Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Informace ze školy »

Zprávy

 

Zápis k povinné školní docházce (do 1. ročníku)

datum zveřejnění: 7.4.2018 zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ.

 

Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325,

okres Liberec, příspěvková organizace

Č. j.: zslid/0064/2018/1

Datum: 7. 4. 2018

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

 

v Základní škole Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec od školního roku 2018/2019 u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

Registrační kód

Rozhodnutí

Registrační kód

Rozhodnutí

  AUTO

ANO

MIKROBUS

ANO

AUTOBUS

ANO

MOPED

ANO

BABETA

ANO

MOTOCYKL

ANO

BAGR

ANO

NÁKLADNÍ AUTO

ANO

DODÁVKA

ANO

PONORKA

ANO

HASIČSKÉ AUTO

ANO

RAKETA

ANO

JACHTA

ANO

RAKETOPLÁN

ANO

KAMION

ANO

PARNÍK

ANO

KARAVAN

ANO

REMORKÉR

ANO

KOČÁR

ANO

RYCHLÍK

ANO

KOLO

ANO

SANITKA

ANO

KOLOBĚŽKA

ANO

TANK

ANO

KOMBAJN

ANO

TRAKTOR

ANO

KORÁB

ANO

TRAMVAJ

ANO

LANOVKA

ANO

TŘÍKOLKA

ANO

LETADLO

ANO

TROLEJBUS

ANO

LÉTAJÍCÍ TALÍŘ

ANO

VĚTROŇ

ANO

LOĎ

ANO

VLAK

ANO

LOKOMOTIVA

ANO

VRTULNÍK

ANO

METRO

ANO

VZDUCHOLOĎ

ANO

 

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace ke krajskému úřadu Libereckého kraje.

 

Podpis a datum podpisu ředitele školy 7. 4. 2018

Datum zveřejnění rozhodnutí 7. 4. 2018

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu a vždy je uložen v základní škole. Na originále je kulaté razítko příslušné školy a originální podpis ředitele školy. Stejnopis rozhodnutí (podpis oprávněné úřední osoby může být na stejnopisu nahrazen doložkou "vlastní rukou" nebo zkratkou "v. r." u příjmení oprávněné úřední osoby a doložkou "Za správnost vyhotovení:" s uvedením jména, příjmení a podpisu úřední osoby, která odpovídá za písemné vyhotovení rozhodnutí.“) doručí základní škola zákonnému zástupci dítěte do vlastních rukou.

 

 
  zpět
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou