Hrádek nad Nisou
 
  menu

Hrádek nad Nisou »

Čištění odpadních vod Kopaczow (PL) - Oldřichov (C »

 

Základní informace

 

 

EU_cíl3.jpg

Cil3_PL.jpg

euroregion_nisa.jpg

Tento projekt je spolufinancován
z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu NISA.

Základní informace

Název projektu:
Čistění odpadních vod Kopaczow (PL) - Oldřichov na Hranicích (CZ) - Projektová dokumentace

Projekt je podpořen z Fondu mikroprojektů v rámci OPPS 2007-2013 Cíl 3 (ČR-Polsko) v Euroregionu Nisa.

Termín zahájení projektu:
1. 5. 2009

Termín ukončení projektu:
30. 4. 2010

Lead partner:
Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73

Partner projektu:
Gmina Bogatynia, ul. Daszynskiego 1, 59-920 Bogatynia

Cíle projektu:
Cílem projektu je řešení čištění odpadních vod z okrajových částí obcí Hrádek nad Nisou a Bogatynia – Olřichova na Hranicích a Kopaczowa v první fází zpracováním projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, která bude řešit možnosti odkanalizování obou částí obcí na české a polské straně a varianty společné kořenové čistírny odpadních v případě, že to zákonodárství obou zemí umožňuje a varianty 2 samostatných kořenových čistíren odpadních vod v případě, že zákony ČR a PR toto společné řešení neumožňují.

Zhotovitel:
Terén Design, s.r.o.
Dr. Vrbenského 2874/1
415 01  Teplice

Rozpočet projektu:
32 500 EUR (812 500 Kč)

Výše dotace:
85 % uznatelných nákladů (27 625 EUR)

 
 
 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou
 
Loading