunální odpad. Při výsypu těchto nádob se zamrzlým obsahem, dochází k poškození, praskání nádob na komunální odpad, ale ani posádka vozu není technicky a časově vybavena na vytloukání odpadu z nádob. 21.11.2016 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Oznamujeme, že "Sokolovna" Legionářská 269, Hrádek nad Nisou je již v provozu dle platného provozního řádu. 15.11.2016 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Oznámení o plánované nedostupnosti služeb ADV Computers s.r.o. 16.11.2016 14.11.2016 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Ve dnech 22.10.2016 (sobota) a 29.10.2016 (sobota) proběhne ve městě Hrádku nad Nisou mobilní svoz objemného odpadu 5.10.2016 Zdroj: Karlíková Miroslava, Doleželová Lenka Z důvodu rekonstrukce podlahy je SOKOLOVNA, Legionářská 269, Hrádek nad Nisou MIMO PROVOZ 2.9.2016 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Dne 11.6.2016 proběhl v Hrádku nad Nisou mobilní svoz nebezpečných odpadů, v této kategorii odpadu bylo svezeno: 12.7.2016 Zdroj: Odbor investic a správy majetku SDH Dolní Sedlo v sobotu 11.6.2016 brigádně čistil požární nádrž. 30.6.2016 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Výzva – Sbírka materiální pomoci pro Diakonii Broumov Obracíme se na občany Hrádku nad Nisou s prosbou o pomoc potřebným…… Ve dnech 23 - 24.6.2016 od 14:00 do 17:00 hod pořádá Město Hrádek nad Nisou v „Areálu Bekon“ mimořádný sběr použitého ošacení a potřeb do domácnosti z důvodu žádosti o pomoc sociálního družstva Diakonie Broumov (více informací v přiloženém letáku), předem děkujeme všem za vstřícnost, nikdy nevíme, kdy bude každý z nás, tuto pomoc potřebovat. 20.6.2016 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Vážení odběratelé, v souladu se smluvním ujednáním a s ustanovením § 76 odst. 4 písm. c), zákona č. 458/2000 Sb., Vás tímto informujeme, že dne 28. 6. 2016 v době od 7:00 do 19:00 hod. dojde k pferušení dodávek tepelné energie. K přerušení dodávek tepelné energie dojde z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektrické energie v souladu s ust. § 25 odst. 3 písm.d) bod 6, zákona č.458/2000 Sb. Dovolujeme si Vás požádat, abyste provedli potřebná opatření k zamezení vzniku případných škod. Omlouváme se Vám tímto za námi nezaviněné komplikace. Děkujeme za pochopení. 16.6.2016 Zdroj: Odbor investic a správy majetku Město Hrádek nad Nisou ve spolupráci s firmou Severočeské komunální služby, s.r.o. pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 6.6.2016 Zdroj: Odbor investic a správy majetku


 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou