Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Městský úřad »

 

Úřední deska

 

Dokumenty zveřejněné na úředni desce

Náhledy dokumentů z úřední desky jsou ve formátu PDF. Zobrazují se pomocí programu Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe.  Stažení programu >>> rss_sm.png

na obsazení pracovní pozice Domovník - preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15 029/0003723. číslo jednací: FO-6737/2017-SLM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 26.9.2017
dne 03.10.2017, Hrádek nad Nisou - část Václavice, viz. příloha. číslo jednací: SO-5697/2017-UHE od: ČEZ Distribuce, a.s.
vyvěšeno: 17.8.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/059/17 - Český svaz chovatelů z.s., Základní organizace Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3124/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 2.5.2017
pronájmu bytu zvláštního určení - byt č. 6, typ 1+kk, 1. máje 768, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-6684/2017-JIS od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 25.9.2017
o veřejném projednání návrhu změny č. 18a Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou. číslo jednací: 5626/2017-ÚP-767/2017/RAM od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 14.8.2017
o zveřejnění změny rozpočtu města na rok 2017 č.2. číslo jednací: FO-2939/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 21.4.2017
k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. číslo jednací: SO-6537/2017-KOD od: ČEZ Distribuce, a.s.
vyvěšeno: 20.9.2017
o veřejném projednání návrhu změny č. 17 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou. číslo jednací: 5623/2017-ÚP-766/2017/RAM od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 14.8.2017
Libereckému kraji z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na stavební akci Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích - nezpůsobilé výdaje. číslo jednací: FO-2197/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 24.3.2017
prodat p.p.č. 1105/13 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-6596/2017-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.9.2017
ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření Státní pozemkový úřad - k.ú. Dolní Sedlo, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: SO-5405/2017-KOD od: Státní pozemkový úřad
vyvěšeno: 3.8.2017
Oznámení o zveřejnění rozpočtu města na rok 2017. číslo jednací: FO-2068/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.3.2017
prodat p.p.č. 252 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou. číslo jednací: OISM-6598/2017-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.9.2017
o nařízení elektronického dražebního jednání, zahájení dne 27.9.2017 v 9.30 hodin, povinný Daniel Hozák. číslo jednací: SO-5163/2017-KOD od: Exekutorský úřad Brno venkov
vyvěšeno: 21.7.2017
Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2017-2021. číslo jednací: FO-2069/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.3.2017
- návrh opatření obecné povahy - lesní porosty dřevin rodu smrk a borovice - viz. příloha. číslo jednací: SO-6410/2017-KOD od: Ministerstvo zemědělství
vyvěšeno: 18.9.2017
VPS č. 16/066/17 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na průběžné financování projektu "Co si vyzkouším, tomu rozumím" - Základní škola Lidická. číslo jednací: FO-5074/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.7.2017
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města. číslo jednací: FO-2070/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.3.2017
- první zasedání okrskové volební komise dne 25.9.2017 v 16.00 hodin v budově Brány Trojzemí, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: SO-6399/2017-UHE od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 18.9.2017
o zveřejnění změny rozpočtu PO. číslo jednací: FO-4678/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 29.6.2017
Oznámení o zveřejnění změn rozpočtu města na rok 2017. číslo jednací: FO-2072/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.3.2017
dne 24.10.2017 - Václavice, viz. příloha. číslo jednací: SO-6380/2017-KOD od: ČEZ Distribuce, a.s.
vyvěšeno: 18.9.2017
o zveřejnění závěrečného účtu města. číslo jednací: FO-4674/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 29.6.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/007/17 - Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-1302/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 17.2.2017
- rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení - RD včetně přípojek a oplocení na p.p.č. 912 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OSŽP-6369/2017-KRB od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 15.9.2017
o zveřejnění změny rozpočtu města na rok 2017 č. 6. číslo jednací: FO-4673/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 29.6.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou, č.s. 16/063/2016 - OREL jednota Hrádek nad Nisou číslo jednací: ODK-1094/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.2.2017
- rozhodnutí o umístění stavby - Hrádek nad Nisou, Donínská ul. - Zvýšení bezpečnosti u ZŠ Donín. číslo jednací: OSŽP-6263/2017-KRB od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 11.9.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/062/17 - Klub horolezců Hrádek z.s. číslo jednací: ODK-4235/2017-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 12.6.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou, č.s. 16/064/2016 - Český rybářský svaz MO, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-1095/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.2.2017
dne 3.10.2017 a 5.10.2017 - ul. Jezerní, Liberecká, Hrádek nad Nisou - viz. příloha. číslo jednací: SO-6141/2017-KOD od: ČEZ Distribuce, a.s.
vyvěšeno: 6.9.2017
o zveřejnění změny rozpočtu města na rok 2017 č. 5. číslo jednací: FO-4140/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 8.6.2017
VPS č. 07/030/16 o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-7780/2016-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.12.2016
- oznámení o zahájení zadávacího řízení - Rekonstrukce podstávkového domu Koník v Hrádku nad Nisou. číslo jednací: OISM-6152/2017-NYP od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 5.9.2017
o zveřejnění změny rozpočtu města na rok 2017 č. 4. číslo jednací: FO-4139/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.6.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/011/2016 - OREL jednota Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3780-2016/PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 8.6.2016
k náhradním restitucím, k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou. číslo jednací: SO-6028/2017-KOD od: Státní pozemkový úřad ČR
vyvěšeno: 4.9.2017
o zveřejnění změny rozpočtů příspěvkových organizací. číslo jednací: FO-4143/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.6.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/012/2016 - Brána Trojzemí o.p.s. číslo jednací: ODK-3517/2016-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 26.5.2016
o zveřejnění změny rozpočtu města na rok 2017 č. 7 a změny rozpočtu PO. číslo jednací: FO-6020/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 31.8.2017
o zveřejnění změny rozpočtu města na rok 2017 č. 3. číslo jednací: FO-3429/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 12.5.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/55/2015 - Český svaz chovatelů Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-7521/2015-ZAG od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 11.12.2015
o počtu a sídle volebních okrsků města v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční 20. a 21.10.2017. číslo jednací: SO-5853/2017-UHE od: Městský úřad Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 23.8.2017
o zveřejnění finančních dokumentů - povinné informace podle zákona č. 250/2000 Sb. číslo jednací: FO-3276/2017-SOI od: Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko
vyvěšeno: 5.5.2017
vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. číslo jednací: SO-7143/2015-KOD od: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno: 30.11.2015
- oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Jablonné v Podještědí. číslo jednací: SO-5773/2017-KOD od: Městský úřad Jablonné v Podještědí
vyvěšeno: 21.8.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/058/17 - Orel jednota Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3244/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 5.5.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/52/2015 - TJ Slovan Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-5852/2015-ZAG od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.10.2015
o nařízení další elektronické dražby dne 5.10.2017 v 10.30 hodin, povinná Marie Nebesářová. číslo jednací: SO-5745/2017-KOD od: Exekutorský úřad Praha - východ
vyvěšeno: 21.8.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/057/17 - Náboženská obec Církve československé husitské v Hrádku nad Nisou. číslo jednací: ODK-3245/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 5.5.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z Dotačního programu Města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram na projekt, č. 16/37/15. číslo jednací: ODK-5107/2015-MIB od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 28.8.2015
 
 
 
 
            © 2000-2017 Město Hrádek nad Nisou
 
Loading