Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Městský úřad »

 

Úřední deska

 

Dokumenty zveřejněné na úředni desce

Náhledy dokumentů z úřední desky jsou ve formátu PDF. Zobrazují se pomocí programu Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe.  Stažení programu >>> rss_sm.png

volební strany typu sdružení nezávislých kandidátů PRO RYNOLTICE pro volby do zastupitelstva obce Rynoltice číslo jednací: SSO/5741/2018 od: Městský úřad Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 14.8.2018
prodeje p.p.č. 550 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-5241/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 24.7.2018
o zveřejnění rozpočtu Města na rok 2018. číslo jednací: FO-8603/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 15.12.2017
volební strany typu sdružení nezávislých kandidátů Nezávislí - Jítravští Za Demokracii (N-JZD) pro volby do zastupitelstva obce Rynoltice číslo jednací: SSO/5740/2018 od: Městský úřad Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 14.8.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/065/18 - Český rybářský svaz z.s. číslo jednací: ODK-5053/2018-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.7.2018
o zveřejnění střednědobého výhledu Města. číslo jednací: FO-8605/2017-SOI od: Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 15.12.2017
volební strany typu sdružení nezávislých kandidátů s názvem CHOTYNĚ- OBEC,KDE SE HEZKY ŽIJE pro volby do zastupitelstva obce Chotyně číslo jednací: SSO/5717/2018 od: Městský úřad Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 14.8.2018
Oznámení o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území číslo jednací: SO-4910/2018-UHE od: Krajský úřad Libereckého kraje,Liberec
vyvěšeno: 12.7.2018
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na průběžné financování projektu Řemesla v Trojzemí. číslo jednací: FO-8396/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.12.2017
volební strany typu politické hnutí s názvem ANO 2011 pro volby do zastupitelstva města Hrádek nad Nisou číslo jednací: SSO/5716/2018 od: Městský úřad Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 14.8.2018
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou, č. 16/063/18 "Oprava věžních hodin Chrámu pokoje včetně jejich osvětlení" číslo jednací: ODK-4819/2018-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 4.7.2018
o zveřejnění rozpočtu PO na rok 2018 a střednědobého výhledu PO na rok 2019-2020. číslo jednací: FO-8395/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.12.2017
volební strany typu politická strana s názvem Komunistická strana Čech a Moravy pro volby do zastupitelstva města Hrádek nad Nisou číslo jednací: SSO/5715/2018 od: Městský úřad Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 14.8.2018
o elektronické dražbě spoluvlastnického podílu na nemovitosti v Oldřichově na Hranicích dne 29.8.2018 v 10,30 hod. číslo jednací: SO-4755/2018-UHE od: Exekutorský úřad Litoměřice
vyvěšeno: 4.7.2018
- aktualizace dat k 1.9.2017 - aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitých věcí spadajících územně pod obec. číslo jednací: SO-7099/2017-KOD od: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno: 12.10.2017
volební strany typu sdružení nezávislých kandidátů s názvem Hrádek potřebuje změny! pro volby do zastupitelstva města Hrádek nad Nisou číslo jednací: SSO/5714/2018 od: Městský úřad Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 14.8.2018
o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hrádek ad Nisou číslo jednací: FO-4773/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 3.7.2018
VPS č. 16/066/17 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na průběžné financování projektu "Co si vyzkouším, tomu rozumím" - Základní škola Lidická. číslo jednací: FO-5074/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.7.2017
zrušení platnosti opatření se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru číslo jednací: SO-5696/2018-UHE od: Liberecký kraj, Liberec
vyvěšeno: 14.8.2018
Oznámení Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko o zveřejnění finančních dokumentů číslo jednací: 4764/2018-UHE od: Městský úřad v Chrastavě
vyvěšeno: 2.7.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/062/17 - Klub horolezců Hrádek z.s. číslo jednací: ODK-4235/2017-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 12.6.2017
- novostavba obrobny KSM Castings CZ, a.s. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OSŽP-5691/2018-LII od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 10.8.2018
o zveřejnění změny rozpočtu Města 2018 č. 6. číslo jednací: FO-4532/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 21.6.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/058/17 - Orel jednota Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3244/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 5.5.2017
- usnesení o nařízení elektronické dražby dne 13.9.2018, povinný Daniel Hozák. číslo jednací: SO-5672/2018-KOD od: Exekutorský úřad Liberec
vyvěšeno: 10.8.2018
ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace LK - Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích. číslo jednací: FO-4347/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 15.6.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/057/17 - Náboženská obec Církve československé husitské v Hrádku nad Nisou. číslo jednací: ODK-3245/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 5.5.2017
pachtu nemovitosti - část pozemku p.p.č. 1377/2 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-5612/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 8.8.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/058/18 - Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-4211/2018-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 11.6.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/059/17 - Český svaz chovatelů z.s., Základní organizace Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3124/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 2.5.2017
- novostavba RD, garáže, jímky na vybírání, oplocení a zpevněných ploch na p.p.č. 607/1 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou. číslo jednací: OSŽP-5522/2018-KRB od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 7.8.2018
o zveřejnění změny rozpočtu Města 2018 č. 5. číslo jednací: FO-4150/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.6.2018
Libereckému kraji z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na stavební akci Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích - nezpůsobilé výdaje. číslo jednací: FO-2197/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 24.3.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/059/18 - Orel jednota Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-5529/2018-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 6.8.2018
o zveřejnění změny rozpočtu Města 2018 č. 4. číslo jednací: FO-3782/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 31.5.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/007/17 - Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-1302/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 17.2.2017
- oznámení o zahájení výběrového řízení - Hrádek nad Nisou - víceúčelové hřiště sídliště Pod tratí. číslo jednací: OISM-5470/2018-NYP od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 6.8.2018
města Hrádek nad Nisou pro volební období 2018 - 2022. číslo jednací: SO-3972/2018-SAJ od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 31.5.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou, č.s. 16/063/2016 - OREL jednota Hrádek nad Nisou číslo jednací: ODK-1094/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.2.2017
- stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev.č. III/2719 - Rekonstrukce silnice III/2719 Hrádek nad Nisou v rozsahu dle přílohy. číslo jednací: SO-5481/2018-KOD od: Magistrát města Liberec
vyvěšeno: 6.8.2018
- zveřejnění potřebného počtu podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran. číslo jednací: SO-3520/2018-SAJ od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 15.5.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou, č.s. 16/064/2016 - Český rybářský svaz MO, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-1095/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.2.2017
- zahájení elektronické dražby dne 25.9.2018 v 11.30 hodin, povinný Farkas Pavel. číslo jednací: SO-5453/2018-KOD od: Exekutorský úřad Brno - město
vyvěšeno: 6.8.2018
na rok 2018 a změna rozpočtu příspěvkových organizací. číslo jednací: FO-2861/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.4.2018
VPS č. 07/030/16 o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-7780/2016-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.12.2016
- zahájení územního řízení - Hospodářské objekty na p.p.č. 518/1,523/1,517,512/4 v k.ú. Chotyně. číslo jednací: OSŽP-5439/2018-LII od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 1.8.2018
VPS o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hrádek nad Nisou č. 16/08/18 - Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-2577/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 5.4.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/011/2016 - OREL jednota Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3780-2016/PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 8.6.2016
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/064/18 - Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-5441/2018-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 1.8.2018
o zveřejnění závěrečného účtu Města. číslo jednací: FO-2492/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 3.4.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/012/2016 - Brána Trojzemí o.p.s. číslo jednací: ODK-3517/2016-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 26.5.2016
městského úřadu o konání akce a omezení nočního klidu. číslo jednací: ODK-5436/2018-DAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 1.8.2018
o zveřejnění změny rozpočtu Města 2018 č. 2. číslo jednací: FO-2493/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 3.4.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/55/2015 - Český svaz chovatelů Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-7521/2015-ZAG od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 11.12.2015
o umístění stavby - Domov seniorů Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OSŽP-5360/2018-LII od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 30.7.2018
o zveřejnění změny č. 1 rozpočtu Města na rok 2018. číslo jednací: FO-1629/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 26.2.2018
vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. číslo jednací: SO-7143/2015-KOD od: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno: 30.11.2015
- informace o počtu a sídlech volebních okrsků. číslo jednací: SO-5361/2018-UHE od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 30.7.2018
- aktualizovaný seznam ke dni 1.2.2018. číslo jednací: SO-1561/2018-KOD od: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno: 26.2.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/52/2015 - TJ Slovan Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-5852/2015-ZAG od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.10.2015
o zveřejnění změny rozpočtu Města 2018 č. 7. číslo jednací: FO-5336/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 26.7.2018
o zveřejnění změny rozpočtu Města na rok 2017 č. 11. číslo jednací: FO-720/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 23.1.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z Dotačního programu Města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram na projekt, č. 16/37/15. číslo jednací: ODK-5107/2015-MIB od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 28.8.2015
- Správa a údržba sportovního areálu Sokolovna a pronájem bytu, ul. Legionářská 269, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-5247/2018-CEN od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 24.7.2018
o zveřejnění finančních dokumentů mikroregionu - střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí na roky 2019,2020 a rozpočet na rok 2018. číslo jednací: FO-502/2018-SOI od: Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko
vyvěšeno: 17.1.2018
 
 
 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou