Městský úřad

 
  zpět

Městský úřad

 »
Archiv »

Komunální volby 2010 »

Základní informace

 

Právní předpisy

 

Rozhodnutí prezidenta republiky č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010, o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí.
 
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 96/2005 Sb.,  nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 283/2005 Sb. a zákona č. 320/2009 Sb.
 
Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb.,  vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb. a vyhlášky č. 442/2009 Sb.
 
Soudnictví na úseku voleb:
 
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů  (Díl 4 - Soudnictví ve věcech volebních a ve věcech místního referenda)
 
Financování voleb:
 
Směrnice MF č.j. 124/1354/2002, V. v. ČR, kterou se upravuje postup obcí, krajů a okresních úřadů při financování voleb do zastupitelstev obcí, krajů a Parlamentu České republiky, ve znění směrnice Ministerstva financí ze dne 3. ledna 2003, č.j. 124/123 009/2002 a ve znění směrnice Ministerstva financí ze dne 26.června 2007, č.j.12/56 089/2007 - 124.

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou