Hrádek nad Nisou
 
  menu

Hrádek nad Nisou »

Revitalizace centra města »

 

Archeologický výzkum

 

Zprávy z průzkumu

Pokračující práce na rekonstrukci centra města přinášejí čas od času nové archeologické nálezy. Jeden z velmi zajímavých čekal hluboko pod povrchem Husovy ulice. Při zemních pracích zde byla v hloubce okolo jednoho metru nalezena stará haťová silnice. 22.6.2010
V pondělí 17. května byly odstraněny pískovcové desky, které uzavíraly starou studnu na Horním náměstí v dobách, kdy byla osazena pumpou. Hned poté do studny sestoupil Petr Brestovanský, archeolog libereckého muzea, aby provedl průzkum studny. 17.5.2010
Na Horní náměstí se v úterý vrátili archeologové, aby prozkoumali poslední zbývající část před městským úřadem. Naději, že najdou další zajímavé předměty, dává stará studna, která je vidět na všech starých pohlednicích náměstí. 13.5.2010
Podobný zájem médií, jaký vyvolal archeologický nález v Kostelní ulici, Hrádek nad Nisou pravděpodobně nepamatuje od vstupu do schengenského prostoru. Objev „čarodějnice“, nebo také „upírky“, jak bylo prezentováno, ale navíc přitahoval i média bulvární. Co přesně ale archeologové v Kostelní ulici našli, pravděpodobně zůstane alespoň z části zahaleno tajemstvím. Jak se navíc později ukázalo, nalezená kostra „čarodějnice“, byla nejspíš muž. 16.4.2010
O Velikonocích archeologové opustili Kostelní ulici. Nejzajímavějším nálezem z této lokality zůstala "čarodějnice" Stela s pražskými groši. Překvapivý ale byl i objev základů hřbitovní zdi ze 13. století. Protože průzkum částečně zasáhl původní hřbitov, byly postupně exhumovány ostatky asi 70 jedinců. Některé z nálezů z otevřených hrpbů (šperky, ozdoby apod.) budou vystaveny v chystaném muzeu. 8.4.2010

O průzkumu

Archeologický průzkum v centru města Hrádek nad Nisou probíhá v souvislosti s probíhající rekonstrukcí. Jde o archeologický průzkum záchranný, který je veden tam, kde by pokládání inženýrských sítí mohlo poškodit doklady o historii města. Archeologický průzkum provádí od poloviny listopadu 2009 Severočeské muzeum v Liberci. Vedoucím průzkumu je Mgr. Petr Brestovanský.

Průzkum financuje podle platné legislativy investor stavby, tedy v tomto případě ze svého rozpočtu Město Hrádek nad Nisou. V listopadu schválili zastupitelé na tyto účely čásku 965 279 Kč. Na provedení pokračování průzkumu bylo vyhlášeno zadávací řízení „Provedení archeologického výzkumu v rámci projektu Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou“, do kterého se přihlásil jediný zájemce: Severočeské muzeum v Liberci s částkou 4 786 900 Kč.

Archeologický průzkum bude předcházet zemním pracím ve všech lokalitách dotčených revitalizací.

 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou
 
Loading