Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

O nás »

O nás

 

Organizační zabezpečení 2020/2021

Třídní učitelé, volitelné předměty, projekty školy, sběrové aktivity.

 

I. Charakteristika školy  

 

1. Žáci  

a) Počet žáků:             355

b) Počet tříd:               I. st.     8

                                    II. st.    8

 

c) Počet žáků ŠD                    90

d) Počet oddělení ŠD:            4

e) Průměr žáků na třídu:        22,5

                                                             

2. Zaměstnanci školy  

a) Pedagogičtí pracovníci:     34

b) Provozní zaměstnanci:         5

c) Asistent učitele                     4

  

II. Funkce ve škole

  

Funkce ve škole

ředitel školy:                                      Mgr. Jaroslav Poláček

zástupce ředitele školy:                      Mgr. Alena Valentová

výchovný poradce:                             Mgr. Iva Klenovičová

kariérní poradce:                                Mgr. Jitka Poláčková

Metodik prevence soc. pat. j.:            Mgr. Irena Soukupová, Mgr. Alena Brabencová

Koordinátor ŠVP:                              Mgr. Jana Večerníková

Koordinátor EVVO:                          Mgr. Jaroslav Poláček

metodické sdružení I. st.:                   Mgr. Ivana Nevyhoštěná

Koordinátor ICT:                               Martin Poláček

Koordinátor Č-N spolupráce:            Mgr. Jana Večerníková, Mgr. Alena Valentová

                                                          

předmětová komise přírodovědných předmětů:

M-F                             Mgr. Stanislava Větrovská

Ch –Př-Z                     Mgr. Eva Kryštůfková

 

předmětová komise humanitních předmětů:

Čj-Ov-D-Rv               PaedDr. Ivana Vojtíšková

Vv-Hv-Tv-Pč             Mgr. Radim Dudek

 

předmětová komise jazyků:               Mgr. Alena Brabencová, Bc. Hana Skřivánková

 

předmětová komise ICT:                               Mgr. Jaroslav Poláček

 

 

Součásti školy:

- Základní škola 1. - 9. ročník

- Školní družina

 

 

Bezpečnostní technik:                        Mgr. Jaroslav Poláček

 

Požární hlídka:                                   Alena Rehbergerová, Zdeňka Janečková,

Šárka Nováková

 

 

III. Třídnictví a úvazky učitelů  

                                                             

1) Pedagogičtí pracovníci  

   

a) Třídnictví I. st.  

1. A     Mgr. Jana Večerníková

1. B     Mgr. Ivana Nevyhoštěná

2. A     Mgr. Petra Pöschlová

3. A     Mgr. Irena Soukupová

3. B     Mgr. Daniela Schejbalová

4. A     Mgr. Kristýna Jirousková

5. A     Mgr. Radomír Škaloud

5. B     Mgr. Iva Klenovičová

 

b)Třídnictví II. st.  

6. A    Mgr. Karel Jäschke

6. B     Mgr. Alena Brabencová

6. C     Mgr. Jana Matyášová

7. A.    Mgr. Eva Kryštůfková

7. B     Mgr. Stanislava Větrovská

8. A     PaedDr. Ivana Vojtíšková

8. B     Mgr. Jitka Poláčková

9. tř.    Mgr. Radim Dudek   

 

 

c) Vychovatelky ŠD:  

 

Ivana Novotná - vedoucí vychovatelka, Romana Mottlová, Mgr. Jana Ryšánková, Kateřina Štofiková

 

 

 

d) Vyučující bez třídnictví:

 

Bc. Monika Filipová

Mgr. Štěpánka Stasová

MA Johnny Krňanský

Mgr. Eva Kolmanová

Markéta Komárková

Martin Poláček

Bc. Martina Rusnáková

Bc. Hana Skřivánková

Mgr. Markéta Šťastná

Bc. Fabián Šula

Mgr. Pavel Zoser

 

e) Asistent pro děti s doporučením PPP

 

Petra Urbanová, Marta Bartoňová, Romana Mottlová, Gabriela Klivická

 

 

f) Projekty školy:

 

 

 

Program

Název projektu

Dotace

Vl. podíl

Garant

GF LK PODÁNO

Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opaženími

20 000,- Kč

10 000,- Kč

Mgr. Iva Klenovičová

ČR, Laktea

REALIZACE

Školní mléko

Dle objednávky

 

Mgr. Ivana Nevyhoštěná

ČR, Bovys

REALIZACE

Ovoce do škol

 

0,-

Mgr. Ivana Nevyhoštěná

Interreg Č – S

Realizace

Řemesla v Trojzemí

4 400 000,- Kč

500 000,-

Zřizovatel

Mgr. J. Poláček

Z. Janečková

 

OP VVV

REALIZACE

Potravinová pomoc dětem

 

0,-

Mgr. D. Schejbalová

GF Hrádek nad Nisou

Lyžařský výcvikový zájezd

  5.000,- Kč

100.000,- Kč

Mgr. Radim Dudek

GF Hrádek nad Nisou

MPDM ERN

10.000,- Kč

 

PaedDr. Ivana Vojtíšková

IROP

Realizace

Rekonstrukce učeben pro výuku AJ, NJ a přírodních věd na ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou

1.744.349,- Kč

922.250,- Kč

Zřizovatel

Mgr. Jaroslav Poláček

PO VVV, MŠMT

realizace

Společné vzdělávání na ZŠ Lidická

1 494 500,- Kč

0,-

Mgr. Jaroslav Poláček

ČS, a.s. Finanční gramotnost

Abeceda peněz. 4.A,

 

0

0,-

Mgr. K. Jirousková

Šablony III.

Podáno

Podpora žáků na ZŠ Lidická

754.964,- Kč

0,-

Mgr. Jaroslav Poláček

Dotace města Hrádek nad Nisou

Prevence

40.000,- Kč

0,-

Mgr. I. Soukupová,

Mgr. A. Brabencová

 

 

g) Volitelné předměty

 

Povinně volitelné předměty:

 

o   1. ročník Dramatizace v Čj,

o   3. ročník Dramatizace v Čj, Německý jazyk

o   5. ročník Dramatizace v Čj, Německý jazyk

o   6. ročník Další cizí jazyk - Nj

o   7. ročník Další cizí jazyk – Nj,

o   8. ročník Další cizí jazyk –  Nj,

o   9. ročník Cvičení z M/Čj, Další cizí jazyk –  Nj, Technické práce

 

 

 

 

2) Provozní pracovníci  

 

a) Technicko hospodářští pracovníci:           Zdeňka Janečková

b) školník:                                                      Alena Rehbergerová

c) uklízečky:                                                  Marta Bartoňová, Iva Řeháčková,

Šárka Nováková

 

 

Výzdoba školy:

I. patro: učitelé Vv na II. stupni

II. patro: učitelé Vv na I. stupni

 

 

 

IV. Mimotřídní práce       

                                                      

distribuce školních potřeb a učebnic:   Zdeňka Janečková

kabinet Nj, Č-N školy 1. st.: Eva Kolmanová

Kabinet I. st.:              Mgr. Petra Pöschlová

kabinet M:      Mgr. Jana Matyášová

kabinet Čj:      PaedDr. Ivana Vojtíšková

kabinet Aj:      Mgr. Alena Brabencová

kabinet D:       Mgr. Radomír Škaloud

kabinet Z:       Mgr. Radim Dudek

kabinet Ch:     Mgr. Eva Kryštůfková

kabinet F:       Mgr. Markéta Šťastná

kabinet Tv:     Mgr. Radim Dudek

kabinet Př:      Mgr. Eva Kryštůfková

kabinet Vv:     Mgr. Stanislava Větrovská

kabinet Hv:     Mgr. Alena Brabencová

kabinet pěstitelské práce:   Alena Rehbergerová

správce žákovské knihovny:   Mgr. Jana Večerníková

správce učitelské knihovny:    Mgr. Jana Večerníková

kabinet didaktické techniky:   Mgr. Jaroslav Poláček

kronika školy: Mgr. Jana Ryšánková  

MaK    :  Mgr. Daniela Schejbalová

Učebna cizích jazyků 1. patro Mgr. Alena Valentová

Učebna cizích jazyků 2. patro  Mgr. Alena Brabencová

Učebna cizích jazyků přístavba: Bc. Fabián Šula

Učebna cizích jazyků přístavba: Bc. Martina Rusnáková

Učebna chemie: Mgr. Eva Kryštůfková

Učebna robotiky: Martin Poláček

Správce ICT – notebooky 1. stupeň: Mgr. Iva Klenovičová

Správce ICT – notebooky 1. stupeň: Mgr. Ivana Nevyhoštěná

Správce ICT – stavebnice WeDo: Mgr. Ivana Nevyhoštěná, Mgr. Jana Večerníková

Správce ICT – stavebnice Fischer technik: Mgr. Markéta Šťastná

Správce ICT – ICT F-Ch: Mgr. Markéta Šťastná

Správce ICT – stavebnice Vex, učebna PC: Bc. Monika Filipová

Správce ICT – učebna PC: Mgr. Radomír Škaloud

Správce ICT – notebooky 9. A: Mgr. Radim Dudek

 

 

 

                                         

 

Ekologické sběry:       po schválení sběrové soutěže RM

 

                                   

 

Garant dopravní výchovy:     Mgr. Irena Soukupová

 

   

V. Další aktivity ve školním roce

 

 

 

Připravujeme:

 

Program

Název projektu

Rozpočet

Vl. podíl

Garant

 

 

Den otevřených dveří

 

 

 

ZŠ Lidická

 

Zápis k základnímu vzdělávání

 

 

ZŠ Lidická

 

Lyžařský výcvikový zájezd

 

 

ZŠ Lidická

 

Pobyty pro 2. stupeň

 

 

 

ZŠ Lidická

 

Pokračování projektu Řemesla v Trojzemí

 

 

ZŠ Lidická

 

 

 

 

 
  zpět
            © 2000-2021 Město Hrádek nad Nisou