Hrádek nad Nisou
 
   

Hrádek nad Nisou »

ZŠ Lidická »

 

Dokumenty

 

Školní dokumenty

Ředitel Základní školy Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (dále jen „škola") vydává výroční zprávu o činnosti školy za období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.
Třídnictví, funkce ve škole, projekty, sběrové aktivity, mimotřídní práce
Zásady DVPP: Rovnost příležitostí a zákaz diskriminace. Každý pracovník má stejnou možnost vzdělávat se za podmínek a možností uvedených v tomto plánu. Vzdělávání celého pedagogického sboru má přednost před individuálním studiem k prohloubení kvalifikace. Kritériem pro schválení vzdělávání jsou potřeby a možnosti školy. Priority: studium k splnění kvalifikačních a dalších kvalifikačních předpokladů.
Ředitel Základní školy Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (dále jen „škola") vydává výroční zprávu o činnosti školy za období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.
Funkce ve škole, úvazky, sběrové aktivity
Plán DVPP vychází z § 24, zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících:
Č.j.: MSMT- 12165/2016-1 Dne 11. května 2016
Plán rozvoje školy byl sestaven na základě: - Koncepce školy vytvořené ředitelem školy - Analýzy současného stavu a myšlenkové mapy - Současných požadavků na moderní výchovu a vzdělávání.
Obsah: 1. Stávající stav 2. Cílový stav 3. Postup dosažení cílového stavu
Zhodnocení stavu a plánování aktivit PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
 
 
 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou