Hrádek nad Nisou
 
  menu

Hrádek nad Nisou »

Stromy Trojzemí »

 

Základní informace

 

Základní informace

Název projektu:
Stromy v Trojzemí

Projekt je podpořen z Fondu malých projektů v Euroregionu Neisse - NIsa - Nysa (Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 - 2013).

Termín zahájení projektu:
1. 10. 2009

Termín ukončení projektu:
31. 5. 2010

Lead partner:
Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73

Partner projektu:
Landschaftspflegeverband Zittauer Gebirge und Vorl

Cíle projektu:
Na české straně je projekt zaměřen na listnaté druhy stromů - na revitalizaci dubové aleje podél ulice Žitavská a cílenou práci s veřejností k významu stromů, k potřebě ochrany, péče a nové výsadby nejen ze strany obcí, občanských sdružení, ale i ze strany obyvatelstva. Na saské straně bude v rámci projektu ovocný sad v Großschönau, který se nachází v majetku pozemkového spolku, přetvořen na naučnou stezku.

Rozpočet projektu české strany:
17 929 EUR (448 225 Kč)

Výše dotace:
85 % uznatelných nákladů (15 240 EUR)

Aktivity projektu

  • Revitalizace dubové aleje na ulici Žitavská od kruhové křižovatky po státní hranici
  • Slavnostní převzetí revitalizované aleje Žitavská – akce pro zástupce měst a obcí, spojená s výsadbou stromů a keřů
  • Akci pro děti a mládež „Den pro stromy“, v rámci které se účastníci formou kreativních dílniček a poznávacích aktivit seznámí s listnatými druhy stromů v Trojzemí – význam v přírodě, jednotlivé druhy a biotopy, kde se vyskytují, druhy živočichů, vázané na biotopy i různé druhy stromů, vysadí si svůj vlastní strom/keř
  • Vydání pohlednic s charakteristickými druhy listnatých stromů v Trojzemí
 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou
 
Loading