Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Městský úřad »

 

Odbor dotací, rozvoje města a kultury

 

Zprávy

Dotační program města

Dotace z rozpočtu města

Projekty podpořené z rozpočtu města

Dotace z rozpočtu města a Dotační program 2016

Dokumenty

Strategické rozvojové dokumenty (SRD)

Zpracováno 1/2018 zpracováno 11/2016 zpracováno 6/2016 zpracováno 2015 zpracováno 2007 zpracováno 2006

Ostatní dokumenty

a loga ke stažení

Ceníky

Inzerce v měsíčníku Hrádecko

Směrnice odboru (IP)

Pravidla pro činnost osadních výborů IP/1/2018 Pravidla pro činnost osadních výborů Města Hrádek nad Nisou

Legislativa v rámci odboru (OZV)

O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték k zajištění veřejného pořádku

Radnice 1. patro
Kancelář:
 č. 25
Telefon: +420 482 411 431 / 430

Pracovníci

vedoucí odboru

referentka odboru
referentka odboru - MATEŘSKÁ DOVOLENÁ
Informace o ostatních zaměstnancích odboru
Untitled 1

Informace

 

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou