Hrádek nad Nisou
 
   

Hrádek nad Nisou »

ZŠ a MŠ Loučná »

 

Rada školy

 

Zprávy

první zasedání Školské rady se konalo 18.12.2018. 22.2.2019
Rada města hrádek nad Nisou na svém zasedání dne 21.11.2018 svým usnesením č. 9/429/RM/18 vzala na vědomí složení školské rady ve složení... 22.2.2019
Dne 18. 10. 2018 se uskutečnila ve sborovně Základní školy, Hrádek nad Nisou – Loučná, příspěvková organizace, Hartavská 220, Hrádek nad Nisou volba pedagogickými pracovníky do školské rady. Volba proběhla aklamací. Pedagogičtí pracovníci volili třetinu členů školské rady, to znamená jednoho člena. Kandidátka možných členů byla tvořena všemi pedagogickými pracovníky, vyjma vedení školy. Zástupkyní pedagogických pracovníků do Rady školy byla zvolena Mgr. Monika Hrabarová. 22.2.2019
na základě usnesení rady města č. 03/104/RM/18 ze dne 14.02.2018 byl do školské rady ZŠ a MŠ Hrádek nad Nisou - Loučná, p.o. pro následující funkční období jmenován pan Václav Krejčík. 22.2.2019
Volba zákonného zástupce nezletilých žáků do Školské rady proběhne dne 25.10. 2018 ve vestibulu u žákovských šaten. Volební urna bude před šatnami umístěna od 7.45 hodin do 8.15 hodin, poté až v době vyzvedávání dětí a žáků ze školy, a to v době od 11:40 do 12:40 a od 15.00 do 15.45 hodin. 24.10.2018

Kalendář

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou