Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Informace ze školy »

Zprávy

 

Řemesla v Trojzemí

datum zveřejnění: 2.10.2017 zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou

 

Projekt byl schválen a od 1. 10. 2017 realizujeme.

 

Popis projektu:

Projekt navazuje na podaný projekt IROP – Nástavba odborných učeben ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou. Doplňuje projekt nástavby o vytvoření programů pro výuku robotiky a využití jazykových učeben. V rámci projektu chceme také pokračovat ve spolupráci a rozvoji přeshraniční sítě vzdělávacích školských zařízení. Tématem spolupráce v dalším období je věda a technika – připomeneme tradiční řemesla a vybudujeme modelová pracoviště, která budou sloužit jako vzor pro ostatní školská zařízení v Euroregionu Nisa. Každá škola se specializuje v rámci projektu na jednu oblast techniky - obrábění kovů, výroba textilu, výroba keramiky apod., K dané tématice si škola připraví metodicky a didakticky kompletní výukové programy, které budou dvojjazyčné a na jejichž přípravě se budou podílet mimo žáků, pedagogů i odborní experti.  Programy pomohou žákům pochopit význam techniky a propagovat technická povolání. V rámci projektu budou výukové programy prakticky vyzkoušeny žáky naší školy i žáky partnerských škol svazku Schkola.

Projekt bude mít 5 milníků:

  1. Vytvoření technických podmínek.

Jedná se o vybudování učebny, ve které bude výuka probíhat. Počítáme s nákupem nových lavic a židlí, ale zejména vybavením učebny technickými pomůckami pro výuku – lego stavebnice pro výuku robotiky pro 1. stupeň (WeDo), pro 2 stupeň EV3, notebooky pro připojení a ovládání stavebnic, 3D tiskárna, nářadí pro ruční obrábění, soustruhy na dřevo a kov a materiál pro ruční a strojní obrábění a 3D tisk.

 

  1. Setkávání

Nosným prvkem projektu je rozvoj stávající spolupráce škol. Tento milník sdružuje náklady na zajištění dalších 3 let spolupráce – doprava na setkání, mzdové náklady na přípravu programu setkání, materiál a tlumočení.

 

  1. Pobyty, tábory a exkurze

Tradičním prvkem setkávání jsou společné Č – N pobyty. Z projektu chceme hradit dopravu, ubytování a stravování dětí na pobytech a příslušné mzdové náklady na zajištění pobytů a tlumočení. Každý rok chceme uspořádat prázdninový Č – N tábor pro děti se zájmem o rozvoj jazykových znalostí.

 

  1. Nové programy

Tento milník zahrnuje všechny aktivity související s přípravou, testováním a evaluací nového programu – obrábění a robotika. Náklady zahrnují tvorbu vzdělávacích programů, překlady do NJ, testování jednotlivých programů vlastní i prostřednictvím návštěv žáků partnerských škol a evaluaci.

 

  1. Komunikace týmu.

Milník zahrnuje všechny aktivity a náklady související s vedením projektu – mzdové náklady manažerů projektu, doprava na společné porady Č – N týmu a stravování, pronájem prostor pro jednání, propagace, publicita,

 

 

Projekt počítá s realizací od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2020.  

 

Projekt by měl přispět ke zlepšení a zkvalitnění jazykových dovedností žáků svazku škol Schkola díky využívání specifických forem jazykové výuky při běžné výuce, při společných setkávacích dnech, vícedenních pobytech a letním česko-německém táboře pro žáky 1. – 5. třídy.  Kromě zlepšení jazykových a komunikačních kompetencí by mělo v rámci projektu dojít k propagaci technických povolání. Žáci naší školy uskuteční nejméně 21 výjezdů do partnerských škol, kde si vyzkouší některá tradiční řemesla ERN a všichni žáci naší školy projdou tématy připravenými na naší škole – 5 témat pro žáky 1. – 3. ročníku (WeDo), 5 témat pro žáky 4. – 6. ročníku (ruční a strojní obrábění) a 5 témat pro žáky 7. – 9. ročníku (EV3). Všechna témata budou samozřejmě nabídnuta k vyzkoušení všem MŠ a ZŠ, jejichž zřizovatelem je město Hrádek nad Nisou. 

 

 (57 kB)
 
  zpět
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou