Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Úřední deska »

Archiv

 
o umístění stavby - Domov seniorů Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OSŽP-5360/2018-LII od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 30.7.2018 sejmuto: 15.8.2018 - oznámení o zahájení výběrového řízení - Částečná oprava CAS 32 T 815. číslo jednací: OISM-5144/2018-JIS od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 23.7.2018 sejmuto: 7.8.2018 - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev.č. III/2711 - STL plyn. přípojka PE 32 pro RD p.p.č. 227/2, Dolní Suchá. číslo jednací: SO-5171/2018-KOD od: Magistrát města Liberec
vyvěšeno: 23.7.2018 sejmuto: 8.8.2018 dne 7.8.2018, Hrádek nad Nisou - Donín, viz. příloha. číslo jednací: SO-5142/2018-KOD od: ČEZ Distribuce, a.s.
vyvěšeno: 23.7.2018 sejmuto: 7.8.2018 stanovení místní úpravy provozu - úprava dopravního značení na silnici III/2711 (ul. Donínská) a na místní komunikaci ul. Za Školou v Hrádku nad Nisou. číslo jednací: SO-5034/2018-UHE od: Magistrát města Liberec
vyvěšeno: 18.7.2018 sejmuto: 3.8.2018 - zveřejnění návrhu stanovení místní úpravy provozu - VGP Park Hrádek nad Nisou, hala H4 a H5. číslo jednací: SO-4939/2018-KOD od: Magistrát města Liberec
vyvěšeno: 13.7.2018 sejmuto: 29.7.2018 - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích - ul. Lidická a ul. Hartavská - Triatlon Hrádek nad Nisou. číslo jednací: SO-4944/2018-KOD od: Magistrát města Liberec
vyvěšeno: 13.7.2018 sejmuto: 29.7.2018 územní rozhodnutí o umístění stavby-"Projektová příprava částí úseků cyklostezky svaté Zdislavy, Jablonné v Podještědí - Bílý Kostel nad Nisou, úsek Jítrava." číslo jednací: OSŽP-4835/2018-PES od: Městský úřad Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 9.7.2018 sejmuto: 25.7.2018 pronájmu části pozemku p.č.1069/1 a 1070 Hrádek nad Nisou - zahrada a trvalý travní porost číslo jednací: OIASM-4816/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 4.7.2018 sejmuto: 6.8.2018 pronájmu pozemku p.č. 154/1 Hrádek nad Nisou - zahrada číslo jednací: OIASM-4818/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 4.7.2018 sejmuto: 6.8.2018 pronájmu části pozemku p.č. 1069/1 a část pozemku 1070 Hrádek nad Nisou - zahrada a trvalý travní porost číslo jednací: OIASM-4823/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 4.7.2018 sejmuto: 6.8.2018 -změna nájemní smlouvy ev. č. 01/002/14 ze dne 1.9.2013 na pronájem nebytových prostor č. 1 na adrese Liberecká 380, Hrádek nad Nisou číslo jednací: OIASM-4771/2018-KAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 4.7.2018 sejmuto: 18.7.2018 tajemnice Městského úřadu Nový Bor vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa zkušební komisař/komisařka číslo jednací: SO-4762/2018-UHE od: Město Nový Bor
vyvěšeno: 4.7.2018 sejmuto: 11.7.2018 finančního odboru, který oznamuje, že je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam - poplatek za psů za rok 2017. číslo jednací: FO-4642/2018-SCHE od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 27.6.2018 sejmuto: 27.7.2018 finančního odboru, který oznamuje, že je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam - komunální odpad za rok 2017. číslo jednací: FO-4647/2018-SCHE od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 27.6.2018 sejmuto: 27.7.2018 - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/2711 - Zvýšení bezpečnosti u ZŠ a přechod pro chodce ul. Donínská. číslo jednací: SO-4579/2018-KOD od: Magistrát města Liberec
vyvěšeno: 26.6.2018 sejmuto: 12.7.2018 finančního odboru, který oznamuje, že je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam - komunální odpad za rok 2016. číslo jednací: FO-4626/2018-SCHE od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 26.6.2018 sejmuto: 26.7.2018 pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Komunitní centrum Hrádek nad Nisou - opakované zadání. číslo jednací: OISM-4600/2018-PAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 25.6.2018 sejmuto: 18.7.2018 dne 12.7.2018, Hrádek nad Nisou, Hrádek nad Nisou Dolní Sedlo, Hrádek nad Nisou Horní Sedlo, Hrádek nad Nisou Donín, viz. příloha. číslo jednací: SO-4564/2018-KOD od: ČEZ Distribuce, a.s.
vyvěšeno: 25.6.2018 sejmuto: 12.7.2018 o konání akce a omezení nočního klidu. číslo jednací: ODK-4598/2018-DAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 25.6.2018 sejmuto: 21.7.2018 pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky pod názvem Rekonstrukce sociálního zázemí Sokolovny - interiér šaten. číslo jednací: OISM-4500/2018-NYP od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 25.6.2018 sejmuto: 11.7.2018 Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města v roce 2018, které se koná dne 27.6.2018 v 17.00 hodin - aktualizace. číslo jednací: KÚ-4533/2018-BLV od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 21.6.2018 sejmuto: 27.6.2018 stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici č. III/2716 a č. III/2719 v rozsahu dle přílohy. číslo jednací: SO-4486/2018-KOD od: Magistrát města Liberec
vyvěšeno: 21.6.2018 sejmuto: 7.7.2018 Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města v roce 2018, které se koná dne 27.6.2018 v 17.00 hodin. číslo jednací: KÚ-4403/2018-BLV od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.6.2018 sejmuto: 27.6.2018 propachtovat část p.p.č. 1083/17 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-4309/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.6.2018 sejmuto: 19.7.2018 změnit smlouvu o nájmu nemovitosti č. 13/033/14, 13/030/14. číslo jednací: OISM-4300/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.6.2018 sejmuto: 20.7.2018 změnit smlouvu o nájmu nemovitosti č. 13/053/13, 13/072/13. číslo jednací: OISM-4298/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.6.2018 sejmuto: 20.7.2018 změnit smlouvu o nájmu nemovitosti č. 13/062/14, 13/081/14, 13/074/14, 13/057/14. číslo jednací: OISM-4299/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.6.2018 sejmuto: 20.7.2018 propachtovat p.p.č. 630/1 v k.ú. Loučná. číslo jednací: OISM-4312/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.6.2018 sejmuto: 16.7.2018 propachtovat část p.p.č. 62/1 v k.ú. Loučná. číslo jednací: OISM-4311/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.6.2018 sejmuto: 16.7.2018 - rozhodnutí o umístění stavby - I/13 Rynoltice, průtah. číslo jednací: OSŽP-4227/2018-LII od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 12.6.2018 sejmuto: 28.6.2018 - rozhodnutí o umístění stavby - Infrastruktura pro výstavbu RD v obci Rynoltice. číslo jednací: 4209/2018-UŘ-501/2018/RAM od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 11.6.2018 sejmuto: 27.6.2018 - oznámení o zahájení výběrového řízení - Odstavná plocha ZŠ Lidická. číslo jednací: OISM-4178/2018-PRV od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 11.6.2018 sejmuto: 26.6.2018 - oznámení o zahájení výběrového řízení - Snížení energetické náročnosti a nástavba odborných učeben ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou. číslo jednací: OISM-4134/2018-PAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.6.2018 sejmuto: 26.6.2018 o Členské schůzi dobrovolného svazku obcí Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko dne 19.6.2018. číslo jednací: ODK-4122/2018-MAJ od: Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko
vyvěšeno: 6.6.2018 sejmuto: 19.6.2018 - informace - podání a dotazy ohledně kandidátních listin. číslo jednací: SO-4057/2018-SAJ od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 5.6.2018 sejmuto: 5.8.2018 - opakovaná elektronická dražba dne 18.7.2018 ve 14.00 hodin, povinný Jan Silnica. číslo jednací: SO-3995/2018-KOD od: Exekutorský úřad Chrudim
vyvěšeno: 4.6.2018 sejmuto: 18.7.2018 dne 21.6.2018, Hrádek nad Nisou - Dolní Suchá, viz. příloha. číslo jednací: SO-4005/2018-KOD od: ČEZ Distribuce, a.s.
vyvěšeno: 4.6.2018 sejmuto: 21.6.2018 prodat p.p.č. 2787/3 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou. číslo jednací: OISM-4026/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 4.6.2018 sejmuto: 16.7.2018 propachtovat část p.p.č. 549/1 v k.ú. Loučná. číslo jednací: OISM-4034/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 4.6.2018 sejmuto: 16.7.2018 propachtovat část p.p.č. 419/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-4032/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 4.6.2018 sejmuto: 16.7.2018 změnit smlouvu o nájmu nemovitosti č. 13/055/14. číslo jednací: OISM-4030/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 4.6.2018 sejmuto: 16.7.2018 propachtovat část p.p.č. 1382 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-4028/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 4.6.2018 sejmuto: 16.7.2018 propachtovat část p.p.č. 419/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-4022/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 4.6.2018 sejmuto: 16.7.2018 propachtovat část p.p.č. 1691 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-4038/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 4.6.2018 sejmuto: 16.7.2018 - závěrečný účet Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko za rok 2017. číslo jednací: FO-3973/2018-SOI od: Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko
vyvěšeno: 31.5.2018 sejmuto: 19.6.2018 o provedení elektronické dražby dne 18.7.2018 ve 13.00 hodin, povinný František Tichý. číslo jednací: SO-3901/2018-KOD od: Exekutorský úřad Přerov
vyvěšeno: 31.5.2018 sejmuto: 18.7.2018 o zahájení aktualizace BPEJ v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou. číslo jednací: SO-3846/2018-KOD od: Státní pozemkový úřad, Praha
vyvěšeno: 29.5.2018 sejmuto: 14.6.2018 dne 14.6.2018, Hrádek nad Nisou- Dolní Suchá, viz. příloha. číslo jednací: SO-3857/2018-KOD od: ČEZ Distribuce, a.s.
vyvěšeno: 29.5.2018 sejmuto: 14.6.2018 pro zpracování nabídky - Instalace fotovoltaického systému na střechu ZŠ T.G.Masaryka v Hrádku nad Nisou. číslo jednací: OISM-3889/2018-PAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 28.5.2018 sejmuto: 12.6.2018


 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou