Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Městský úřad »

 

Odbor stavební a životního prostředí

 

Formuláře

Formuláře žádostí podávaných podle nového stavebního zákona.


Stavební činnosti
Vyhlášky č. 526/2006 Sb., č. 498/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb.

Územní rozhodování
Vyhláška č. 503/2006 Sb.

Územní plánování
Formuláře

Silniční úřad
Formuláře

Životní prostředí
Formuláře

Na jiných formulářích není možno žádosti podávat!
Vyplněný formulář ověřený elektronickým podpisem lze podat prostřednictvím elektronické podatelny:

(odkaz na informace o elektronické podatelně)


e-UtilityReport

Město Hrádek nad Nisou podpořilo nasazení služby e-UtilityReport, která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou a obsahují veškeré informace potřebné pro vystavení vyjádření správce.Kompletní seznam správců v územní působnosti Stavebního úřadu Hrádek nad Nisou: seznam k.ú. a správců sítí

Službu je možné využít zdarma ze sekce Veřejný přístup. Placená varianta Vstup pro registrované uživatele nabízí vyšší uživatelský komfort. Více o registraci Vám sdělí zákaznické centrum provozovatele.

Charakteristika odboru

Státní správa
odbor vykonává státní správu v přenesené působnosti na úseku územního rozhodování a stavebního řádu dle stavebního zákona jako stavební úřad a životního prostředí
Obvod stavebního úřadu je dán nařízením vlády a je tvořen kat.územími města Hrádek nad Nisou, Chotyně, Grabštejn, Dolní Suchá, Dolní Sedlo, Oldřichov na Hranicích, Václavice u Hrádku nad Nisou, Donín u Hrádku nad Nisou, Loučná , Rynoltice , Polesí u Rynoltic, Jítrava. 

Samospráva
odbor zajišťuje výkon samostatné působnosti na území  města Hrádek nad Nisou, Dolní Suchá, Dolní Sedlo, Oldřichov na Hranicích, Václavice u Hrádku nad Nisou, Donín u Hrádku nad Nisou, Loučná  na úseku označování nemovitostí čísly popisnými a evidenčními.

Zprávy

Ve čtvrtek 17.7.2014 od 7:30 do 17:00 hodin dojde k úplné uzavírce komunikace na výjezdu z Hrádku nad Nisou přes Libereckou ulici z důvodu její opravy. 15.7.2014
Stavební úřad v Hrádku nad Nisou svolává na pondělí 3.12.2012 od 16.00 hodin do velké zasedací místnosti Městského úřadu v Hrádku nad Nisou jednání . 28.11.2012
Vážení spoluobčané, Na základě usnesení zastupitelstva Města Hrádek nad Nisou č. 1/ZM/32/10 o pořízení nového územního plánu Hrádek nad Nisou jste byli vyzvání k podání žádostí a podnětů k vypracování zadání územního plánu Hrádek nad Nisou. Zastupitelstvo Města Hrádek nad Nisou svým usnesením č. 1/ZM/32/10 rozhodlo o pořízení nového územního plánu. Výzva k podání žádostí a podnětů k vypracování zadání nového územního plánu Hrádek nad Nisou byla zveřejněna 14. 4. 2010. Uzávěrka byla stanovena na 31. květen 2010. Vzhledem k akutním potřebám řešení povodňových škod, které přerušily zahájený proces, se vedení města rozhodlo poskytnout občanům města další možnost podílet se na jeho vytvoření a proto 16.2.2011 pořizovatel výzvu zopakoval. S ohledem na zákonné podmínky procesu pořizování pořizovatel rozhodl o ukončení přijímání žádostí a podnětů pro zařazení do nového územního plánu ke dni 29.2.2012. 2.2.2012
Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou schválilo dne 19. května 2010 usnesením č. 5/262/ZM/10 pořízení Změny č.15 Územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou. 18.8.2011
Vydávání rybářských lístků Dnem 1. 7. 2011 nabývá účinnosti zákon č. 104/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. Jednou ze změn zákona o rybářství je přesunutí kompetence k vydávání rybářských lístků z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na obecní úřady obcí s pověřeným obecním úřadem. 28.6.2011

Radnice 2. patro
Kanceláře:
 43 - 44
Telefon: +420 482411471

Pracovníci

pověřená vedením odboru - referentka odboru
referentka odboru
referentka odboru
referent odboru

Informace

Příspěvek žadatelů na úhradu nákladů pořízení změny ÚPM
 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou