Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Podnikatel »

Ekonomický servis »

Podpora podnikání

 

Jednotné kontaktní místo

Chcete podnikat v zemích Evropské unie a nevíte kde začít? Jednotné kontaktní místo může být řešením!

 

Co jsou jednotná kontaktní místa (JKM)?
Úlohou Jednotných kontaktních míst je především pomoci podnikatelům při začátku podnikání na území České republiky a v dalších zemích Evropské unie, zemí EHS a Švýcarska. Legislativní základ je dán zákonem č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.
Jednotná kontaktní místa jsou zacílena na pomoc podnikatelům v oblasti poskytování služeb. Úlohou jednotného kontaktního místa je především usnadnění vstupu
do podnikání, i když je zde samozřejmě pro všechny podnikatele. JKM má dvě hlavní funkce. Poskytnout maximum informací, které klient potřebuje k tomu, aby mohl podnikat a zprostředkovat klientovi kontakt s příslušným úřadem, který se povolováním konkrétních činností zabývá. Jsou součástí celoevropské sítě, díky čemuž mohou pomoci i v případě podnikání v jiném členském státě EU.
Projekt Jednotných kontaktních míst zastřešuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.


JKM poskytuje:

- informace nutné pro získání oprávnění, zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů
- obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech
- obecné informace o opravných prostředcích a o řešení sporů
- obecné informace o ochraně spotřebitele v jejich členských státech
- kontaktní údaje osob, které firmám i zákazníkům poskytnou praktickou pomoc v případě problémů
s domácími úřady, ale i úřady jiných států EU
 
 
 
Kontakt na JKM v Liberci

Frýdlantská 183/4, Liberec I – Staré Město, Liberec
jkm@magistrat.liberec.cz 
Úřední hodiny:

pondělí a středa 08.00 – 17.00 hod.
úterý a čtvrtek 08.00 – 16.00 hod.
pátek 08.00 – 14.00 hod.
(každý poslední pátek v měsíci zavřeno – sanitární den)

sobota 08.00 – 12.00 hod.
(v rámci JKM je možné v sobotu pouze podat žádost o informace)

Blanka Martiníková
- referentka oddělení Živnostenský úřad, budova Nového magistrátu, přízemí,
přepážka č. 8, 485 244 849, martinikova.blanka@magistrat.liberec.cz 
Bc. David Fátor
- vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel, budova Nového magistrátu, 1. patro,
kancelář č. 104, 485 243 713, fator.david@magistrat.liberec.cz .
 
 
Velké množství informací a praktických rad pro podnikatele
(nejen pokud chtějí poskytovat své služby v rámci zemí EU, EHS a Švýcarska) je možné najít na webových stránkách www.businessinfo.cz . 

 

 (198 kB)
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou