Hrádek nad Nisou
 
   

Hrádek nad Nisou »

ZŠ Lidická »

 

Informace ze školy

 

Zprávy

V 9. ročníku máme 43 žáků. K 14. 5. 2019 má 41 žáků odevzdaný zápisový lístek a jsou přijati na vybranou školu. Dva žáci podali přihlášku do druhého kola přijímacího řízení. 14.5.2019
Pod záložkou Řemesla v Trojzemí jsou na našich stránkách uvedeny nejnovější aktivity z projektu. 5.5.2019
Způsoby zveřejnění výsledků prvního kola přijímacího řízení vycházejí ze školského zákona. 20.4.2019
Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito registračními čísly: 12.4.2019
Jako už každoročně se 20. března u nás ve škole konala recitační soutěž, v níž se představili vždy dva recitátoři z každé třídy. 25.3.2019

Kalendář

 
 
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou