Městský úřad

 
  zpět

Městský úřad

 »
Archiv »

Komunální volby 2010 »

Základní informace

 

Kam podat kandidátní listinu

 

Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají pověřenému obecnímu úřadu

 

Sdělujeme, že registračním úřadem, kam se budou podávat kandidátní listiny pro volby do:

 • zastupitelstva Města Hrádek nad Nisou
 • zastupitelstva Obce Chotyně
 • zastupitelstva Obce Rynoltice

které se budou konat ve dnech 15.10. a 16.10.2010 je Městský úřad Hrádek nad Nisou.

 

Pouze zaměstnanci, kteří mají osvědčení podle zvláštního právního předpisu, jsou dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů oprávněni:

 • převzít kandidátní listiny
 • potvrdit podání kandidátní listiny
 • projednat a registrovat kandidátní listiny
 • převzít listinu o odvolání zmocněnce 
 • vyhotovit a zaslat rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině
 • převzít prohlášení o vzdání se kandidatury a o jejím odvolání
 • změnit označení pořadí kandidátů na kandidátní listině
 • vylosovat pořadí volebních stran na hlasovacím lístku
 • podepsat zápis o výsledku voleb o zastupitelstva obce
 • provádět kontrolu průběhu hlasování a kontrolu sčítání hlasů.

Těmito zaměstnanci jsou:

 • Mgr. Petr Grim – vedoucí správního a sociálního odboru
 • Bc. Jaroslava Šalátová – referentka správního a sociálního odboru

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou