Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Městský úřad »

 

Úřední deska

 

Dokumenty zveřejněné na úředni desce

Náhledy dokumentů z úřední desky jsou ve formátu PDF. Zobrazují se pomocí programu Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe.  Stažení programu >>> rss_sm.png

- stanovení místní úpravy provozu - Hrádek nad Nisou, ul. Školní a Smetanova. číslo jednací: SO-7385/2018-KOD od: Magistrát města Liberec
vyvěšeno: 19.10.2018
propachtovat část p.p.č. 145/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-6779/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 25.9.2018
o zveřejnění změny č. 1 rozpočtu Města na rok 2018. číslo jednací: FO-1629/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 26.2.2018
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí dne 30.1.2019 v 11.00 hodin, povinná Pazjaková Ivana. číslo jednací: SO-7334/2018-KOD od: Exekutorský úřad Klatovy
vyvěšeno: 18.10.2018
o zamýšleném převodu dle § 20 zák.č. 503/2012Sb. o prodeji půdy - k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: SO-6681/2018-KOD od: Krajský pozemkový úřad pro LK
vyvěšeno: 19.9.2018
- aktualizovaný seznam ke dni 1.2.2018. číslo jednací: SO-1561/2018-KOD od: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno: 26.2.2018
- dělení, scelování a změna využití p.p.č. 477,476,475 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou. číslo jednací: OSŽP-7355/2018-LII od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 17.10.2018
- uzavření smlouvy o koupi pozemků - p.p.č. 354/1, 354/7, 354/10 v k.ú. Oldřichov na Hranicích. číslo jednací: OISM-6215/2018-KAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.9.2018
o zveřejnění změny rozpočtu Města na rok 2017 č. 11. číslo jednací: FO-720/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 23.1.2018
prodeje p.p.č. 887 a p.p.č. 1122/1 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou. číslo jednací: OISM-7206/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 15.10.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/072/18 - Orel jednota Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-6484/2018-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 12.9.2018
o zveřejnění finančních dokumentů mikroregionu - střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí na roky 2019,2020 a rozpočet na rok 2018. číslo jednací: FO-502/2018-SOI od: Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko
vyvěšeno: 17.1.2018
prodeje části p.p.č. 67/3 v k.ú. Dolní Sedlo. číslo jednací: OISM-7202/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 15.10.2018
o zveřejnění změny rozpočtu Města 2018 č. 8. číslo jednací: FO-5702/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 6.9.2018
o zveřejnění rozpočtu Města na rok 2018. číslo jednací: FO-8603/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 15.12.2017
nařízení elektronické dražby dne 20.11.2018 ve 14.00 hodin, povinný Jan Silnica. číslo jednací: SO-7161/2018-UHE od: Exekutorský úřad Chrudim
vyvěšeno: 11.10.2018
dne 24.10.2018 ve 12.30 hodin, povinná Simona Prostředníková. číslo jednací: SO-6163/2018-KOD od: Exekutorský úřad Litoměřice
vyvěšeno: 4.9.2018
o zveřejnění střednědobého výhledu Města. číslo jednací: FO-8605/2017-SOI od: Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 15.12.2017
- stanovení přechodné úpravy provozu na silnici ev.č. III/2711 - ul. Donínská, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: SO-7120/2018-KOD od: Magistrát města Liberec
vyvěšeno: 10.10.2018
nedostatečně identifikovaný vlastník nemovitých věcí spadajících územně pod obec Hrádek nad Nisou číslo jednací: SO-5972/2018-UHE od: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno: 24.8.2018
o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na průběžné financování projektu Řemesla v Trojzemí. číslo jednací: FO-8396/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.12.2017
o provedení elektronické dražby dne 15.11.2018 ve 13.00 hodin, povinný Bako Martin. číslo jednací: SO-7070/2018-KOD od: Exekutorský úřad Brno - město
vyvěšeno: 10.10.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/059/18 - Orel jednota Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-5529/2018-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 6.8.2018
o zveřejnění rozpočtu PO na rok 2018 a střednědobého výhledu PO na rok 2019-2020. číslo jednací: FO-8395/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.12.2017
- oznámení o zahájení zadávacího řízení - Park Cihelna Hrádek nad Nisou - I. etapa. číslo jednací: OISM-7089/2018-PRV od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 9.10.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/064/18 - Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-5441/2018-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 1.8.2018
- aktualizace dat k 1.9.2017 - aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitých věcí spadajících územně pod obec. číslo jednací: SO-7099/2017-KOD od: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno: 12.10.2017
dne 24.10.2018, Hrádek nad Nisou - Loučná, viz. příloha. číslo jednací: SO-7038/2018-KOD od: ČEZ Distribuce, a.s.
vyvěšeno: 8.10.2018
o zveřejnění změny rozpočtu Města 2018 č. 7. číslo jednací: FO-5336/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 26.7.2018
VPS č. 16/066/17 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na průběžné financování projektu "Co si vyzkouším, tomu rozumím" - Základní škola Lidická. číslo jednací: FO-5074/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.7.2017
dne 24.10.2018, Hrádek nad Nisou, viz. příloha. číslo jednací: SO-7037/2018-KOD od: ČEZ Distribuce, a.s.
vyvěšeno: 8.10.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/065/18 - Český rybářský svaz z.s. číslo jednací: ODK-5053/2018-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.7.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/062/17 - Klub horolezců Hrádek z.s. číslo jednací: ODK-4235/2017-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 12.6.2017
konaných ve dnech 5.10.-6.10.2018 - Hrádek nad Nisou, Chotyně, Rynoltice. od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 8.10.2018
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou, č. 16/063/18 "Oprava věžních hodin Chrámu pokoje včetně jejich osvětlení" číslo jednací: ODK-4819/2018-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 4.7.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/058/17 - Orel jednota Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3244/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 5.5.2017
pronájmu bytu č. 33 o velikosti 1+1k, ul. 1. máje 768, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-7048/2018-KAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 8.10.2018
o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hrádek ad Nisou číslo jednací: FO-4773/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 3.7.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/057/17 - Náboženská obec Církve československé husitské v Hrádku nad Nisou. číslo jednací: ODK-3245/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 5.5.2017
dne 23.10.2018, Hrádek nad Nisou - Loučná, viz. příloha. číslo jednací: SO-7016/2018-KOD od: ČEZ Distribuce, a.s.
vyvěšeno: 8.10.2018
Oznámení Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko o zveřejnění finančních dokumentů číslo jednací: 4764/2018-UHE od: Městský úřad v Chrastavě
vyvěšeno: 2.7.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/059/17 - Český svaz chovatelů z.s., Základní organizace Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3124/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 2.5.2017
dne 22.10.2018, Hrádek nad Nisou - Loučná, viz. příloha. číslo jednací: SO-6979/2018-KOD od: ČEZ Distribuce, a.s.
vyvěšeno: 4.10.2018
o zveřejnění změny rozpočtu Města 2018 č. 6. číslo jednací: FO-4532/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 21.6.2018
Libereckému kraji z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na stavební akci Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích - nezpůsobilé výdaje. číslo jednací: FO-2197/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 24.3.2017
změny ve smlouvě o nájmu nemovitosti č. 13/001/05 - nájemce Kristýna a.s. číslo jednací: OISM-6974/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 3.10.2018
ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace LK - Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích. číslo jednací: FO-4347/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 15.6.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/007/17 - Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-1302/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 17.2.2017
- zahájení elektronické dražby dne 20.11.2018 v 9.00 hodin, povinný Jan Maloch. číslo jednací: SO-6947/2018-KOD od: Exekutorský úřad Praha 7
vyvěšeno: 3.10.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/058/18 - Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-4211/2018-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 11.6.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou, č.s. 16/063/2016 - OREL jednota Hrádek nad Nisou číslo jednací: ODK-1094/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.2.2017
o zveřejnění změny rozpočtu Města 2018 č. 9. číslo jednací: FO-6894/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 27.9.2018
o zveřejnění změny rozpočtu Města 2018 č. 5. číslo jednací: FO-4150/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.6.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou, č.s. 16/064/2016 - Český rybářský svaz MO, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-1095/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.2.2017
- dražba movitých věcí dne 6.11.2018 v 10.30 hodin, povinný Macko Josef a Ljuba. číslo jednací: SO-6775/2018-KOD od: Exekutorský úřad Brno - město
vyvěšeno: 25.9.2018
o zveřejnění změny rozpočtu Města 2018 č. 4. číslo jednací: FO-3782/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 31.5.2018
VPS č. 07/030/16 o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-7780/2016-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.12.2016
prodat p.p.č. 487 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-6767/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 25.9.2018
na rok 2018 a změna rozpočtu příspěvkových organizací. číslo jednací: FO-2861/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.4.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/011/2016 - OREL jednota Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3780-2016/PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 8.6.2016
propachtovat část p.p.č. 145/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-6771/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 25.9.2018
VPS o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hrádek nad Nisou č. 16/08/18 - Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-2577/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 5.4.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/012/2016 - Brána Trojzemí o.p.s. číslo jednací: ODK-3517/2016-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 26.5.2016
propachtovat p.p.č. 873/1, 871, 872 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou. číslo jednací: OISM-6788/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 25.9.2018
o zveřejnění závěrečného účtu Města. číslo jednací: FO-2492/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 3.4.2018
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/55/2015 - Český svaz chovatelů Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-7521/2015-ZAG od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 11.12.2015
propachtovat p.p.č. 13/4 v k.ú. Dolní Sedlo. číslo jednací: OISM-6786/2018-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 25.9.2018
o zveřejnění změny rozpočtu Města 2018 č. 2. číslo jednací: FO-2493/2018-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 3.4.2018
vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. číslo jednací: SO-7143/2015-KOD od: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno: 30.11.2015
 
 
 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou