Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Informace pro rodiče »

Zprávy

 

Obecné informace pro rodiče ve školním roce 2020/2021

datum zveřejnění: 9.9.2020 zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou

 

Informujeme, že veškeré údaje o organizaci školy, činnosti školy, zajištění výuky, o plánovaných akcích školy naleznete na stránkách školy www.zslid.cz

 

K informacím o prospěchu, chování a dalším máte možnost využívat konzultační hodiny, každý čtvrtek od 14:15 do 15:30 hodin, které jsou uvedené v ŽK na přední straně.  Pravidelné konání konzultačních hodin bude zahájeno 10. 09. 2020.

POZOR na nové podmínky pro konzultační hodiny v období protiepidemické prevence – více informací od třídních učitelů a na webu školy.

Informujeme rovněž, že k  informacím o prospěchu a chování slouží  ŽK- listvzadu, kde je  Průběžné hodnocení v každém čtvrtletí, které jako zákonní zástupci podepisujete.

Připomínáme zákonným zástupcům zásady k omlouvání absence žáka – omlouvá vždy zákonný zástupce nejlépe první den započaté absence, nejdéle však do třech kalendářních dnů osobně,  telefonicky, emailem nebo sms, viz Školní řád.

Informace k uvolňování žáků z výuky, stejně tak i formuláře žádostí (různého druhu) jsou k dispozici na www.zslid.czv sekci „Ke stažení“

     Sdělujeme také, že každé dítě, ve chvíli, kdy se stane žákem naší školy, si pronajímá čip za 200Kč. Čip používá ke stravování ve školní jídelně ZŠ T. G. Masaryka a je také využíván k přístupu do školy zadním vchodem. Přední vchod  s  domofónem  slouží pro veřejnost, zaměstnance školy a osoby, které si vyzvedávají odpoledne své  děti ze školní družiny.

Ve chvíli, kdy dítě přestává být žákem naší školy, se tato záloha 200 Kč vrací zpět proti odevzdanému čipu. Pokud žák během docházky čip ztratí nebo poškodí, musí  si  vždy  koupit čip nový za poplatek 100 Kč. 

 

Informujeme, že do 31. 10. 2020 budeme vybírat rodičovský příspěvekve výši 200 Kč na rodinu.   Z vybrané částky  se hradí  příspěvek na lyžařský výcvik, hradí se příspěvek na Malé taneční,                 příspěvek na dopravu na akce organizované školou, občerstvení dětí  na akcích školy, nákup odměn za  reprezentaci školy a jiné.

 

Naše škola je stále zapojená do projektu Mléko do škol a Ovoce do škol.

Ovoce a zelenina do škol  bude rozdáváno jednou týdně zdarma všem žákům  1. a 2. stupně.

Mléko do škol – bude rozdáváno všem žákům 1. a 2. stupně.

 

Pojištění ve škole

Škola je pojištěna pro úraz ve škole a odcizení či poškození majetku žáka ve škole u pojišťovny

Kooperativa.

   

Sběrové soutěže tento školní rok nebudou, pravděpodobně nebude vyhlášena ani Městská sběrová soutěž.

 

 

Žáci byli třídními učiteli poučeni o Základních protiepidemický opatřeních:

·         Žák je povinen si po příchodu do budovy školy dezinfikovat ruce a nově také nosit ve společných prostorách roušku.

·         V případě nevolnosti či jiných zdravotních potíží žák neprodleně informuje třídního učitele, popřípadě vedení školy.

·         V případě nevolnosti vyučujícího během vyučování informují žáci vedení školy, popřípadě jinou dospělou osobu ve škole.

·         Žáci plní další pokyny třídního učitele a pracovníků školy související s aktuální situací v době epidemie, které vydá vedení školy.


Novinky školského zákona:

-          Školní řád nebo vnitřní řád může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů

-          Novela č. 349/2020 Sb. z 20. srpna 2020


-          § 184a Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách

-          (1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.

-          (2) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou dětí v mateřské škole, pro které není předškolní vzdělávání povinné, a s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.

 

 

 
  zpět
            © 2000-2021 Město Hrádek nad Nisou