Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

O nás »

O nás

 

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020.

Plán provozních nákladů a přímých nákladů na rok 2020.

 

Název příspěvkové organizace : Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace
Ředitel : Mgr. Jaroslav Poláček
Rozpis rozpočtu města na rok 2 0 2 0 - Příspěvkové organizace
rozpis nákladů na provoz PO 
Účet Název  rozpočet 2020
    hlavní činnost hospodářská činnost celkem
501 Spotřeba mater.        543 500,00 Kč          70 000,00 Kč        613 500,00 Kč
  materiál        503 500,00 Kč          503 500,00 Kč
  knihy, časopisy          10 000,00 Kč            10 000,00 Kč
  materiál - granty zřizovatel          30 000,00 Kč            30 000,00 Kč
  materiál hrazený ze školného            70 000,00 Kč          70 000,00 Kč
                              -   Kč
502 Spotřeba energie        765 000,00 Kč                       -   Kč        765 000,00 Kč
  elektřina        157 000,00 Kč          157 000,00 Kč
  vodné, stočné        140 000,00 Kč          140 000,00 Kč
  teplo        468 000,00 Kč          468 000,00 Kč
                              -   Kč
511 Drobné opravy a revize        180 000,00 Kč                       -   Kč        180 000,00 Kč
  drobné opravy        140 000,00 Kč          140 000,00 Kč
  opravy budovy      
  revize           40 000,00 Kč            40 000,00 Kč
512 Cestovné                       -   Kč                       -   Kč                       -   Kč
513 Náklady na reprezentaci                       -   Kč                       -   Kč                       -   Kč
518 Ostatní služby        610 000,00 Kč                       -   Kč        610 000,00 Kč
  telefony, internet          60 000,00 Kč            60 000,00 Kč
  poštovné          20 000,00 Kč            20 000,00 Kč
  ostat. služby        250 000,00 Kč          250 000,00 Kč
  služby PC          80 000,00 Kč            80 000,00 Kč
  mzdy a účetnictví        140 000,00 Kč          140 000,00 Kč
  software          20 000,00 Kč            20 000,00 Kč
  plavání - provoz          15 000,00 Kč            15 000,00 Kč
  bankovní poplatky            5 000,00 Kč              5 000,00 Kč
  služby - granty zřizovatel          20 000,00 Kč            20 000,00 Kč
                              -   Kč
525 Zákonné pojištění odpovědnosti          30 000,00 Kč                       -   Kč          30 000,00 Kč
527 Zákonné sociální náklady                       -   Kč                       -   Kč                       -   Kč
549 Jiné ostatní náklady          45 000,00 Kč                       -   Kč          45 000,00 Kč
  pojištění majetku                           -   Kč
  ostatní náklady                           -   Kč
  odvod za neplnění ZPS          45 000,00 Kč            45 000,00 Kč
                              -   Kč
551 Odpisy investičního majetku          29 000,00 Kč                       -   Kč          29 000,00 Kč
558 Nákup DDHM        100 000,00 Kč                       -   Kč        100 000,00 Kč
Náklady celkem     2 302 500,00 Kč          70 000,00 Kč     2 372 500,00 Kč
 
rozpis výnosů z provozu PO 
    hlavní činnost hospodářská činnost celkem
602 Výnosy za služby                        -   Kč          70 000,00 Kč          70 000,00 Kč
649 Ostatní výnosy                       -   Kč                       -   Kč                       -   Kč
662 Úroky                       -   Kč                       -   Kč                       -   Kč
672 Příspěvky zřizovatele                       -   Kč                       -   Kč     2 302 500,00 Kč
  provoz     1 537 500,00 Kč       1 537 500,00 Kč
  energie        765 000,00 Kč          765 000,00 Kč
  účelové granty a dotace                           -   Kč
Výnosy celkem     2 302 500,00 Kč          70 000,00 Kč     2 372 500,00 Kč
Rozdíl                       -   Kč                       -   Kč                       -   Kč

 

 
  zpět
            © 2000-2021 Město Hrádek nad Nisou