Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Městský úřad »

 

Odbor dotací, rozvoje města a kultury

 

Zprávy

U příležitosti Společenského večera města je tradičně předáváno "ocenění starosty" vždy ve dvou kategoriích: Za práci pro město (za výjimečné činy či aktivity, které přinesly prospěch městu a jeho občanům v různých oblastech života) a Sportovec roku (za výjimečné sportovní úspěchy). V roce 2016 došlo k rozšíření kategorií o Poděkování starosty města - za spolkovou činnost. Ocenění a poděkování se udělují za aktivity v předchozím roce, nikoliv jako ocenění města za dlouhodobou, či celoživotní činnost. 29.11.2017

Dotační program města

platí pro rok 2017 dle vyhl. č. 440/2016 Sb. 7.3.2017
Příjem žádostí: od 9. 3. 2017 do 3. 4. 2017 Konzultace: od 6. 2. do 9. 3. 2017 Projednání a schválení návrhu: 12. 4. 2017 1.2.2017

Dotace z rozpočtu města

Fyzické i právnické osoby mohou požádat o tzv. individuální dotaci, kterou tak podpoří kulturní, sportovní a další rozvojové činnosti na území města Hrádku nad Nisou. 17.1.2017

Projekty podpořené z rozpočtu města

Dotace z rozpočtu města a Dotační program 2016

Dokumenty


Strategické rozvojové dokumenty (SRD)

zpracováno 11/2016 zpracováno 6/2016 zpracováno 2015 zpracováno 2007 zpracováno 2006

Ceníky

Inzerce v měsíčníku Hrádecko

Směrnice odboru (IP)

Pravidla pro činnost osadních výborů Města Hrádek nad Nisou

Legislativa v rámci odboru (OZV)

O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték k zajištění veřejného pořádku

Radnice 1. patro
Kancelář:
 č. 25
Telefon: +420 482 411 431 / 430

Pracovníci

vedoucí odboru
referentka odboru
referentka odboru - MATEŘSKÁ DOVOLENÁ
referentka odboru - MATEŘSKÁ DOVOLENÁ
Informace o ostatních zaměstnancích odboru
Untitled 1

Informace

 

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou