Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Městský úřad »

 

Úřední deska

 

Dokumenty zveřejněné na úředni desce

Náhledy dokumentů z úřední desky jsou ve formátu PDF. Zobrazují se pomocí programu Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe.  Stažení programu >>> rss_sm.png

o nařízení elektronického dražebního jednání, zahájení dne 27.9.2017 v 9.30 hodin, povinný Daniel Hozák. číslo jednací: SO-5163/2017-KOD od: Exekutorský úřad Brno venkov
vyvěšeno: 21.7.2017
změnit Smlouvu o nájmu pozemku č.13/23/16 uzavřenou dne 01.12.2016 o pronájmu pozemku p.č. 371 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou. číslo jednací: OIASM-4725/2017-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 3.7.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/059/17 - Český svaz chovatelů z.s., Základní organizace Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3124/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 2.5.2017
o nařízení opakovaného dražebního jednání, zahájení elektronické dražby dne 31.8.2017 v 10.00 hodin, povinný Tomáš Vondra. číslo jednací: SO-5159/2017-KOD od: Exekutorský úřad Praha východ
vyvěšeno: 21.7.2017
změnit Smlouvu o nájmu pozemku č.13/040/13 uzavřenou dne 26.6.2013 o pronájmu části pozemku p.č. 215/1 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně. číslo jednací: OIASM-4723/2017-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 3.7.2017
o zveřejnění změny rozpočtu města na rok 2017 č.2. číslo jednací: FO-2939/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 21.4.2017
- zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - VGP Park Hrádek nad Nisou, hala H4 a H5 na p.č. 1594/52 a 1594/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou - příprava území, HTÚ, inženýrské sítě. číslo jednací: 5181/2017-UŘ-716/2017/RAM od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 20.7.2017
změnit Smlouvu o nájmu pozemku č.13/053/12 uzavřenou dne 29.8.2012 o pronájmu části pozemku p.č. 215/1 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně. číslo jednací: OIASM-4722/2017-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 3.7.2017
Libereckému kraji z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na stavební akci Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích - nezpůsobilé výdaje. číslo jednací: FO-2197/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 24.3.2017
Pozvánka na 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva města v roce 2017, které se koná dne 26.7.2017 od 17.00 hodin - aktualizace. číslo jednací: KÚ-5176/2017-BLV od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.7.2017
o zveřejnění změny rozpočtu PO. číslo jednací: FO-4678/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 29.6.2017
Oznámení o zveřejnění rozpočtu města na rok 2017. číslo jednací: FO-2068/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.3.2017
- zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání - sklad zahradní techniky, zařízení pro chov drobného zvířectva na p.p.č. 333/1, 353/2 v k.ú. Loučná. číslo jednací: OSŽP-5148/2017-PES od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 19.7.2017
o zveřejnění závěrečného účtu města. číslo jednací: FO-4674/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 29.6.2017
Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2017-2021. číslo jednací: FO-2069/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.3.2017
- oznámení o zahájení zadávacího řízení - Dubová alej k Trojzemí - revitalizace aleje ul. Žitavská. číslo jednací: OISM-5106/2017-VIN od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.7.2017
o zveřejnění změny rozpočtu města na rok 2017 č. 6. číslo jednací: FO-4673/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 29.6.2017
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města. číslo jednací: FO-2070/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.3.2017
- oznámení o zahájení zadávacího řízení - Regenerace panelového sídliště Liberecká III. etapa Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-5107/2017-VIN od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.7.2017
o konání akce a omezení nočního klidu uveřejňované v souladu s platnou OZV Města Hrádek nad Nisou č. 2/2017. číslo jednací: ODK-4461/2017-DAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.6.2017
Oznámení o zveřejnění změn rozpočtu města na rok 2017. číslo jednací: FO-2072/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.3.2017
o provedení elektronické dražby věcí nemovitých dne 16.8.2017 ve 14.00 hodin, povinný Neddy´s s.r.o. v likvidaci. číslo jednací: SO-5028/2017-KOD od: Exekutorský úřad Cheb
vyvěšeno: 18.7.2017
o zamýšleném převodu v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou. číslo jednací: SO-4359/2017-KOD od: Krajský pozemkový úřad pro LK
vyvěšeno: 20.6.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/007/17 - Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-1302/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 17.2.2017
VPS č. 16/066/17 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na průběžné financování projektu "Co si vyzkouším, tomu rozumím" - Základní škola Lidická. číslo jednací: FO-5074/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.7.2017
- odročení dražebního jednání ze dne 14.6.2017 na 13.9.2017, povinný Filip Tichý. číslo jednací: SO-4279/2017-KOD od: Exekutorský úřad Brno - venkov
vyvěšeno: 14.6.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou, č.s. 16/063/2016 - OREL jednota Hrádek nad Nisou číslo jednací: ODK-1094/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.2.2017
Pozvánka na 1. mimořádné zasedání Zastupitelstva města v roce 2017, které se koná dne 26.7.2017 od 17.00 hodin. číslo jednací: KÚ-5060/2017-BLV od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 17.7.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/062/17 - Klub horolezců Hrádek z.s. číslo jednací: ODK-4235/2017-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 12.6.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou, č.s. 16/064/2016 - Český rybářský svaz MO, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-1095/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.2.2017
dne 16.8.2017 - část obce Dolní Suchá, viz. příloha. číslo jednací: SO-4961/2017-KOD od: ČEZ Distribuce, a.s.
vyvěšeno: 17.7.2017
o nařízení 1. kola elektronické dražby dne 6.9.2017 v 11.00 hodin, povinný Miroslav Chmelík. číslo jednací: SO-4172/2017-KOD od: Exekutorský úřad Brno - město
vyvěšeno: 12.6.2017
VPS č. 07/030/16 o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-7780/2016-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.12.2016
změnit smlouvu o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání č. 01/007/13 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 - Hlaváčová Miloslava. číslo jednací: OISM-4940/2017-JIS od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 17.7.2017
o zveřejnění změny rozpočtu města na rok 2017 č. 5. číslo jednací: FO-4140/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 8.6.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/011/2016 - OREL jednota Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3780-2016/PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 8.6.2016
změnit pachtovní smlouvu č. 13/002/17 na pronájem části p.p.č. 1072 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-4985/2017-JIS od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 17.7.2017
o zveřejnění změny rozpočtu města na rok 2017 č. 4. číslo jednací: FO-4139/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.6.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/012/2016 - Brána Trojzemí o.p.s. číslo jednací: ODK-3517/2016-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 26.5.2016
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání k umístění stavby VGP Park Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OSŽP-4845/2017-KRB od: Městský úřad Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 11.7.2017
o zveřejnění změny rozpočtů příspěvkových organizací. číslo jednací: FO-4143/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.6.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/55/2015 - Český svaz chovatelů Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-7521/2015-ZAG od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 11.12.2015
na obsazení pracovní pozice: vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-4773/2017-SLM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 3.7.2017
o zveřejnění změny Rozpočtu města na rok 2017 č. 3. číslo jednací: FO-3429/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 12.5.2017
vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. číslo jednací: SO-7143/2015-KOD od: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno: 30.11.2015
změnit Smlouvu o nájmu pozemku č.13/41/2012 uzavřenou dne 6.8.2012 o pronájmu části pozemku p.č. 1065/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OIASM-4730/2017-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 3.7.2017
o zveřejnění finančních dokumentů - povinné informace podle zákona č. 250/2000 Sb. číslo jednací: FO-3276/2017-SOI od: Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko
vyvěšeno: 5.5.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/52/2015 - TJ Slovan Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-5852/2015-ZAG od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.10.2015
propachtovat část pozemku p.č. 1622/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OIASM-4728/2017-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 3.7.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/058/17 - Orel jednota Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3244/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 5.5.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z Dotačního programu Města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram na projekt, č. 16/37/15. číslo jednací: ODK-5107/2015-MIB od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 28.8.2015
změnit Smlouvu o nájmu pozemku č.13/47/12 uzavřenou dne 16.8.2012 o pronájmu části pozemku p.č. 418/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OIASM-4726/2017-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 3.7.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/057/17 - Náboženská obec Církve československé husitské v Hrádku nad Nisou. číslo jednací: ODK-3245/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 5.5.2017
 
 
 
 
            © 2000-2017 Město Hrádek nad Nisou
 
Loading