Hrádek nad Nisou
 
   

Hrádek nad Nisou »

ZŠ Lidická »

 

Projekty

 

Projekty

ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou reaizuje projekt "Dětská univerzita Trojzemí", a to v rámci programu FMP Interreg V-A - CZ - Sasko. V rámci projektu dojde k prohloubení spolupráce v rámci Mezinárodního parlamentu dětí a mládeže ERN. REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010346 je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.
Tento projekt byl financován z Dotačního fondu Libereckého kraje. Naše škola je připojena k eduroamu. Eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola se do projektu zapojila v roce 2019. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.
Cílem projektu bylo vytvořit základ pro efektivní kooperaci aktivit našich škol. Vytvoření pocitu sounáležitosti jednotlivých členů s cíli a zájmy celé skupiny upevnění vzájemné kulturní vazby, která umožní plánovat další společné projekty v budoucnu. Cílem projektu je podpora některých intervencí z Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. Naše škola se zapojila do klíčové aktivity zvýšení čtenářské a matematické gramotnosti a to v rámci: Pilotního projektu na podporu čtenářské a matematické gramotnosti.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002959 je spolufinancován Evropskou unií. Usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do škol. Podpořit osobnostní a profesní rozvoj pedagogů Podporované aktivity - Personální podpora - Osobnostně profesní rozvoj pedagogů projekt financovaný z Dotačního fondu Libereckého kraje
Žáci ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou a Gymnázia 3 v Boleslawieci se zapojili do česko-polského projektu, který je realizován v období od 2. 1. 2017 do 3. 11. 2017. Projekt modernizace výuky přírodovědných předmětů.
V rámci projektu jsme začali vytvářet regionální příhraniční modelovou síť 9 vzdělávacích školských zařízení s tematikou ekologie a ochrany životního prostředí, která budou sloužit jako modelová pracoviště pro ostatní školská zařízení v Euroregionu Nisa.

Projektové zprávy

 
 

EUpenizeskolam.cz (68 kB)
ŠKOLA EKO?LOGICKY! (75 kB)
 (54 kB)
 (14 kB)
 (61 kB)
 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou