Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Projekty »

Projekty

 

Schkola eko?logicky / Schkola eko?logisch

V rámci projektu jsme začali vytvářet regionální příhraniční modelovou síť 9 vzdělávacích školských zařízení s tematikou ekologie a ochrany životního prostředí, která budou sloužit jako modelová pracoviště pro ostatní školská zařízení v Euroregionu Nisa.

 

Každá škola se specializuje v rámci projektu na jednu oblast z ochrany živ. prostředí – např. voda, půda, obnovitelné zdroje, biotopy atd. K dané tématice si škola připraví metodicky a didakticky kompletní výukové programy, které budou dvojjazyčné a na jejich přípravě se budou podílet mimo žáků, pedagogů i odborní experti.  Ti pomohou pochopit a prakticky začlenit otázku ochrany ŽP do běžného života. V rámci projektu budou výukové programy prakticky vyzkoušeny žáky naší školy i žáky partnerských škol svazku Schkola.

 

Projekt jsme zahájili 1. 1. 2011.

 

Co už jsme realizovali:

Vybavili jsme odbornou učebnu pro výuku jazyků notebooky, dataprojektorem a novým nábytkem.

Vytvořili jsme učebnu environmentální výchovy s mikroskopy, interaktivní tabulí a novým nábytkem.

Připravujeme pracovní listy zaměřené na výzkum, úkoly a analýzu pro děti 3-18 let. Specifikujeme náplň činnosti našich stanovišť, která budou v posledních dvou letech projektu využívána rotačním principem při projektových dnech (1x/týden) a po evaluaci budou k dispozici všem školám a MŠ.

 

Co bude dál:

Dále vybudujeme v parku před školou sportovně výchovné centrum s několika herními a výukovými prvky a doupravíme školní zahradu tak, aby se stala přírodní učebnou. V druhé polovině projektu přivítáme na škole žáky partnerských škol a v rámci projektových dnů proběhne společná výuka s připravenými ekoprogramy. Zároveň pojedou žáci naší školy na exkurze po ostatních školských zařízeních svazku Schkola a vyzkouší si v rámci projektových a setkávacích dnů programy, které  připraví ostatní projektoví partneři.
 

 

 
  zpět
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou