Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Městský úřad »

 

Úřední deska

 

Dokumenty zveřejněné na úředni desce

Náhledy dokumentů z úřední desky jsou ve formátu PDF. Zobrazují se pomocí programu Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe.  Stažení programu >>> rss_sm.png

o nařízení elektronické dražby dne 24.5.2018 ve 13.00 hodin, povinný Libor Poklop. číslo jednací: SO-3011/2018-KOD od: Exekutorský úřad Liberec
vyvěšeno: 19.4.2018
o zveřejnění změny rozpočtu Města 2018 č. 2. číslo jednací: FO-2493/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 3.4.2018
o zveřejnění závěrečného účtu Města. číslo jednací: FO-4674/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 29.6.2017
malého rozsahu na dodávky s názvem Vybudování dětské skupiny v Hrádku nad Nisou - Interiér - opakované zadání. číslo jednací: OISM-2953/2018-PAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 17.4.2018
- monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2018. číslo jednací: SO-2391/2018-KOD od: Krajská hygienická stanice LK
vyvěšeno: 29.3.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/062/17 - Klub horolezců Hrádek z.s. číslo jednací: ODK-4235/2017-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 12.6.2017
prodat p.p.č. 493/3 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-2906/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 17.4.2018
změnit Smlouvu o nájmu pozemku dle přiloženého seznamu. číslo jednací: OISM-2356/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 28.3.2018
o zveřejnění finančních dokumentů - povinné informace podle zákona č. 250/2000 Sb. číslo jednací: FO-3276/2017-SOI od: Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko
vyvěšeno: 5.5.2017
propachtovat p.p.č. 795/2 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-2911/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 17.4.2018
- zahájení elektronické dražby dne 15.5.2018 v 10.30 hodin, povinný Farkas Pavel. číslo jednací: SO-2301/2018-KOD od: Exekutorský úřad Brno - město
vyvěšeno: 26.3.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/058/17 - Orel jednota Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3244/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 5.5.2017
propachtovat část p.p.č. 445 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-2915/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 17.4.2018
o konání společného jednání o návrhu Územního plánu obce Hrádek nad Nisou dne 16.4.2018. číslo jednací: 1847/2018-ÚP-268/2018/RAM od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 8.3.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/057/17 - Náboženská obec Církve československé husitské v Hrádku nad Nisou. číslo jednací: ODK-3245/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 5.5.2017
propachtovat část p.p.č. 1740/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou číslo jednací: OISM-2913/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 17.4.2018
o zveřejnění změny č. 1 rozpočtu Města na rok 2018. číslo jednací: FO-1629/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 26.2.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/059/17 - Český svaz chovatelů z.s., Základní organizace Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3124/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 2.5.2017
- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v rozsahu dle přílohy. číslo jednací: SO-2830/2018-KOD od: Magistrát města Liberec
vyvěšeno: 16.4.2018
- aktualizovaný seznam ke dni 1.2.2018. číslo jednací: SO-1561/2018-KOD od: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno: 26.2.2018
Libereckému kraji z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na stavební akci Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích - nezpůsobilé výdaje. číslo jednací: FO-2197/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 24.3.2017
AF-CITYPLAN, s.r.o. - Projektová příprava částí úseků cyklostezky svaté Zdislavy. číslo jednací: OSŽP-2859/2018-PES od: Městský úřad Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.4.2018
Dotační program Města Hrádek nad Nisou na rok 2018. číslo jednací: ODK-1543/2018-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 22.2.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/007/17 - Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-1302/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 17.2.2017
na rok 2018 a změna rozpočtu příspěvkových organizací. číslo jednací: FO-2861/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.4.2018
o zamýšleném převodu - p.p.č. 506/3 v k.ú. Loučná. číslo jednací: SO-696/2018-KOD od: Krajský pozemkový úřad pro LK
vyvěšeno: 25.1.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou, č.s. 16/063/2016 - OREL jednota Hrádek nad Nisou číslo jednací: ODK-1094/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.2.2017
dne 2.5.2018 a 3.5.2018 - Hrádek nad Nisou, Dolní Suchá. číslo jednací: SO-2633,2634-KOD od: ČEZ Distribuce, a.s.
vyvěšeno: 9.4.2018
o zveřejnění změny rozpočtu Města na rok 2017 č. 11. číslo jednací: FO-720/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 23.1.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou, č.s. 16/064/2016 - Český rybářský svaz MO, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-1095/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.2.2017
- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v rámci akce Rekonstrukce silnice III/27110 v k.ú. Oldřichov na Hranicích. číslo jednací: SO-2587/2018-KOD od: Magistrát města Liberec
vyvěšeno: 9.4.2018
o zveřejnění finančních dokumentů mikroregionu - střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí na roky 2019,2020 a rozpočet na rok 2018. číslo jednací: FO-502/2018-SOI od: Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko
vyvěšeno: 17.1.2018
VPS č. 07/030/16 o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-7780/2016-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.12.2016
- oznámení o zahájení výběrového řízení - Rekonstrukce ZŠ Lidická - zdravotně technické instalace. číslo jednací: OISM-2581/2018-PRV od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 5.4.2018
o zveřejnění rozpočtu Města na rok 2018. číslo jednací: FO-8603/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 15.12.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/011/2016 - OREL jednota Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3780-2016/PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 8.6.2016
- oznámení o zahájení výběrového řízení - Rekonstrukce ZŠ Lidická - oprava silnoproudých rozvodů. číslo jednací: OISM-2580/2018-PRV od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 5.4.2018
o zveřejnění střednědobého výhledu Města. číslo jednací: FO-8605/2017-SOI od: Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 15.12.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/012/2016 - Brána Trojzemí o.p.s. číslo jednací: ODK-3517/2016-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 26.5.2016
na obsazení pracovní pozice Referent/ka odboru kancelář úřadu - správce ICT. číslo jednací: FO-2579/2018-SLM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 5.4.2018
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na průběžné financování projektu Řemesla v Trojzemí. číslo jednací: FO-8396/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.12.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/55/2015 - Český svaz chovatelů Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-7521/2015-ZAG od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 11.12.2015
VPS o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hrádek nad Nisou č. 16/08/18 - Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-2577/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 5.4.2018
o zveřejnění rozpočtu PO na rok 2018 a střednědobého výhledu PO na rok 2019-2020. číslo jednací: FO-8395/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.12.2017
vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. číslo jednací: SO-7143/2015-KOD od: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno: 30.11.2015
dne 24.4.2018 a 25.4.2018 v Hrádku nad Nisou - Dolní Suchá. číslo jednací: SO-2475,2476/2018-KOD od: ČEZ Distribuce, a.s.
vyvěšeno: 5.4.2018
- aktualizace dat k 1.9.2017 - aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitých věcí spadajících územně pod obec. číslo jednací: SO-7099/2017-KOD od: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno: 12.10.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/52/2015 - TJ Slovan Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-5852/2015-ZAG od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.10.2015
o zveřejnění závěrečného účtu Města. číslo jednací: FO-2492/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 3.4.2018
VPS č. 16/066/17 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na průběžné financování projektu "Co si vyzkouším, tomu rozumím" - Základní škola Lidická. číslo jednací: FO-5074/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.7.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z Dotačního programu Města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram na projekt, č. 16/37/15. číslo jednací: ODK-5107/2015-MIB od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 28.8.2015
 
 
 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou