Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Městský úřad »

 

Odbor dotací, rozvoje města a kultury

 

Zprávy

dle zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích 7.3.2017
Město Hrádek nad Nisou, Odbor dotací, rozvoje města a kultury vyhlašuje výtvarnou soutěž "Hrádek nad Nisou očima dětí", která se uskutečňuje u příležitosti 730. výročí od první zmínky o městě v písemných pramenech. 1.11.2016

Dotační program města

platí pro rok 2017 dle vyhl. č. 440/2016 Sb. 7.3.2017
pro dotace z rozpočtu a Dotační program města Hrádku nad Nisou 2017 6.2.2017
Příjem žádostí: od 9. 3. 2017 do 3. 4. 2017 Konzultace: od 6. 2. do 9. 3. 2017 Projednání a schválení návrhu: 12. 4. 2017 1.2.2017
Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou schválilo dne 27. 1. 2016 usnesením č. 1/19/ZM/16 znění Dotačního programu Města Hrádek nad Nisou pro rok 2016 vč. jednotlivých výzev k podání žádosti o poskytnutí dotace. 3.2.2016

Dotace z rozpočtu města

Fyzické i právnické osoby mohou požádat o tzv. individuální dotaci, kterou tak podpoří kulturní, sportovní a další rozvojové činnosti na území města Hrádku nad Nisou. 17.1.2017

Projekty podpořené z rozpočtu města

Dotace z rozpočtu města a Dotační program 2016

Dokumenty


Strategické rozvojové dokumenty (SRD)

zpracováno 2016 zpracováno 2015 zpracováno 2007 zpracováno 2006

Ceníky

Inzerce v měsíčníku Hrádecko

Směrnice odboru (IP)

Pravidla pro činnost osadních výborů Města Hrádek nad Nisou

Legislativa v rámci odboru (OZV)

O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték k zajištění veřejného pořádku

Radnice 1. patro
Kancelář:
 č. 25
Telefon: +420 482 411 431 / 430

Pracovníci

POVEŘENÁ ŘÍZENÍM ODBORU - referentka odboru
referentka odboru
vedoucí odboru - MATEŘSKÁ DOVOLENÁ
referentka odboru - MATEŘSKÁ DOVOLENÁ
Informace o ostatních zaměstnancích odboru
Untitled 1

Informace

 

 

 
 
            © 2000-2017 Město Hrádek nad Nisou
 
Loading