Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Informace pro rodiče »

Zprávy

 

Výskyt vší ve škole

datum zveřejnění: 20.9.2018 zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou

 

Informace, praktické rady, postupy.

 


Vážení rodiče,
Stále řešíme ve škole výskyt vší. Výskyt vši dětské v předškolních a školních zařízeních je v současné době, bohužel, globální záležitostí – jednak  vzhledem k rezistenci tohoto ektoparazita, dále vzhledem k tomu, že od roku 2011 není na trhu dezinsekční přípravek, který by hubil hnidy.
Je sice pravda, že škola má povinnost podle § 7 odst. 3) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, kde je uvedeno: „ K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění je zařízení pro výchovu a vzdělávání povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.“, ale problém je v tom, jak pracovníci školy zjistí, že má žák vši. Učitelé nemohou bez souhlasu rodičů kontrolovat plošně žákům hlavy. Pokud by učitelé souhlas měli, zase hrozí možnost šíření vší přenosem na další děti při plošné kontrole.
Hlavní role školy je tak v prevenci, koordinaci a poskytování informací.
 
 
 
Jak společně postupovat?
 
1.       Každý výskyt vší je nutné hlásit škole, aby mohla informovat ostatní rodiče.
2.       V případě nahlášení výskytu vší doložit při návratu do kolektivu potvrzení dětským lékařem, že není dítě infekční.
3.       Spolupráci školy a rodičů zahájíme nyní tak, že všichni rodiče zkontrolují hlavy svých dětí. V případě výskytu vší toto sdělí škole a po odstranění vší zajistí lékařské potvrzení. Pokud dítě vši nemá, dodají rodiče do školy podepsané čestné prohlášení, že dítě vši nemá.
 
 
 
 
 
Několik praktických rad.
 
Při odvšivování je klíčové používání správných přípravků a to vždy v souladu s návodem výrobce. Všechny přípravky, které jsou v současné době v ČR dostupné, zahubí pouze živé parazity – zásah je tedy nutno po 7-8 dnech opakovat.  Na živé vši účinkují  přípravky obsahující dimethicon ( silikonový olej). Po ošetření přípravkem je nutné zajistit mechanickou likvidaci hnid, dezinsekční přípravek použít i na  hřebeny apod.
 
Hnidy vzdálené cca 1 cm od pokožky, jsou spolehlivě vylíhlé nebo mrtvé - výskyt hnid na odrůstajících vlasech tedy  NENÍ příznakem zavšivení.
Živé vši lze z vlasů odstranit během krátké doby, proto většinou nebývá nutné dítě izolovat doma, pokud tak nerozhodne ošetřující lékař.
 
Důkladné a pravidelné vyčesávání vší tzv. „všiváčkem“, či přímo ostříhání vlasů na délku cca 0,8 mm je nejúčinnější – ostříhání z estetických i etických důvodů  nelze nařídit – zvlášť u dívek – tento úkon je plně v kompetenci rodičů dítěte.
 
Veš přežije i praní v pračce při nižší teplotě ( např. 40°C je pro tohoto ektoparazita celkem příjemná teplota), dále - veš sice plavat neumí, ale vydrží se velice dlouho v dobré formě ve vodě vznášet.
 
Platí, že odvšivení je především záležitostí rodičů, jako zákonných zástupců dítěte - dle § 858 zákona č.   89/2012 Sb., občanského zákoníku: „Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj…..“

 

 
  zpět
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou