Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

O nás »

O nás

 

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019.

Plán provozních nákladů a přímých nákladů na rok 2018

 

Název organizace Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace
Ředitel / ředitelka Mgr. Jaroslav Poláček
 
  Rozpočet 2018 Poslední upravený rozpočet 2018 Předpokládaná skutečnost do 2018 Rozpočet 2019
Výnosy celkem 17 551 954,00 22 093 431,00 22 093 431,00 19 801 222,00
příspěvek zřizovatele provozní 1 331 250,00 1 546 750,00 1 546 750,00 1 281 550,00
příspěvek zřizovatele účelový (s vyúčtováním) 654 704,00 930 816,00 930 816,00 653 672,00
provozní dotace z jiných zdrojů 15 500 000,00 17 743 383,00 17 743 383,00 17 800 000,00
ostatní výnosy 66 000,00 1 872 482,00 1 872 482,00 66 000,00
Náklady celkem 17 551 954,00 22 093 431,00 22 093 431,00 19 801 222,00
osobní náklady 15 500 000,00 17 743 383,00 17 743 383,00 17 800 000,00
odpisy 38 000,00 38 000,00 25 000,00 29 000,00
energie 654 704,00 654 704,00 654 704,00 653 672,00
ostatní náklady 1 359 250,00 3 657 344,00 3 670 344,00 1 318 550,00
V Hrádku nad Nisou dne 16.11.2018
Podpis ředitele / ředitelky organizace Mgr. Jaroslav Poláček v.r.

 

 
  zpět
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou