Hrádek nad Nisou
 
  menu

Hrádek nad Nisou »

Revitalizace centra města »

 

Základní informace

 

Název projektu:
Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou

Číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/09.00541

Projekt je podpořen z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

Zahájení stavby: září 2009

Ukončení stavby: srpen 2010

Ukončení projektu: září 2010

Celkové náklady na projekt: 67 649 120 Kč

Dotace z ROP NUTS II Severovýchod: 62 575 436 Kč

Podíl města Hrádek nad Nisou: 5 073 684 Kč

Projektový tým:
Regioplan s. r. o. - externí management projektu
Ilona Lišková (Městský úřad Hrádek nad Nisou) - investiční technik projektu
Jiří Timulák (Městský úřad Hrádek nad Nisou - vedoucí odboru dotací, rozvoje a kultury)
Bc. Iva Solnařová (Městský úřad Hrádek nad Nisou - vedoucí finančního odboru)

Hlavní architekt:
Ing. Richard Černý, SiaDesign s. r. o., Liberec

Zhotovitel stavby pro Město Hrádek nad Nisou:
Metrostav a. s.
Nabídková cena: 61 973 448 Kč vč. DPH

Zhotovitel stavby pro SVS a. s. (vodovody, kanalizace): 
Integra Liberec a. s.
Nabídková cena: 13 612 990 Kč vč. DPH

Kontaktní osoby pro případ potíží se vstupy do objektů apod.:
Hlavní vedoucí projektu Ing. Šetek 606 612 929
Stavbyvedoucí p. Pavlů 724 929 667
Stavbyvedoucí p. Spálenka 724 504 957
Stavební dozor města: firma Investing TDI p. Schejbal 724 161 911
Pověřený pracovník MěÚ Hrádek nad Nisou: p. Lišková 725 050 131

 

 

Projekt zahrnuje rekonstrukce vodovodů a kanalizací, povrchů vozovek a chodníků, veřejného osvětlení a veřejné zeleně v těchto lokalitách centra Hrádku nad Nisou: Horní náměstí, ulice 1. máje v celé její délce, ul. Liberecká až po křižovatku s ulicí Generála Svobody, ulice Školní, Kostelní, Lutherova, Husova, Tichá, Anglická, Lékárnická, Bartolomějská a část Žitavské ustící na náměstí.
 
 
            © 2000-2021 Město Hrádek nad Nisou
 
Loading