Hrádek nad Nisou
 
   

Hrádek nad Nisou »

ZŠ Lidická »

 

Informace ze školy

 

Zprávy

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 1.5.2020
Liberecký kraj vyhlásil u příležitosti jubilejního 20. výročí veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour výtvarnou soutěž na téma „Moje oblíbené místo v Libereckém kraji“. 23.4.2020
Žáci naší školy se během školní výuky mohou zapojit do řady matematických soutěží. 23.4.2020
V letošním roce se naše škola opět zapojila do matematické soutěže Pangea. 23.4.2020
Minulý týden jsme vytiskli několik pomůcek pro šití šňůrek k rouškám. Tento týden tiskneme nástavce k filtrům. 27.3.2020

Kalendář

 
 
 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou