Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

O nás »

O nás

 

Organizační zabezpečení 2019/2020.

Třídní učitelé, volitelné předměty, projekty školy, sběrové aktivity.

 


 
I. Charakteristika školy  
 
1. Žáci  
a) Počet žáků:             375
b) Počet tříd:               I. st.     8
                                    II. st.    8
 
c) Počet žáků ŠD                    90
d) Počet oddělení ŠD:            3
e) Průměr žáků na třídu:        23,43
                                                             
2. Zaměstnanci školy  
a) Pedagogičtí pracovníci:     32
b) Provozní zaměstnanci:         5
c) Asistent učitele                     2
  
II. Funkce ve škole
  
Funkce ve škole
ředitel školy:                                      Mgr. Jaroslav Poláček
zástupce ředitele školy:                      Mgr. Alena Valentová
výchovný poradce:                             Mgr. Iva Klenovičová
kariérní poradce:                                Mgr. Jitka Poláčková
Metodik prevence soc. pat. j.:            Mgr. Irena Soukupová, Mgr. Alena Brabencová
Koordinátor ŠVP:                              Mgr. Jana Večerníková
Koordinátor EVVO                           Mgr. Jaroslav Poláček
metodické sdružení I. st.:                   Mgr. Ivana Nevyhoštěná
Koordinátor ICT:                               Martin Poláček
Koordinátor Č-N spolupráce:             Mgr. Jana Večerníková, Mgr. Alena Valentová
                                                          
předmět. komise přírodovědných předmětů:   M-F              Mgr. Stanislava Větrovská
                                                                       Ch –Př-Z         Mgr. Eva Kryštůfková
předmět. komise humanitních předmětů:      Čj-Ov-D-Rv    PaedDr. Ivana Vojtíšková
                                                                    Vv-Hv-Tv-Pč    Mgr. Radim Dudek
 
předmět. komise jazyků:                    Mgr. Alena Brabencová, Bc. Hana Skřivánková
 
 
Bezpečnostní technik:                        Mgr. Jaroslav Poláček
 
Požární hlídka:                                   Alena Rehbergerová, Zdeňka Janečková,
Šárka Nováková
 
 
III. Třídnictví a úvazky učitelů  
                                                             
1) Pedagogičtí pracovníci  
   
a) Třídnictví I. st.  
1. A     Mgr. Petra Pöschlová
2. A     Mgr. Irena Soukupová
2. B     Mgr. Daniela Schejbalová
3. tř.    Mgr. Kristýna Jirousková
4. A     Mgr. Jana Večerníková
4. B     Mgr. Ivana Nevyhoštěná
5. A    Mgr. Karel Jäschke
5. B     Mgr. Iva Klenovičová
 
b)Třídnictví II. st.  
6. A.    Mgr. Eva Kryštůfková
6. B     Mgr. Stanislava Větrovská
7. A     PaedDr. Ivana Vojtíšková
7. B     Mgr. Jitka Poláčková
8. tř.    Mgr. Radim Dudek   
9. A     Mgr. Markéta Šťastná
9. B     Mgr. Alena Brabencová
9. C     Mgr. Jana Matyášová
 
 
c) Vychovatelky ŠD:  
 
Ivana Novotná - vedoucí vychovatelka, Romana Mottlová, Mgr. Jana Ryšánková
 
d) Vyučující bez třídnictví:
 
Bc. Monika Filipová
Mgr. Štěpánka Stasová
Mgr. Radomír Škaloud
MA Johnny Krňanský
Mgr. Eva Kolmanová
Mgr. Sylvie Němcová
Martin Poláček
Martina Rusnáková
Bc. Hana Skřivánková
Mgr. Pavel Zoser
 
e) Asistent pro děti ze znevýhodněného prostředí
 
Ivana Novotná
Kateřina Štofiková
 
 
f) Projekty školy:
 
 
 

Program

Název projektu

Dotace

Vl. podíl

Garant

Projekty IROP
PODÁNO

Nástavba školy, odborné učebny školy

Cca 17 mil. Kč
Cca 8.5 mil. Kč

Vlastní podíl hradí zřizovatel

Mgr. J. Poláček

GF LK
SCHVÁLENO

Bezpečné klima ve třídách 2

  15 000,- Kč

16.000,- Kč

Mgr. Irena Soukupová

GF LK PODÁNO

EDUCA MYJOB LIBEREC 2019

8 000,- Kč

0,- Kč

Mgr. Jitka Poláčková

GF LK PODÁNO

Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opaženími

20 000,- Kč

10 000,- Kč

Mgr. Iva Klenovičová

ČR, Laktea
REALIZACE

Školní mléko

Dle objednávky

 

Mgr. Ivana Nevyhoštěná

ČR, Laktea
REALIZACE

Ovoce do škol

 

0,-

Mgr. Ivana Nevyhoštěná

OP VVV
Vyúčtováno

Profesní rozvoj pedagogů ZŠ Lidická

1 007 400,- Kč

0,- Kč

Mgr. Jaroslav Poláček

Interreg Č – S
Realizace

Řemesla v Trojzemí

4 400 000,- Kč

500 000,-
Zřizovatel

Mgr. J. Poláček
Z. Janečková
 

OP VVV
REALIZACE

Potravinová pomoc dětem

 

0,-

Mgr. D. Schejbalová

FMP Interreg Č – P
Vyúčtováno

Co si vyzkouším, tomu rozumím

430 000,- Kč

80 000,- Kč
Zřizovatel

Mgr. A. Valentová
Mgr. J. Poláček

GF Hrádek nad Nisou

Lyžařský výcvikový zájezd

  4.000,- Kč

100.000,- Kč

Mgr. Radim Dudek

Interreg Č – S
FMP, Vyúčtováno

Dětská univerzita Trojzemí

450 000,- Kč

Vlastní podíl hradí zřizovatel

PaedDr. Ivana Vojtíšková

 

Zdravá pětka

 

 

Mgr. Irena Soukupová

PO VVV, MŠMT
realizace

Společné vzdělávání na ZŠ Lidická

1 494 500,- Kč

0,-

Mgr. Jaroslav Poláček

ČS, a.s. Finanční gramotnost

Abeceda peněz. 4.A, 4.B
 

0

0,-

Mgr. J. Večerníková, Mgr. I. Nevyhoštěná

OP ŽP
Realizace

Zateplení přístavby školy a výměna oken
 

??

 

Město Hrádek nad Nisou

 
 
 
 
 
 
g) Volitelné předměty
 
Povinně volitelné předměty:
 
o   2. ročník Dramatizace v Čj,
o   4. ročník Dramatizace v Čj, Německý jazyk
o   5. ročník Dramatizace v Čj, Německý jazyk
o   6. ročník Další cizí jazyk - Nj
o   7. ročník Další cizí jazyk – Nj,
o   8. ročník Další cizí jazyk –  Nj,
o   9. ročník Cvičení z M/Čj, Další cizí jazyk –  Nj, Technické práce
 
 
 
 
2) Provozní pracovníci  
 
a) Technicko hospodářští pracovníci:           Zdeňka Janečková
b) školník:                                                      Alena Rehbergerová
c) uklízečky:                                                  Marta Bartoňová, Iva Řeháčková,
Šárka Nováková
 
 
Výzdoba školy:
I. patro: učitelé Vv na II. stupni
II. patro: učitelé Vv na I. stupni
 
 
 
IV. Mimotřídní práce      
                                                       
distribuce školních potřeb a učebnic:   Zdeňka Janečková
kabinet Nj, Č-N školy 1. st.: Eva Kolmanová
Kabinet I. st.:              Mgr. Petra Pöschlová
kabinet M:      Mgr. Jana Matyášová
kabinet Čj:      PaedDr. Ivana Vojtíšková
kabinet Aj:      Mgr. Alena Brabencová
kabinet D:       Mgr. Radomír Škaloud
kabinet Z:       Mgr. Radim Dudek
kabinet Ch:     Mgr. Eva Kryštůfková
kabinet F:       Mgr. Markéta Šťastná
kabinet Tv:     Mgr. Radim Dudek
kabinet Př:      Mgr. Eva Kryštůfková
kabinet Vv:     Mgr. Stanislava Větrovská
kabinet Hv:     Mgr. Alena Brabencová
kabinet pěstitelské práce:   Alena Rehbergerová
správce žákovské knihovny:   Mgr. Jana Večerníková
správce učitelské knihovny:    Mgr. Jana Večerníková
kabinet didaktické techniky:   Mgr. Jaroslav Poláček
kronika školy: Mgr. Jana Ryšánková  
MaK    :  Mgr. Daniela Schejbalová
Učebna cizích jazyků 1. patro Mgr. Alena Valentová
Učebna cizích jazyků 2. patro  Bc. Monika Filipová
Učebna PC: Martin Poláček
                                           
 
Ekologické sběry:       Tetrapak          I. st. Ivana Novotná
                                                           II. st. Mgr. Stanislava Větrovská
 
                                    Pet:        I. st.    Bc. Monika Filipová
                                                II. st. Mgr. Eva Kryštůfková
 
Hliník: I. a II. st. Mgr. Jana Ryšánková
Baterie:I. a II. st.  Mgr. Eva Kryštůfková           
 
 
Sběr papíru:                            Mgr. Radomír Škaloud
Sběr pomerančové kůry:        I. st. Mgr. Ivana Nevyhoštěná
II. st. Mgr. Jana Matyášová
 
Sběr kaštanů a žaludů:           Alena Rehbergerová
 
Garant dopravní výchovy:     Mgr. Irena Soukupová
 
 
 
 
V. Další aktivity ve školním roce
 
 
 
Připravujeme:
 

Program

Název projektu

Rozpočet

Vl. podíl

Garant

 
 

Den otevřených dveří
Prezentace nových prostor
 

 

 

ZŠ Lidická

 
 
   
  

 

 
  zpět
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou