Hrádek nad Nisou
 
   

Hrádek nad Nisou »

ZŠ Lidická »

 

Škola eko?logicky!

 

Aktivity v roce 2011

- zpracování projektového návrhu, příprava projektové žádosti se všemi projektovými partnery 
- vytvořena koncepce ekologických stanovišť - ekologická stanoviště jsou koncipována interními lektory pro 1. a 2. stupeň a výchovný park z řad pedagogů a spolupracovníků školy
- interní spolupracovníci vytváří po konzultacích s odborníky popisy pracovišť
- příprava didaktických materiálů k ekologickým stanovištím na téma biosféra - výukové ekoprogramy se konzultují s externími poradci z ekologických center a organizací, interní lektoři se účastní náslechů
- vybavení jedné učebny 15 žákovskými notebooky a 1 učitelským notebookem napojeným na dataprojektor a novým nábytkem (učebna bude využívána pro bilinguální projekty a vlastní prezentace v rámci  projektu, školy a širší veřejnosti)
- vybavení ekolaboratoře, kterou tvoří 15 žákovských mikroskopů a jeden centrální mikroskop propojeným s PC, nový nábytek a interaktivní tabule - ekolaboratoř byla vybavena novým žákovským nábytkem a skříněmi, je využívána na prezentaci ekoprogramů a ekostanovišť pro všechna partnerská školská zařízení, žáky i šiřší veřejnost

aktivity v roce 2012

- ekologická stanoviště na školách byla vytvořena a vznikly popisy pracovišť. Tato stanoviště jsou ověřována při projektových dnech 
- proběhla příprava a vytvoření didaktických pracovních materiálů k tématu Biosféra pro předškolní až starší školní děti a tyto materiály byly přeloženy do německého jazyka
- ekologická pracoviště jsou testována, evaluována a upravována podle potřeby při projektových dnech, které proběhly se školami v Jonsdorfu, Hartau, Ebersbachu
a U Nemocnice Rumburk
- ekologická pracoviště testujeme při projektových dnech na ZŠ Lidická s našimi žáky a školská zařízení svazku Schkola využívají ekologická stanoviště při společných projektových dnech a pracují s didaktickými pracovními materiály
- místní školská zařízení byla seznámena s nabídkou našich ekologických pracovišť a didaktických materiálů

aktivity v roce 2013

- ekologická pracoviště testujeme při projektových dnech na ZŠ Lidická s našimi žáky a školská zařízení svazku Schkola využívají ekologická stanoviště při společných projektových dnech a pracují s didaktickými pracovními materiály 
- místní školská zařízení byla seznámena s nabídkou našich ekologických pracovišť a didaktických materiálů
- vybudován sportovně výchovný park před školou a školní zahrada bude doplněna některými výukovými prvky


logo_EUfond_rr.jpg     logo_cil3.jpg

Projekt

Název: Škola eko?logicky!
Číslo projektu: 100064666

Zahájení projektu: 1. 1. 2011
Ukončení projektu: 31. 12. 2013

Důležité termíny

Zprávy

Původní cíle projektu se nemění.Do konce března chceme podat projekt v rámci Interreg V-A – Řemesla v Trojzemí. Každá škola svazku škol Schkola si vybrala jedno řemeslo, pro které připraví výukové programy. Žáci jednotlivých škol pak budou programy svých partnerů zkoušet a seznamovat se tak s tradičními řemesly našeho regionu. 25.1.2017
Projekt Škola ekologicky pokračuje i v roce 2014. Probíhají setkávací a projektové dny se školami v Hartau a Ebersbachu, vícedenní pobyty pro 1. a 2. stupeň, pracovní porady celého týmu i pedagogů a tematicky orientované projekty. 20.1.2015
Původní cíle projektu se nemění, ale doplňují o nové, související s novými požadavky na výuku jazyků (např. blended learning). Plánujeme proto pro další období nové projekty, ze kterých budeme učebnu dále vybavovat. 26.5.2013
 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou