Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Mimořádné události »

 

Požár

 

Základní pravidla

  • chraňte své životy a zdraví
  • při požáru pomáhejte starým a nemocným, invalidům, dětem, sousedům
  • snažte se zamezit šíření požáru do příjezdu hasičů
  • vypněte a uzavřete přívody elektrického proudu, vody a plynu
  • řiďte se pokyny hasičů, státní správy a samosprávy
  • vyveďte zvířata, vyneste cenné věci a materiál do bezpečné vzdálenosti od požáru
  • do bezpečné vzdálenosti přemístěte výbušné, jedovaté a hořlavé látky
  • na vyzvání poskytněte pomoc hasičům a dalším záchranným složkám
  • uvolněte přístupové cesty záchranným složkám
  • nepřibližujte se k místu požáru a nekomplikujte činnost záchranným složkám


Pamatujte, že záleží na každém jak se zachová a jak bude rozhodný. Svým postojem je mnohdy schopen zabránit vyšším škodám nebo případným ztrátám na životech spoluobčanů.

Telefony

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou
 
Loading