ZŠ a MŠ Loučná
 
   

ZŠ a MŠ Loučná »

ZŠ Speciální »

 

Naše škola

 

O naší škole

Základní škola speciální

V základní škole speciální (ZŠS) se vzdělávají žáci se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, popřípadě žáci s více vadami a autismem. Hlavním cílem naší školy je předat dětem takové dovednosti, znalosti a návyky, aby se dokázaly co nejvíce a co nejsamostatněji zapojit do běžného života. O převedení žáka do vzdělávacího programu základního vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením nebo vzdělávacího programu základní školy speciální rozhoduje ředitel školy na základě písemného doporučení odborného lékaře a školského poradenského zařízení, pouze s předchozím písemným souhlasem zákonného zástupce žáka Škola úzce spolupracuje s PPP a SPC pro žáky s poruchou autistického spektra. Vyučovací metody a forma práce plně respektuje individuální zvláštnosti žáků. Vyučujícímu k dispozici pedagogický asistent. Výuka se zcela přizpůsobuje psychickému i fyzickému stavu žáka, převažuje individuální přístup za přispění co nejvyšší míry podpůrných opatření. Školní docházka ve Speciální škole trvá 10 let a je rozdělena do tzv. 2 stupňů. První stupeň se dělí na dvě období ( 3 a 3 roky) a to na první a druhé, pak následuje stupeň druhý. V současné době speciální školu navštěvuje 12 žáků ve věkovém složení 7 až 17 let, z toho 4 žáci s poruchou autistického spektra.

Vyučovací hodiny1. hodina 8:00 - 8:45
přestávka 10 minut
2. hodina 8:55 - 9:40
velká přestávka 20 minut
3. hodina 10:00 - 10:45
přestávka 10 minut
4. hodina 10:55 - 11:40
přestávka 10 minut
5. hodina 11:45 - 12:30
přestávka 5 minut
6. hodina 12:35 - 13:20
přestávka 5 minut
7. hodina 13:25 - 14:10
přestávka 5 minut
8. hodina 14:15 - 15:00


 
 
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou