Hrádek nad Nisou
 
  home

Hrádek nad Nisou »

Mimořádné události »

 

Teroristické akce

 

Základní pravidla

a) Anonymní oznámení (uložení bomby, třaskaviny, použití nebezpečné látky apod.)

 • nedotýkejte se podezřelého předmětu
 • otevřete dveře a okna
 • zatáhněte záclony, závěsy nebo žaluzie
 • opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do předem vyhrazených prostor
 • vezměte s sebou všechny osobní věci ( osobní doklady apod.)
 • dodržujte pokyny a instrukce vydané správcem objektu
 • vyčkejte další instrukce bezpečnostních složek řídících akci
 • nepoužívejte mobilní telefony – možnost iniciace roznětného systému
 • v případě nálezu podezřelého předmětu, např. obálky, balíčku, oznamte tuto skutečnost na Policii ČR nebo na Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje.

b) Teroristická akce (za použití střelných zbraní)

 • pokud jste mimo budovu, okamžitě opusťte ohrožené místo
 • pokud jste v budově, nezdržujte se v blízkosti oken
 • ukryjte se za vhodným kusem nábytku
 • striktně dodržujte instrukce vydávané bezpečnostními složkami
 • vyvarujte se použití pevných telefonních linek
 • zachovejte klid a rozvahu

Telefon

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou
 
Loading