Hrádek nad Nisou
 
   

Hrádek nad Nisou »

ZŠ Lidická »

 

Home

 

Aktuality

V letošním školním roce se změnily podmínky pro konání přijímacího řízení do maturitních oborů. Níže naleznete shrnutí průběhu přijímacího řízení do maturitních oborů ve školním roce 2019/2020 a termíny vyhlášení výsledků přijímacího řízení a na to navazující odevzdání zápisového lístku. 13.5.2020 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou
Skromně, ale důstojně, jsme si v Hrádku nad Nisou včera připomněli 75. výročí konce druhé světové války. 9.5.2020 Zdroj: Hrádek nad Nisou v obrazech
Informujeme o pravidlech vzdělávání žáků 1. stupně od 25. 5. 2020 4.5.2020 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou
Informujeme o pravidlech vzdělávání žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020 3.5.2020 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 1.5.2020 Zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou

zs_lid01_sm.jpg    rodice_vitani_sm.jpg    schkola_sm.jpg

Kalendář

Přijímací řízení na střední školy
8.6.2020 08:00 - 12:00
8. června 2020, Jednotná přijímací zkouška - čtyřleté obory
Střední školy
Přijímací řízení na střední školy
9.6.2020 08:00 - 12:00
9. června 2020, Jednotná přijímací zkouška - obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií.
Gymnázia
Termín odevzdání zápisového lístku
23.6.2020 00:00 - 24.6.2020 23:59
Do 23. června 2020 pro čtyřleté obory, do 24. června pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií. Termín 23. června 2020 platí jako nejzazší i pro obory vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky.
Střední školy
 
 
 (122 kB) ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou (120 kB) ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou (119 kB) ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou (117 kB) ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou (118 kB)
 (81 kB) (119 kB) (73 kB) (119 kB) (110 kB)
 (68 kB) (98 kB) (70 kB) (94 kB) (81 kB)
 (119 kB) (74 kB) (110 kB) (112 kB) (101 kB)
 (160 kB) (112 kB) (112 kB) (53 kB)
 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou