Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Informace pro rodiče »

Zprávy

 

Uvolňování žáků z vyučování

datum zveřejnění: 28.12.2017 zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou

 

V souvislosti s novým Školním řádem, který by měl být vydán ke dni 1. 2. 2018 upravujeme pravidla pro uvolňování žáků z vyučování.

 

1.     Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelného důvodu (nemoc, vážné rodinné důvody), je jeden z rodičů povinen nejpozději do tří dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti žáka na vyučování.

2.     Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, omluví nepřítomnost jeden z rodičů předem.

3a.  Pokud žák odchází ze školy  v průběhu vyučování  (návštěva lékaře apod.), je nutné, aby si ho buď osobně vyzvedli rodiče (zákonní zástupci) nebo aby dítě předalo třídnímu učiteli písemnou žádost rodičů, která bude obsahovat datum, čas, důvod uvolnění, podpis a prohlášení, že žadatel přejímá od doby uvolnění za své dítě plnou odpovědnost.

3b    Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování pravidelně  ( sportovní trénink, ZUŠ  apod.), je nutné, aby si ho buď osobně vyzvedli rodiče (zákonní zástupci) nebo aby dítě předalo třídnímu učiteli písemnou žádost rodičů, která bude obsahovat datum, čas, důvod uvolnění, podpis a prohlášení, že žadatel přejímá od doby uvolnění za své dítě plnou odpovědnost. Škola připraví dohodu o uvolňování žáka z výuky.

4.     Žádost  o uvolnění dítěte je ke stažení na stránkách školy. (Ke stažení)

5.     Žádost o pravidelné uvolňování žáka z výuky je ke stažení na stránkách školy.  (Ke stažení)

 

 
  zpět
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou