Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Projekty »

Projekty

 

PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ NA ZŠ LIDICKÁ

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002959 je spolufinancován Evropskou unií. Usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do škol. Podpořit osobnostní a profesní rozvoj pedagogů Podporované aktivity - Personální podpora - Osobnostně profesní rozvoj pedagogů

 

Aktivity:

Číslo aktivity: II/1.2 
Název aktivity: Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ 
Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 

Číslo aktivity: II/1.1 
Název aktivity: Školní asistent - personální podpora ZŠ 
Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 

Číslo aktivity: II/2.8 
Název aktivity: Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

Číslo aktivity: II/2.2a
Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin_Čtenářská gramotnost

Číslo aktivity: II/2.2b 
Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin_Matematická gramotnost

Číslo aktivity: II/2.2d 
Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin_Mentoring 

 

 
  zpět
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou