Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

O nás »

O nás

 

Školní poradenské pracoviště 2020/2021

Poskytování poradenství

 


Školní poradenské pracoviště 
 
Škola poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům bezplatně standardní poradenské služby (na základě Vyhlášky č.72/2005 sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v aktuálním znění). Poskytujeme poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech: 
 
1. výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
2. péče o žáky nadané
3. problémy se školní docházkou a neprospěchem
4. kariérní poradenství – profesní orientace žáků
5. prevence školního neúspěchu a rizikového chování 
 
Tyto služby jsou zabezpečovány Školním poradenským pracovištěm, jehož členy jsou: 
 
Výchovný poradce, školní speciální pedagog Mgr. Iva Klenovičová - klenovicova@zslid.cz
Školní metodik prevence pro 2. stupeň Mgr. Alena Brabencová - brabencova@zslid.cz
Školní metodik prevence pro 1. stupeň Mgr. Irena Soukupová - soukupova@zslid.cz
Logopedický asistent, školní asistent Mgr. Ivana Nevyhoštěná - nevyhostena@zslid.cz
Kariérové poradenství Mgr. Jitka Poláčková- polackova@zslid.cz

Konzultaci doporučuji vždy předem telefonicky (tel: 482 723 402) nebo e-mailem objednat, lze se domluvit i na konzultaci v pozdějších odpoledních hodinách.

 

 (147 kB)
 
  zpět
            © 2000-2021 Město Hrádek nad Nisou