Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Městský úřad »

 

Úřední deska

 

Dokumenty zveřejněné na úředni desce

Náhledy dokumentů z úřední desky jsou ve formátu PDF. Zobrazují se pomocí programu Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe.  Stažení programu >>> rss_sm.png

o zveřejnění změny rozpočtu Města 2018 č. 6. číslo jednací: FO-4532/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 21.6.2018
změnit smlouvu o nájmu nemovitosti č. 13/055/14. číslo jednací: OISM-4030/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 4.6.2018
o zveřejnění střednědobého výhledu Města. číslo jednací: FO-8605/2017-SOI od: Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 15.12.2017
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města v roce 2018, které se koná dne 27.6.2018 v 17.00 hodin - aktualizace. číslo jednací: KÚ-4533/2018-BLV od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 21.6.2018
propachtovat část p.p.č. 1382 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-4028/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 4.6.2018
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na průběžné financování projektu Řemesla v Trojzemí. číslo jednací: FO-8396/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.12.2017
stanovení přechodné úpravy provozu na krajské silnici č. III/2716 a č. III/2719 v rozsahu dle přílohy. číslo jednací: SO-4486/2018-KOD od: Magistrát města Liberec
vyvěšeno: 21.6.2018
propachtovat část p.p.č. 419/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-4022/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 4.6.2018
o zveřejnění rozpočtu PO na rok 2018 a střednědobého výhledu PO na rok 2019-2020. číslo jednací: FO-8395/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.12.2017
Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva města v roce 2018, které se koná dne 27.6.2018 v 17.00 hodin. číslo jednací: KÚ-4403/2018-BLV od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.6.2018
propachtovat část p.p.č. 1691 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-4038/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 4.6.2018
- aktualizace dat k 1.9.2017 - aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitých věcí spadajících územně pod obec. číslo jednací: SO-7099/2017-KOD od: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno: 12.10.2017
propachtovat část p.p.č. 1083/17 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-4309/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.6.2018
o zveřejnění změny rozpočtu Města 2018 č. 4. číslo jednací: FO-3782/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 31.5.2018
VPS č. 16/066/17 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na průběžné financování projektu "Co si vyzkouším, tomu rozumím" - Základní škola Lidická. číslo jednací: FO-5074/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.7.2017
změnit smlouvu o nájmu nemovitosti č. 13/033/14, 13/030/14. číslo jednací: OISM-4300/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.6.2018
města Hrádek nad Nisou pro volební období 2018 - 2022. číslo jednací: SO-3972/2018-SAJ od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 31.5.2018
o zveřejnění závěrečného účtu Města. číslo jednací: FO-4674/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 29.6.2017
změnit smlouvu o nájmu nemovitosti č. 13/053/13, 13/072/13. číslo jednací: OISM-4298/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.6.2018
o provedení elektronické dražby dne 18.7.2018 ve 13.00 hodin, povinný František Tichý. číslo jednací: SO-3901/2018-KOD od: Exekutorský úřad Přerov
vyvěšeno: 31.5.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/062/17 - Klub horolezců Hrádek z.s. číslo jednací: ODK-4235/2017-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 12.6.2017
změnit smlouvu o nájmu nemovitosti č. 13/062/14, 13/081/14, 13/074/14, 13/057/14. číslo jednací: OISM-4299/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.6.2018
- zahájení elektronické dražby dne 24.7.2018 v 10.00 hodin, povinná Šašková Anna. číslo jednací: SO-3820/2018-KOD od: Exekutorský úřad Děčín
vyvěšeno: 25.5.2018
o zveřejnění finančních dokumentů - povinné informace podle zákona č. 250/2000 Sb. číslo jednací: FO-3276/2017-SOI od: Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko
vyvěšeno: 5.5.2017
propachtovat p.p.č. 630/1 v k.ú. Loučná. číslo jednací: OISM-4312/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.6.2018
- zahájení elektronické dražby dne 24.7.2018 v 10.00 hodin, povinný Farkas Pavel. číslo jednací: SO-3791/2018-KOD od: Exekutorský úřad Brno-město
vyvěšeno: 24.5.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/058/17 - Orel jednota Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3244/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 5.5.2017
propachtovat část p.p.č. 62/1 v k.ú. Loučná. číslo jednací: OISM-4311/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.6.2018
jíž se oznamuje konání dražebního roku dne 28.6.2018 ve 14.00 hodin, povinný Ladislav Valášek. číslo jednací: SO-3792/2018-KOD od: Exekutorský úřad Hodonín
vyvěšeno: 24.5.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/057/17 - Náboženská obec Církve československé husitské v Hrádku nad Nisou. číslo jednací: ODK-3245/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 5.5.2017
ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace LK - Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích. číslo jednací: FO-4347/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 15.6.2018
o konání akce a omezení nočního klidu. číslo jednací: ODK-3774/2018-DAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 22.5.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/059/17 - Český svaz chovatelů z.s., Základní organizace Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3124/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 2.5.2017
- rozhodnutí o umístění stavby - I/13 Rynoltice, průtah. číslo jednací: OSŽP-4227/2018-LII od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 12.6.2018
- zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran. číslo jednací: SO-3520/2018-SAJ od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 15.5.2018
Libereckému kraji z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na stavební akci Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích - nezpůsobilé výdaje. číslo jednací: FO-2197/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 24.3.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/058/18 - Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-4211/2018-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 11.6.2018
ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření Státní pozemkový úřad. číslo jednací: SO-3211/2018-KOD od: Státní pozemkový úřad
vyvěšeno: 2.5.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/007/17 - Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-1302/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 17.2.2017
- rozhodnutí o umístění stavby - Infrastruktura pro výstavbu RD v obci Rynoltice. číslo jednací: 4209/2018-UŘ-501/2018/RAM od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 11.6.2018
na rok 2018 a změna rozpočtu příspěvkových organizací. číslo jednací: FO-2861/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.4.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou, č.s. 16/063/2016 - OREL jednota Hrádek nad Nisou číslo jednací: ODK-1094/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.2.2017
- oznámení o zahájení výběrového řízení - Odstavná plocha ZŠ Lidická. číslo jednací: OISM-4178/2018-PRV od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 11.6.2018
VPS o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hrádek nad Nisou č. 16/08/18 - Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-2577/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 5.4.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou, č.s. 16/064/2016 - Český rybářský svaz MO, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-1095/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.2.2017
o zveřejnění změny rozpočtu Města 2018 č. 5. číslo jednací: FO-4150/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.6.2018
o zveřejnění závěrečného účtu Města. číslo jednací: FO-2492/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 3.4.2018
VPS č. 07/030/16 o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-7780/2016-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.12.2016
- oznámení o zahájení výběrového řízení - Snížení energetické náročnosti a nástavba odborných učeben ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou. číslo jednací: OISM-4134/2018-PAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.6.2018
o zveřejnění změny rozpočtu Města 2018 č. 2. číslo jednací: FO-2493/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 3.4.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/011/2016 - OREL jednota Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3780-2016/PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 8.6.2016
- informace - podání a dotazy ohledně kandidátních listin. číslo jednací: SO-4057/2018-SAJ od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 5.6.2018
o zveřejnění změny č. 1 rozpočtu Města na rok 2018. číslo jednací: FO-1629/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 26.2.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/012/2016 - Brána Trojzemí o.p.s. číslo jednací: ODK-3517/2016-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 26.5.2016
- opakovaná elektronická dražba dne 18.7.2018 ve 14.00 hodin, povinný Jan Silnica. číslo jednací: SO-3995/2018-KOD od: Exekutorský úřad Chrudim
vyvěšeno: 4.6.2018
- aktualizovaný seznam ke dni 1.2.2018. číslo jednací: SO-1561/2018-KOD od: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno: 26.2.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/55/2015 - Český svaz chovatelů Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-7521/2015-ZAG od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 11.12.2015
prodat p.p.č. 2787/3 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou. číslo jednací: OISM-4026/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 4.6.2018
o zveřejnění změny rozpočtu Města na rok 2017 č. 11. číslo jednací: FO-720/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 23.1.2018
vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. číslo jednací: SO-7143/2015-KOD od: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno: 30.11.2015
propachtovat část p.p.č. 549/1 v k.ú. Loučná. číslo jednací: OISM-4034/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 4.6.2018
o zveřejnění finančních dokumentů mikroregionu - střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí na roky 2019,2020 a rozpočet na rok 2018. číslo jednací: FO-502/2018-SOI od: Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko
vyvěšeno: 17.1.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/52/2015 - TJ Slovan Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-5852/2015-ZAG od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.10.2015
propachtovat část p.p.č. 419/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-4032/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 4.6.2018
o zveřejnění rozpočtu Města na rok 2018. číslo jednací: FO-8603/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 15.12.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z Dotačního programu Města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram na projekt, č. 16/37/15. číslo jednací: ODK-5107/2015-MIB od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 28.8.2015
 
 
 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou