Hrádek nad Nisou
 
   

Hrádek nad Nisou »

ZŠ Lidická »

 

Kontakty

 

Učitelé

Anglický jazyk - Německý jazyk E-mail: filipova@zslid.cz Anglický a německý jazyk E-mail: skrivankova@zslid.cz
Německý jazyk - Tělesná výchova 2. stupeň E-mail: sula@zslid.cz Anglický jazyk 2. stupeň E-mail: rusnakova@zslid.cz
Asistentka pedagoga E-mail: klivicka@zslid.cz Asistentka pedagoga E-mail: komarkova@zslid.cz
Anglický jazyk E-mail: krnansky@zslid.cz Třídní učitelka 6. B Metodik prevence Anglický jazyk - Francouzský jazyk E-mail: brabencova@zslid.cz
Třídní učitel 9. A Tělesná výchova - Zeměpis E-mail: dudek@zslid.cz Třídní učitel 6. A 1. stupeň E-mail: jaschke@zslid.cz
Třídní učitelka 4. A 1. stupeň E-mail: jirouskova@zslid.cz Třídní učitelka 5. B Výchovný poradce Speciální pedagog E-mail: klenovicova@zslid.cz
Německý jazyk, Anglický jazyk, Speciální pedagogika E-mail: kolmanova@zslid.cz Třídní učitelka 7. A Přírodopis - Chemie E-mail: krystufkova@zslid.cz
Třídní učitelka 6. C Matematika - Zeměpis E-mail: matyasova@zslid.cz Třídní učitelka 1. B Logopedický asistent 1. stupeň E-mail: nevyhostena@zslid.cz
Ředitel školy Matematika - Základy techniky E-mail: polacek@zslid.cz Třídní učitelka 8. B Kariérové poradenství Český jazyk - Občanská výchova E-mail: polackova@zslid.cz
Třídní učitelka 2. A 1. stupeň E-mail: poschlova@zslid.cz Vychovatelka E-mail: rysankova@zslid.cz
Třídní učitelka 3. B 1. stupeň E-mail: schejbalova@zslid.cz Třídní učitelka 3. A Metodik prevence 1. stupeň E-mail: soukupova@zslid.cz
Anglický jazyk E-mail: stasova@zslid.cz Třídní učitel 5. A Český jazyk - Dějepis E-mail: skaloud@zslid.cz
Matematika - Fyzika E-mail: stastna@zslid.cz Zástupce ředitele Německý jazyk - Dějepis E-mail: valentova@zslid.cz
Třídní učitelka 1. A Koordinátor ŠVP 1. stupeň E-mail: vecernikova@zslid.cz Třídní učitelka 7. B Matematika - Fyzika E-mail: vetrovska@zslid.cz
Zeměpis - Přírodopis 2. stupeň E-mail: zoser@zslid.cz Vychovatelka
Vedoucí vychovatelka E-mail: novotna@zslid.cz Třídní učitelka 8. A Český jazyk - Dějepis E-mail: vojtiskova@zslid.cz
Pracovní činnosti Koordinátor ICT E-mail: mpolacek@zslid.cz Vychovatelka E-mail: stofikova@zslid.cz
Asistentka pedagoga E-mail: urbanova@zslid.cz

Vedení školy

Ředitel školy:
Mgr. Jaroslav Poláček
tel.: 482 751 946
polacek@zslid.cz

Zástupce ředitele školy:
Mgr. Alena Valentová
valentova@zslid.cz

Výchovný poradce:
Mgr. Iva Klenovičová

klenovicova@zslid.cz


Kariérový poradce

Mgr. Jitka Poláčková

polackova@zslid.cz

Primární preventista:
I. stupeň
Mgr. Irena Soukupová

soukupova@zslid.cz

II. stupeň

Mgr. Alena Brabencová

brabencova@zslid.cz


Vedoucí vychovatelka:

Ivana Novotná

novotna@zslid.cz


Koordinátor EVVO:

Mgr. Jaroslav Poláček


Koordinátor školního
vzdělávacího programu:
Mgr. Jana Večerníková

Vedoucí projektu Š:schkola:

I. stupeň
Mgr. Jana Večerníková
 

II. stupeň
Mgr. Alena Valentová


KONZULTAČNÍ HODINY

každý čtvrtek 14.15 - 15.30

Kontakt

E-mail:
info@zslid.cz

Telefon do školy:

482 723 402

Ústředna s automatickou provolbou

0 - kancelář školy
1 - ředitel
3 - sborovna 1. stupeň
4 - sborovna 2. stupeň
5 - družina
6 - sborovna 2. stupeň

Datová schránka
ID schránky: 
2ujmper


 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou