Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Projekty »

Projekty

 

Dětská univerzita Trojzemí

ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou reaizuje projekt "Dětská univerzita Trojzemí", a to v rámci programu FMP Interreg V-A - CZ - Sasko. V rámci projektu dojde k prohloubení spolupráce v rámci Mezinárodního parlamentu dětí a mládeže ERN.

 


Foto

Celý projekt: 10 termínů – vždy v sobotu (9x v TUL + 1x evaluace)
začátek: 9:00
polední přestávka a oběd: 12:00
konec: 15:00
Bus-     Bogatynia        7:45
Zittau               8:15
Hrádek n.N.     8:30
Liberec            8:55
Organizační poznámky:
účastníci věk:             (12) 14- 17
počet účastníků:         10 + 1 doprovod z každé země
jsou nabízeny 3 tematické okruhy, ve kterých budou účastníci střídavě pracovat:
3D tisk
mechatronika
robotika
·         Pracuje se ve třech jazykově smíšených skupinách, vždy s 10 účastníky + 1 vedoucí
·         v zásadě by se účastníci neměli měnit, protože každý dostane na závěr certifikát.
·          
Obsah má většinou praktickou povahu s málo teorie.
Účastníci budou foceni během projektu!!!! a vytvoří se jmenovitý seznam účastníků.
 
 
Další termíny jsou:      16.03.2019 , 13.4., 11.5., 22.6.2019

Kinder UNI Liberec

Ganzes Projekt: 10 Termine immer am Samstag (9x in TUL + 1x Evaluation)
Beginn: 9:00
Mittags -pause und -essen: 12:00
Ende: 15:00
Bus –     Bogatynia            7:45
                Zittau                    8:15
                Hrádek n.N.        8:30
                Liberec                 8:55
Organisatorisches:
 Teilnehmer Alter:           (12) 14 – 17
Teilnehmerzahl:               10 + 1 Betreuer pro Land
Angeboten sind 3 thematische Bereiche in denen die Teilnehmer abwechselnd arbeiten werden:
Mechatronik
Robotik
3D Druck
Es werden 3 sprachlich gemischte Gruppen gebildet, immer mit 10 Teilnehmern + 1 Betreuer
Im Prinzip sollten die Teilnehmer NICHT variieren, da jeder ein Abschlusszertifikat bekommt.
Die Inhalte haben überwiegend einen praktischen Charakter mit wenig Theorie.
Wehrend des Projektes werden die Teilnehmer fotografiert!!!! Und es wird eine Präsentationsliste erstellt.
Weitere Termine sind :
16.03.2019, 13.4., 11.5., 22.6.2019

 

 (22 kB)  (41 kB)  (57 kB)  (122 kB)
 
  zpět
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou