Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Informace ze školy »

Zprávy

 

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

datum zveřejnění: 12.4.2019 zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito registračními čísly:

 

Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325,

okres Liberec, příspěvková organizace

Č. j.: zslid/0115/2019/1

Datum: 12. 4. 2019

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

 

v Základní škole Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec od školního roku 2019/2020 u dětí s těmito registračními čísly:

 

Registrační kód

Rozhodnutí

Registrační kód

Rozhodnutí

ALIGÁTOR

ANO

PELIKÁN

ANO

ANTILOPA

ANO

PLAMEŇÁK

ANO

DIKOBRAZ

ANO

PUMA

ANO

KROKODÝL

ANO

SOB

ANO

LACHTAN

ANO

SUP

ANO

LENOCHOD

ANO

ŠIMPANZ

ANO

MROŽ

ANO

TUČŇÁK

ANO

NOSOROŽEC

ANO

TUKAN

ANO

ORANGUTAN

ANO

TULEŇ

ANO

OREL

ANO

VELBLOUD

ANO

PÁV

ANO

ŽELVA

ANO

PAVIÁN

ANO

 


 

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace ke krajskému úřadu Libereckého kraje.

 

Podpis a datum podpisu ředitele školy 12. 4. 2019

Datum zveřejnění rozhodnutí 12. 4. 2019

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Webové stránky školy: www.zslid.cz. Přijatým dětem nebude rozhodnutí o přijetí doručováno, ale bude součástí spisu o přijetí a zákonný zástupce dítěte si můžete o jeho vydání požádat.

 

 

Mgr. Jaroslav Poláček

Ředitel školy

 

 
  zpět
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou