Hrádek nad Nisou
 
  menu

Hrádek nad Nisou »

Městská policie »

 

Home

 

Vítejte na stránkách Městské policie Hrádek n. N.

Městská policie Hrádek nad Nisou působí na území města od 13.3.1993. Byla zřízena obecně závaznou vyhláškou města Hrádku nad Nisou č. 1/1993, vydanou na základě zákonů ČNR č. 410/1992 Sb., o obcích a č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Její činnost spočívá především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města, tedy na teritoriu celého města Hrádku nad Nisou.

Náplň práce městské policie

Městská policie a její úkoly:

  • městská policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou
  • městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní úkoly,pokud tak stanoví zákon
  • každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do městské policie(dále jen strážník) se žádostí o pomoc, strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout
  • při plnění svých úkolů spolupracuje městská policie s Policií České republiky (dále jen policie)
  • městská policie může na základě veřejnoprávní smlouvy vykonávat úkoly podle zákona i na území jiné obce nebo obcí,které jsou smluvními stranami této smlouvy

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle Zákona č.553/1991 Sb. nebo jiného zákona zejména:

  • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
  • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití
  • přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty
  • upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušení obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě

Naši partneři

Centrální registr jízdních kol pro ČR

          
Městská policie má přístup do elektronické aplikace "Centrální registr jízdních kol pro ČR“ za účelem zjišťování aktuálního vlastníka jízdního kola, evidovaného v tomto systému. Smlouva o přístupu do registru byla schválena usnesením Rady města dne 19.2.2014.
ico_army_arms_logo.jpg Městská policie Hrádek nad Nisou spolupracuje již více jak 15 let s firmou ARMY ARMS s.r.o., která ji zdokonaluje ve střelecké přípravě a sebeobraně.
V roce 2014 se naše družstvo účastnilo střelecké soutěže "O pohár starosty města Kralupy nad Vltavou“, na stupně vítězů při první účasti v soutěži bohužel nedosáhlo. Hned v následujícím ročníku si však vystřílelo krásné první místo.

Městská policie

Působnost

Na základě veřejnoprávní smlouvy vykonává hrádecká městská policie svoji působnost i v obci Chotyně.

 
 
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou
 
Loading