Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Městský úřad »

 

Úřední deska

 

Dokumenty zveřejněné na úředni desce

Náhledy dokumentů z úřední desky jsou ve formátu PDF. Zobrazují se pomocí programu Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe.  Stažení programu >>> rss_sm.png

kterým Krajská hygienická stanice LK vydává monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2017. číslo jednací: SO-2255/2017-KOD od: Krajská hygienická stanice LK
vyvěšeno: 29.3.2017
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - III/2716, ulice Okružní, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: SO-1996/2017-KOD od: Magistrát města Liberec
vyvěšeno: 17.3.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou, č.s. 16/063/2016 - OREL jednota Hrádek nad Nisou číslo jednací: ODK-1094/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.2.2017
o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou. číslo jednací: SO-2153/2017-KOD od: Krajský pozemkový úřad pro LK
vyvěšeno: 28.3.2017
propachtovat p.p.č. 417/8 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-1975/2017-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 16.3.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou, č.s. 16/064/2016 - Český rybářský svaz MO, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-1095/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.2.2017
změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/52/12 - pronájem části p.p.č. 147/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-2205/2017-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 27.3.2017
zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - čistírna odpadních vod pro bytový dům č.p. 16 v k.ú. Jítrava. číslo jednací: OSŽP-1994/2017-NOM od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 15.3.2017
ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření Státní pozemkový úřad. číslo jednací: SO-775/2017-KOD od: Krajský pozemkový úřad pro LK
vyvěšeno: 2.2.2017
změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/006/13 - pronájem části p.p.č. 1472/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-2201/2017-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 27.3.2017
nařízená na 26.4.2017 v 10.30 hodin, povinná ing. Mirka Dostálová. číslo jednací: SO-1925/2017-KOD od: Exekutorský úřad Beroun
vyvěšeno: 15.3.2017
Dotační program Města Hrádek nad Nisou na rok 2017. číslo jednací: ODK-788/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 1.2.2017
Libereckému kraji z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na stavební akci Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích - nezpůsobilé výdaje. číslo jednací: FO-2197/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 24.3.2017
splašková kanalizace ulice K bytovkám, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-1916/2017-NYP od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 15.3.2017
VPS č. 07/030/16 o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-7780/2016-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.12.2016
k veřejné zakázce 4 města zachraňují přes hranice - hasící kontejner (druhé zadání). číslo jednací: OISM-2122/2017-VIN od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 22.3.2017
na zjištění zájemce o koupi ideální poloviny pozemků st.p.č. 95 se stavbou čp. 51 a p.p.č. 545 v k.ú. Oldřichov na Hranicích. číslo jednací: SO-1848/2017-KOD od: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno: 13.3.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/011/2016 - OREL jednota Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3780-2016/PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 8.6.2016
č.j. SVS/2017/035290-L - rozhodnutí o ukončení mimořádných veterinárních opatření - vysoce patogenní aviární influenza. číslo jednací: SO-2083,2084/2017-KOD od: Krajská veterinární správa SVS prok LK
vyvěšeno: 22.3.2017
nařízená na 12.4.2017 v 15.00 hodin, povinný Tomáš Vondra. číslo jednací: SO-1523/2017-KOD od: Exekutorský úřad Praha - východ
vyvěšeno: 1.3.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/012/2016 - Brána Trojzemí o.p.s. číslo jednací: ODK-3517/2016-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 26.5.2016
vydání rozhodnutí o umístění stavby účelové komunikace na p.p.č. 769/1 v k.ú. Chotyně. číslo jednací: OSŽP-2106/2017-NOM od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 22.3.2017
na zjištění zájemce o koupi p.p.č. 4 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou. číslo jednací: SO-1463/2017-KOD od: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno: 1.3.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace č. 16/55/2015 - Český svaz chovatelů Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-7521/2015-ZAG od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 11.12.2015
Oznámení o zveřejnění rozpočtu města na rok 2017. číslo jednací: FO-2068/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.3.2017
pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem " 4 města zachraňují přes hranice - hasící kontejner" (druhé zadání). číslo jednací: OIASM-1300/2017-VIN od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 23.2.2017
vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. číslo jednací: SO-7143/2015-KOD od: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno: 30.11.2015
Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2017-2021. číslo jednací: FO-2069/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.3.2017
k podání žádosti o příspěvek do programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností". číslo jednací: SO-1308/2017-UHE od: Magistrát města Liberec
vyvěšeno: 21.2.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/52/2015 - TJ Slovan Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-5852/2015-ZAG od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.10.2015
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města. číslo jednací: FO-2070/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.3.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace č. 16/007/17 - Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-1302/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 17.2.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z Dotačního programu Města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram na projekt, č. 16/37/15. číslo jednací: ODK-5107/2015-MIB od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 28.8.2015
Oznámení o zveřejnění změn rozpočtu města na rok 2017. číslo jednací: FO-2072/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.3.2017
 
 

Výzvy k vyzvednutí zásilek

V této sekci uveřejňuje městský úřad od 27.5.2014 dokumenty – výzvy poštovních doručovatelů, které není povinen ze zákona uveřejňovat na úřední desce. Uveřejnění je vyvěšeno na těchto stránkách a na informačních vývěskách městského úřadu v přízemí. Informace podá podatelna nebo Odbor správní a sociální.
Moc Vlastimil. číslo jednací: FO-2281/2017-SLV od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 29.3.2017
Zelená Stanislava. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 27.3.2017
Jilemnický Tomáš. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 23.3.2017
Vodičková Lucie. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 29.3.2017
Bradáč Karel. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 27.3.2017
Šlosar Karel. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 22.3.2017
Kosek Edvard. číslo jednací: FO-2252/2017-SLV od: Městský úřad Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 28.3.2017
Kupcová Jana. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 27.3.2017
Franta Daniel. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 22.3.2017
Daduč Michal. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 28.3.2017
Klimt Ladislav. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 27.3.2017
Šlechta Petr. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 22.3.2017
Žeravský Martin. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 28.3.2017
Stričko Jan. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 27.3.2017
Bulíř Petr. číslo jednací: FO-2079/2017-SLV od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 21.3.2017
Zezula Rudolf. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 28.3.2017
Chovanec Aleš. číslo jednací: FO-2172/2017-SLV od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 24.3.2017
Thomas Robert. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 21.3.2017
Krausová Miluše. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 28.3.2017
Zelená Stanislava. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 24.3.2017
Dragoun Josef. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 21.3.2017
Horák Ladislav. číslo jednací: FO-2198/2017-SLV od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 27.3.2017
Pulda Tomáš. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 24.3.2017
Novák Jan. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 21.3.2017
Týnek Radoslav. číslo jednací: FO-2209/2017-SLV od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 27.3.2017
Kepl Luboš. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 23.3.2017
Tarnayová Vlasta. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.3.2017
Slaninová Daniela. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 27.3.2017
Klimt Ladislav. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 23.3.2017
Zadinová Stanislava. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.3.2017
Nekvapil Michal. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 27.3.2017
Strnadíková Martina. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 23.3.2017
Pumprla Jaromír. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 15.3.2017
Dudík Antonín. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 27.3.2017
Didiová Věra. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 23.3.2017
Zadinová Stanislava. od: Česká pošta, Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 15.3.2017
 
 
            © 2000-2017 Město Hrádek nad Nisou
 
Loading