Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Informace pro rodiče »

Zprávy

 

Máme doma předškoláka aneb škola před školou

datum zveřejnění: 13.5.2019 zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou

 

Připravili jsme program pro budoucí žáky 1. ročníku naší školy. Cílem je usnadnit dětem přechod z MŠ do ZŠ. Program je zdarma.

 

Vážení rodiče, v naší škole bude v letošním roce probíhat adaptační program pro předškolní děti, které půjdou v září do školy. Smyslem tohoto setkání je co nejlépe přiblížit dětem z MŠ činnosti, které jim usnadní přechod do nového prostředí školy a budovat vzájemnou důvěru mezi budoucími žáčky a jejich třídní učitelkou. Adaptační program bude probíhat pod vedením třídní učitelky budoucích prvňáčků Mgr. Petry Pöschlové a speciálního pedagoga Mgr. Ivy Klenovičové. Po ukončení programu se pedagog setká s rodiči každého dítěte za účelem zhodnocení a sdělení poznatků o dítěti a předání výchovně vzdělávacích závěrů a doporučení.

Program bude zaměřen na rozvoj:

ü  grafomotoriky

ü  matematických představ – základy počítání, hry s geometrickými tvary, procvičování základních matematických pojmů

ü  komunikace hravou formou, rytmizace textů, říkanky a jazykolamy

ü  hry zaměřené na sluchové a zrakové vnímání, rozlišování, paměť a tvořivost.

 

Program bude probíhat každé pondělí od 15:10 - 16:00 hod. v učebně ZŠ Lidická. První lekce začíná 27. 05. 2019. Poslední lekce končí 24. 06. 2019. Do adaptačního programu můžete své dítě přihlásit prostřednictvím e-mailu klenovicova@zslid.cz  do 20. 5. 2019 .

                     Na účast Vašich dětí se těší Mgr. Petra Pöschlová, Mgr. Iva Klenovičová 

 

 
  zpět
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou