Hrádek nad Nisou
 
   

Hrádek nad Nisou »

ZŠ Lidická »

 

Projekty

 

Projekty

ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou reaizuje projekt "Dětská univerzita Trojzemí", a to v rámci programu FMP Interreg V-A - CZ - Sasko. V rámci projektu dojde k prohloubení spolupráce v rámci Mezinárodního parlamentu dětí a mládeže ERN. Cílem projektu je vytvořit základ pro efektivní kooperaci aktivit našich škol. Vytvoření pocitu sounáležitosti jednotlivých členů s cíli a zájmy celé skupiny upevní vzájemné kulturní vazby, které umožní plánovat další společné projekty v budoucnu.
Cílem projektu je podpora některých intervencí z Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. Naše škola se zapojila do klíčové aktivity zvýšení čtenářské a matematické gramotnosti a to v rámci: Pilotního projektu na podporu čtenářské a matematické gramotnosti. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002959 je spolufinancován Evropskou unií. Usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do škol. Podpořit osobnostní a profesní rozvoj pedagogů Podporované aktivity - Personální podpora - Osobnostně profesní rozvoj pedagogů
projekt financovaný z Dotačního fondu Libereckého kraje Žáci ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou a Gymnázia 3 v Boleslawieci se zapojili do česko-polského projektu, který je realizován v období od 2. 1. 2017 do 3. 11. 2017.
Projekt modernizace výuky přírodovědných předmětů. V rámci projektu jsme začali vytvářet regionální příhraniční modelovou síť 9 vzdělávacích školských zařízení s tematikou ekologie a ochrany životního prostředí, která budou sloužit jako modelová pracoviště pro ostatní školská zařízení v Euroregionu Nisa.

Projektové zprávy

 
 

EUpenizeskolam.cz (68 kB)
ŠKOLA EKO?LOGICKY! (75 kB)
 (54 kB)
 (14 kB)
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou