Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Informace ze školy »

Zprávy

 

Nabídka volného pracovního místa

datum zveřejnění: 8.5.2018 zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou

 

Pracovní pozice: Sekretářka - Personalista

 

Pracoviště: Základní škola Lidická, ul. Školní 325, 463 34  Hrádek nad Nisou  
Datum nástupu: 1. 9. 2018
Platové zařazení:Platová třída 8. / platový stupeň 8.
Požadované vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou ( ekonomické zaměření a praxe v oboru  výhodou)
Pracovní doba: 6:00 - 12:00   12:30 - 14:30 ( lze po dohodě upravit)
 
Uchazeč o zaměstnání musí předložit do 8.6. 2018 tyto podklady:
- doklad o dosaženém vzdělání ( kopie)
- zápočtový list od předchozího zaměstnavatele ( kopie)
- dotazník Základní informace při vstupu do pracovního poměru ( k vyzvednutí v ředitelně)
- CV


Pracovní náplň dle Katalogu prací:

Rozpočet a účetnictví

·          Dbá na správné vedení účetních dokladů ( faktury, příjemky, výdejky, pokladní příjmové a výdajové doklady, výpisy z bankovních účtů

·          Vyhotovuje faktury, vede jejich evidenci, sleduje platby

·          Zajišťuje styk s bankou

·          Provádí fyzickou a dokladovou inventarizaci

·          Provádí vypořádání inventurních rozdílů

·          Kontroluje formální správnost cestovního příkazu

·           

Mzdy a personální agentura

·          Provádí platby mezd, pojištění a zálohy daně z příjmu, další platby a odvody

 

Pokladna

·          Zodpovídá za peněžní hotovost v pokladně školy na základě dohody o hmotné odpovědnosti

·          Vyzvedává pokladní hotovost v peněžním ústavu do pokladny organizace

·          Vede příjmové a výdajové pokladní doklady

·          Vede pokladní knihu

·          Provádí uzávěrku pokladny

·          Pravidelně kontroluje uzamčení školního trezoru s pokladní hotovostí

 

Administrativa

·          Vyřizuje administrativní agendu

·          Odpovídá za provoz kanceláře školy

·          Vyřizuje běžnou korespondenci školy, přináší, odnáší poštu, vede podací deník

·          Vede spisovou službu

·          Obsluhuje telefonní ústřednu a kopírovací stroj

·          Vystavuje potvrzení pro žáky a zaměstnance školy

·          Zajišťuje evidenci úrazů zaměstnanců a žáků, kontroluje zápisy do Knihy úrazů

 

Materiální oblast a provoz

·          Zajišťuje objednávky dle pokynů vedení školy ( učebnice, pracovní sešity, sešity, tiskopisy, služby, vybavení)  a  vede jejich evidenci

·          Kontroluje stav vybavení školních lékárniček a zajišťuje jejich průběžné doplňování

·          Vede operativní evidenci majetku

·          Provádí nákup vybraného sortimentu zboží

·          Podílí se na inventarizaci školního majetku

·          Zodpovídá za přidělení inventárních čísel

·          Na základě likvidačního protokolu provádí záznamy v rejstříku a inventárních knihách


 

 
  zpět
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou