Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Městský úřad »

 

Úřední deska

 

Dokumenty zveřejněné na úředni desce

Náhledy dokumentů z úřední desky jsou ve formátu PDF. Zobrazují se pomocí programu Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe.  Stažení programu >>> rss_sm.png

propachtovat část p.p.č. 417/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-1555/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 22.2.2018
o zveřejnění finančních dokumentů mikroregionu - střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí na roky 2019,2020 a rozpočet na rok 2018. číslo jednací: FO-502/2018-SOI od: Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko
vyvěšeno: 17.1.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/057/17 - Náboženská obec Církve československé husitské v Hrádku nad Nisou. číslo jednací: ODK-3245/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 5.5.2017
propachtovat část p.p.č. 770 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-1557/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 22.2.2018
o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání dne 7.3.2018 v 10.30 hodin, povinný Filip Tichý. číslo jednací: SO-8887/2017-KOD od: Exekutorský úřad Brno - venkov
vyvěšeno: 2.1.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/059/17 - Český svaz chovatelů z.s., Základní organizace Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3124/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 2.5.2017
směnit pozemek p.č. 622/1 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou za část pozemku p.č. 624. číslo jednací: OISM-1552/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 22.2.2018
- program podpory FRVU pro rok 2018. číslo jednací: OISM-8568/2017-DOL od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 19.12.2017
Libereckému kraji z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na stavební akci Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích - nezpůsobilé výdaje. číslo jednací: FO-2197/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 24.3.2017
Dotační program Města Hrádek nad Nisou na rok 2018. číslo jednací: ODK-1543/2018-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 22.2.2018
- program podpory FRM pro rok 2018. číslo jednací: OISM-8567/2017-DOL od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 19.12.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/007/17 - Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-1302/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 17.2.2017
pronájmu nebytového prostoru č. 6 v č.p. 225, ul. Tovární, Hrádek nad Nisou - zdravotní středisko. číslo jednací: OISM-1525/2018-JIS od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 22.2.2018
o zveřejnění rozpočtu Města na rok 2018. číslo jednací: FO-8603/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 15.12.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou, č.s. 16/063/2016 - OREL jednota Hrádek nad Nisou číslo jednací: ODK-1094/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.2.2017
- oznámení o zahájení zadávacího řízení - 4 města zachraňují přes hranice - protipovodňový přístřešek. číslo jednací: OISM-1266/2018-VIN od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 16.2.2018
o zveřejnění střednědobého výhledu Města. číslo jednací: FO-8605/2017-SOI od: Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 15.12.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou, č.s. 16/064/2016 - Český rybářský svaz MO, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-1095/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.2.2017
- zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - I/13 Rynoltice, průtah. číslo jednací: OSŽP-1276/2018-LII od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 15.2.2018
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na průběžné financování projektu Řemesla v Trojzemí. číslo jednací: FO-8396/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.12.2017
VPS č. 07/030/16 o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-7780/2016-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.12.2016
- oznámení o zveřejnění opatření obecné povahy, kterým se vydává 18. změna územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou. číslo jednací: 1233818-UŘ-173/2018/RAM od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 13.2.2018
o zveřejnění rozpočtu PO na rok 2018 a střednědobého výhledu PO na rok 2019-2020. číslo jednací: FO-8395/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.12.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/011/2016 - OREL jednota Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3780-2016/PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 8.6.2016
pronájmu bytu č. 31, typ 1+kk, ul. 1. máje 767, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-1230/2018-JIS od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.2.2018
- aktualizace dat k 1.9.2017 - aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitých věcí spadajících územně pod obec. číslo jednací: SO-7099/2017-KOD od: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno: 12.10.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/012/2016 - Brána Trojzemí o.p.s. číslo jednací: ODK-3517/2016-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 26.5.2016
pronájmu bytu zvláštního určení - byt č. 19, typ 1+2, Nádražní 700, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-1225/2018-JIS od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.2.2018
VPS č. 16/066/17 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na průběžné financování projektu "Co si vyzkouším, tomu rozumím" - Základní škola Lidická. číslo jednací: FO-5074/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.7.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/55/2015 - Český svaz chovatelů Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-7521/2015-ZAG od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 11.12.2015
ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření Státní pozemkový úřad. číslo jednací: SO-1042/2018-KOD od: Krajský pozemkový úřad pro LK
vyvěšeno: 7.2.2018
o zveřejnění závěrečného účtu Města. číslo jednací: FO-4674/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 29.6.2017
vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. číslo jednací: SO-7143/2015-KOD od: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno: 30.11.2015
oznamuje, že je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam - místní poplatek ze psů za rok 2016. číslo jednací: FO-854/2018-SCHE od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 30.1.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/062/17 - Klub horolezců Hrádek z.s. číslo jednací: ODK-4235/2017-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 12.6.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/52/2015 - TJ Slovan Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-5852/2015-ZAG od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.10.2015
o zamýšleném převodu - p.p.č. 506/3 v k.ú. Loučná. číslo jednací: SO-696/2018-KOD od: Krajský pozemkový úřad pro LK
vyvěšeno: 25.1.2018
o zveřejnění finančních dokumentů - povinné informace podle zákona č. 250/2000 Sb. číslo jednací: FO-3276/2017-SOI od: Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko
vyvěšeno: 5.5.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z Dotačního programu Města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram na projekt, č. 16/37/15. číslo jednací: ODK-5107/2015-MIB od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 28.8.2015
o zveřejnění změny rozpočtu Města na rok 2017 č. 11. číslo jednací: FO-720/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 23.1.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/058/17 - Orel jednota Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3244/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 5.5.2017
 
 
 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou