Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Informace ze školy »

Zprávy

 

Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt

datum zveřejnění: 20.8.2015 zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou

 

ZŠ Lidická získala dotaci na realizaci projektu "Jazyky žijí v Hrádku". Jedná se o projekt na podporu čtenářské gramotnosti a realizaci jazykově-vzdělávacích pobytů v zahraničí.

 

Škola obdržela v těchto dnech Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 992 098 Kč na realizaci projetu.


Náš plán na využití dotace:

Čtenářská gramotnost - dotace 227 024 Kč

Nákup knih a elektronických čteček.


Jazykově vzdělávací pobyty - dotace 765 074 Kč

2 x pobyt učitelů

2 x stínování učitelů

40 žáků + 4 učitelé (zdarma) Londýn – konec září – začátek října

10 žáků + 2 učitelé – Německo, Rakousko – prosinec s možností lyžování

Žáci budou platit poplatek za pobyt ve výši cca 2000,- Kč.


Podmínky pro pobyt žáků:

Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa.


Vzhledem k výší dotaci na pobyty, musí škola vyhlásit výběrové řízení na dodavatele. VŘ je složité a MŠMT realizuje školení na VŘ až na konci srpna. Proto jsme se domluvili s firmou, která se zabývá realizací VŘ. Teď pracujeme na znění výzvy. Do poloviny září by měl být vybrán dodavatel. 


Podmínky pro pobyt žáků připravené pro VŘ:

Pobyt Londýn. 40 žáků + 4 učitelé.


DEN 1

Odjezd v dopoledních hodinách, noční přesun přes SRN, Belgii do francouzského Calais. Poté přejezd trajektem přes kanál La Manche do Doveru. 

DEN 2

Dopoledne příjezd do Londýna – celodenní prohlídka nejznámějších pamětihodností: Buckinghamský palác a střídání stráží, Green Park, Trafalgar Square, Whitehall, budovy parlamentu, Big Ben, Westminster Abbey, nám. Picadilly Circus, SOHO, čínská čtvrť, British Museum. 

DEN 3

Snídaně, oběd formou balíčku, celodenní výlet do univerzitního města Oxford (cca 100 km Z

od Londýna) – včetně návštěvy koleje Christ Church, kde se natáčel Harry Potter, dále pokračování do

Stonehenge (137 km JZ od Londýna) a do Salisbury (cca 20 km na jih od Stonehenge) s návštěvou

Salisburské katedrály. 

DEN 4

Národní Galerie – Tower – Tower Bridge – katedrála St. Paul. Odpoledne přejezd lodí do Greenwich, procházka parkem k observatoři. Večer odjezd z Londýna, zastávka v Canterbury, noční trajekt a cesta do Belgie, Německa a ČR. 

DEN 5

Návrat v odpoledních – večerních hodinách. 

 

V ceně je zahrnuto:

Doprava luxusním autobusem včetně všech poplatků, trajekty, 2x ubytování v hotelu Formule1, stravování, připojištění léčebných výloh v zahraničí a odpovědnosti za škodu, úrazové pojištění účastníků, výuka zahraničních lektorů, průvodce, osvědčení pro účastníky kurzu a DPH.


Pobyt Německo, Rakousko

jazykový pobyt s možností lyžování.

10 žáků + 2 učitelé.


 

 
  zpět
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou