Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Městský úřad »

 

Úřední deska

 

Dokumenty zveřejněné na úředni desce

Náhledy dokumentů z úřední desky jsou ve formátu PDF. Zobrazují se pomocí programu Acrobat Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe.  Stažení programu >>> rss_sm.png

- oznámení o zveřejnění opatření obecné povahy, kterým se vydává 17. změna územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou. číslo jednací: 8137/2017-ÚP-1061/2017/RAM od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 23.11.2017
propachtovat p.p.č. 969/3 a p.p.č. 970/5 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou. číslo jednací: OISM-7851/2017-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 10.11.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/058/17 - Orel jednota Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3244/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 5.5.2017
- oznámení o zahájení výběrového řízení - Oprava hřbitovní zdi na Dolní Suché. číslo jednací: OISM-8113/2017-NYP od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 22.11.2017
změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/021/16 na pronájem části p.p.č. 1083/17 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-7852/2017-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 10.11.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/057/17 - Náboženská obec Církve československé husitské v Hrádku nad Nisou. číslo jednací: ODK-3245/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 5.5.2017
- oznámení o zahájení výběrového řízení - Oprava hřbitovní zdi, hřbitov Václavice. číslo jednací: OISM-8112/2017-NYP od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 22.11.2017
pronájmu bytu zvláštního určení - byt č. 6, typ 1+kk, 1. máje 768, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-7855/2017-JIS od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 10.11.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/059/17 - Český svaz chovatelů z.s., Základní organizace Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3124/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 2.5.2017
k náhradním restitucím - k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou. číslo jednací: SO-8008/2017-KOD od: Státní pozemkový úřad Praha
vyvěšeno: 21.11.2017
- opatření obecné povahy - nařízení vlastníkům lesů na území ČR. číslo jednací: SO-7764,7772/2017-KOD od: Ministerstvo zemědělství
vyvěšeno: 9.11.2017
o zveřejnění změny rozpočtu města na rok 2017 č.2. číslo jednací: FO-2939/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 21.4.2017
- elektronická dražba na den 16.11.2017 se odročuje na neurčito, povinný - Pavol Šulík. číslo jednací: SO-8015/2017-KOD od: Exekutorský úřad Praha - východ
vyvěšeno: 21.11.2017
pronájmu bytu zvláštního určení - byt č. 13, typ 1+2, Nádražní 700, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-7794/2017-JIS od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 8.11.2017
Libereckému kraji z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na stavební akci Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích - nezpůsobilé výdaje. číslo jednací: FO-2197/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 24.3.2017
- návrh rozpočtu p.o. pro rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu p.o. - Pečovatelská služba, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-8041/2017-SOI od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 20.11.2017
ve vlastnictví ČR s právem hospodaření Státní pozemkový úřad. číslo jednací: SO-7569/2017-KOD od: Státní pozemkový úřad
vyvěšeno: 1.11.2017
o zveřejnění rozpočtu města na rok 2017. číslo jednací: FO-2068/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.3.2017
- návrh rozpočtu p.o. pro rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu p.o. - Základní a Mateřská škola Loučná, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-8040/2017-SOI od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 20.11.2017
o zveřejnění změny rozpočtu města na rok 2017 č. 8. číslo jednací: FO-7554/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 30.10.2017
o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2017-2021. číslo jednací: FO-2069/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.3.2017
- návrh rozpočtu p.o. pro rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu p.o. - Základní škola Donín, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-8037/2017-SOI od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 20.11.2017
propachtovat část p.p.č. 1066 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-7460/2017-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 25.10.2017
o zveřejnění závěrečného účtu města. číslo jednací: FO-2070/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.3.2017
- návrh rozpočtu p.o. pro rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu p.o. - Dům dětí a mládeže Drak, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-8032/2017-SOI od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 20.11.2017
- aktualizace dat k 1.9.2017 - aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků a nemovitých věcí spadajících územně pod obec. číslo jednací: SO-7099/2017-KOD od: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno: 12.10.2017
o zveřejnění změn rozpočtu města na rok 2017. číslo jednací: FO-2072/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.3.2017
- návrh rozpočtu p.o. pro rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu p.o. - Brána Trojzemí, Hrádek nad Nisou číslo jednací: FO-8030/2017-SOI od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 20.11.2017
o zveřejnění změny rozpočtu města na rok 2017 č. 7 a změny rozpočtu PO. číslo jednací: FO-6020/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 31.8.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/007/17 - Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-1302/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 17.2.2017
- návrh rozpočtu p.o. pro rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu p.o. - Základní škola T.G.Masaryka, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-8029/2017-SOI od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 20.11.2017
VPS č. 16/066/17 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na průběžné financování projektu "Co si vyzkouším, tomu rozumím" - Základní škola Lidická. číslo jednací: FO-5074/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 18.7.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou, č.s. 16/063/2016 - OREL jednota Hrádek nad Nisou číslo jednací: ODK-1094/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.2.2017
- návrh rozpočtu p.o. pro rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu p.o. - Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-8028/2017-SOI od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 20.11.2017
o zveřejnění změny rozpočtu PO. číslo jednací: FO-4678/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 29.6.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou, č.s. 16/064/2016 - Český rybářský svaz MO, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-1095/2017-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 13.2.2017
- návrh rozpočtu p.o. pro rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu p.o. - Mateřská škola, Liberecká 607, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-8027/2017-SOI od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 20.11.2017
o zveřejnění závěrečného účtu města. číslo jednací: FO-4674/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 29.6.2017
VPS č. 07/030/16 o poskytnutí bezúročné návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-7780/2016-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 20.12.2016
- návrh rozpočtu p.o. pro rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu p.o. - Mateřská škola, Rybářská 36, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-8026/2017-SOI od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 20.11.2017
o zveřejnění změny rozpočtu města na rok 2017 č. 6. číslo jednací: FO-4673/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 29.6.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/011/2016 - OREL jednota Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-3780-2016/PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 8.6.2016
- návrh rozpočtu p.o. pro rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu p.o. - Mateřská škola, Olřichovská 462, Hrádek nad Nisou. číslo jednací: FO-8025/2017-SOI od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 20.11.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/062/17 - Klub horolezců Hrádek z.s. číslo jednací: ODK-4235/2017-MAJ od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 12.6.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/012/2016 - Brána Trojzemí o.p.s. číslo jednací: ODK-3517/2016-PEK od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 26.5.2016
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků města. číslo jednací: SO-8002/2017-UHE od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 16.11.2017
o zveřejnění změny rozpočtu města na rok 2017 č. 5. číslo jednací: FO-4140/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 8.6.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/55/2015 - Český svaz chovatelů Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-7521/2015-ZAG od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 11.12.2015
o nařízení elektronické dražby dne 14.12.2017 ve 13.00 hodin, povinný Libor Poklop. číslo jednací: SO-7870/2017-KOD od: Exekutorský úřad Liberec
vyvěšeno: 13.11.2017
o zveřejnění změny rozpočtu města na rok 2017 č. 4. číslo jednací: FO-4139/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.6.2017
vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. číslo jednací: SO-7143/2015-KOD od: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vyvěšeno: 30.11.2015
- rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení - Výrobní hala Lersen CZ s.r.o. číslo jednací: 7915/2017-SŘ-1039/2017/RAM od: Městský úřad v Hrádku nad Nisou
vyvěšeno: 13.11.2017
o zveřejnění změny rozpočtů příspěvkových organizací. číslo jednací: FO-4143/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.6.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou č. 16/52/2015 - TJ Slovan Hrádek nad Nisou. číslo jednací: ODK-5852/2015-ZAG od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 7.10.2015
propachtovat část p.p.č. 354/64 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-7849/2017-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 10.11.2017
o zveřejnění změny rozpočtu města na rok 2017 č. 3. číslo jednací: FO-3429/2017-SOI od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 12.5.2017
VPS o poskytnutí účelové dotace z Dotačního programu Města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram na projekt, č. 16/37/15. číslo jednací: ODK-5107/2015-MIB od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 28.8.2015
změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/046/13 na pronájem p.p.č. 583/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou. číslo jednací: OISM-7850/2017-BAM od: Město Hrádek nad Nisou
vyvěšeno: 10.11.2017
o zveřejnění finančních dokumentů - povinné informace podle zákona č. 250/2000 Sb. číslo jednací: FO-3276/2017-SOI od: Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko
vyvěšeno: 5.5.2017
 
 
 
 
            © 2000-2017 Město Hrádek nad Nisou
 
Loading