Hrádek nad Nisou
 
  skoly.net

Hrádek nad Nisou »

ZŠ Lidická »

 

Řemesla v Trojzemí

 

Řemesla v Trojzemí / Handwerk im Dereilädereck

Projekt financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko  
2014 - 2020

Název projektu: "Řemesla v Trojzemí"

Projekt č.: 100 321 415

Realizace: od 13. dubna 2017 do 30. září 2020

Téma: tradiční řemesla ve svazku škol Schkola

Projektoví partneři:

 • Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou - lead partner
 • Základní škola Pastelka, o.p.s, Rumburk - partner 1
 • Freier Schulträgerverein e.V. Schkola - partner 2
 • Základní škola Rumburk, příspěvková organizace - partner 3
 
 
 (28 kB)
 (28 kB)
 (86 kB)
 
 

Aktivity v roce 2017


Popis projektu
Řemesla v Trojzemí Projekt je financován z Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020, Evropský fond pro regionální rozvoj. Realizujeme od 1. 10. 2017.
 

Popis projektu:
V rámci projektu chceme pokračovat ve spolupráci a rozvoji přeshraniční sítě vzdělávacích školských zařízení. Tématem spolupráce v dalším období je věda a technika – připomeneme tradiční řemesla a vybudujeme modelová pracoviště, která budou sloužit jako vzor pro ostatní školská zařízení v Euroregionu Nisa. Každá škola se specializuje v rámci projektu na jednu oblast techniky - obrábění kovů, výroba textilu, výroba keramiky apod., K dané tématice si škola připraví metodicky a didakticky kompletní výukové programy, které budou dvojjazyčné a na jejichž přípravě se budou podílet mimo žáků, pedagogů i odborní experti.  Programy pomohou žákům pochopit význam techniky a propagovat technická povolání. V rámci projektu budou výukové programy prakticky vyzkoušeny žáky naší školy i žáky partnerských škol svazku Schkola.
Projekt bude mít 5 milníků:
 1. Vytvoření technických podmínek.

Jedná se nákup PC a 3D tiskárny, nářadí pro ruční obrábění, soustruhů na dřevo a kov a materiál pro ruční a strojní obrábění a 3D tisk. Koupíme také 20 tabletů pro práci žáků v pracovních skupinách.
 
 1. Setkávání

Nosným prvkem projektu je rozvoj stávající spolupráce škol. Tento milník sdružuje náklady na zajištění dalších 3 let spolupráce – doprava na setkání, mzdové náklady na přípravu programu setkání, materiál a tlumočení.
 
 1. Pobyty, tábory a exkurze

Tradičním prvkem setkávání jsou společné Č – N pobyty. Z projektu chceme hradit dopravu, ubytování a stravování dětí na pobytech a příslušné mzdové náklady na zajištění pobytů a tlumočení. Každý rok chceme uspořádat prázdninový Č – N tábor pro děti se zájmem o rozvoj jazykových znalostí.
 
 1. Nové programy

Tento milník zahrnuje všechny aktivity související s přípravou, testováním a evaluací nového programu – obrábění a robotika. Náklady zahrnují tvorbu vzdělávacích programů, překlady do NJ, testování jednotlivých programů vlastní i prostřednictvím návštěv žáků partnerských škol a evaluaci.
 
 1. Komunikace týmu.

Milník zahrnuje všechny aktivity a náklady související s vedením projektu – mzdové náklady manažerů projektu, doprava na společné porady Č – N týmu a stravování, pronájem prostor pro jednání, propagace, publicita,
 
 
Projekt počítá s realizací od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2020.  
  Projekt by měl přispět ke zlepšení a zkvalitnění jazykových dovedností žáků svazku škol Schkola díky využívání specifických forem jazykové výuky při běžné výuce, při společných setkávacích dnech, vícedenních pobytech a letním česko-německém táboře pro žáky 1. – 5. třídy.  Kromě zlepšení jazykových a komunikačních kompetencí by mělo v rámci projektu dojít k propagaci technických povolání. Žáci naší školy uskuteční nejméně 21 výjezdů do partnerských škol, kde si vyzkouší některá tradiční řemesla ERN a všichni žáci naší školy projdou tématy připravenými na naší škole – 5 témat pro žáky 1. – 3. ročníku (WeDo), 5 témat pro žáky 4. – 6. ročníku (ruční a strojní obrábění) a 5 témat pro žáky 7. – 9. ročníku (EV3). Všechna témata budou samozřejmě nabídnuta k vyzkoušení všem MŠ a ZŠ, jejichž zřizovatelem je město Hrádek nad Nisou. 

Aktivity 2017
 • zpracování projektového návrhu, příprava projektové žádosti se všemi projektovými partnery 
 • vytvořena koncepce technických místností – zaměření na obrábění tradiční i moderní
 • interní spolupracovníci vytváří po konzultacích s odborníky popisy pracovišť 
 • příprava didaktických materiálů na téma obrábění (robotika, tradiční obrábění, 3D tisk) - výukové programy se konzultují s externími poradci z oblasti obrábění, interní lektoři se účastní náslechů 
 • vybavení jedné učebny 3D tiskárnou, jedné učebny technickými stoly a nástroji na obrábění, v rámci IROP projektu vybavení učebny na výuku robotiky

Aktivity v roce 2018

 • pokračování v postupném vybavování technických učeben
 • příprava didaktických materiálů výukových programů a překlad do německého jazyka
 • testování již připravených didaktických materiálů pro žáky 1. a 2. stupně základní školy
 • výroční setkání všech projektových partnerů a plánování vzájemných setkávání
 • naplánování a realizace prvních výměnných setkávacích dnů
 • společné pobyty pro 1. a 2. stupeň

IT vybavení v projektu:
DSC06463.JPG  DSC06460 kopie.JPG

Společné pobyty 1. stupeň:
4. ročník - odkaz zde
3. ročník - odkaz zde
2. ročník - odkaz zde
1. ročník - odkaz zde

Aktivity v roce 2019

Ve dnech 30. 4. 2019 a 1. 5. 2019 proběhly v Hrádku nad Nisou a okolí oslavy vstupu do EU. 
30. 4. 2019 jsme slavili v partnerské škole v Hartavě za přítomnosti paní ministryně Kláry Dostálové ( Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a pana ministra Thomase Schmidta (Staatsminister SMUL). 
během cca 50 minut jsme měli možnost představit náš projekt Řemesla v Trojzemí.

Fotografie z akce jsou umístěny na: foto 30. 4. 2019.

Jsme rádi, že na akci byli všichni ředitelé škol sdružených v projektu Řemesla ( Ute Wunderlich, Christian Zimmer, Kamil Prisching, Romana Bušková, Soňa Pokorná a Jaroslav Poláček), ale hlavně, že nás přišli podpořit také představitelé měst - Mgr. Josef Horinka, Ing. Jaroslav Zámečník a paní Tereza Olsen z SAB.

Druhý den pokračovaly oslavy na Trojzemí. Zde jsme se také aktivně zúčastnili. Atmosféru oslav pěkně zaznamenala ČT pro Zprávičky na déčku. Část zpráviček s vystoupením našich žáků uvádíme zde: film.


Hned o víkendu 3. 5. - 5.5. se uskutečnil další Týmový víkend. Zde jsme plánovali další aktivity projektu Řemesla.

Aktivity v roce 2020

Důležité termíny

Výroční setkání projektových partnerů
20. - 22. dubna 2018 se bude konat výroční setkání projektových partnerů v Kořenově.

Zprávy

 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou