Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Informace ze školy »

Zprávy

 

Projekt profesní podpory učitelů.

datum zveřejnění: 28.9.2019 zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou

 

Projekt SYPO reaguje na současný stav, kdy v českém školství chybí ucelený systém profesní podpory učitelů a ředitelů. Další vzdělávání obou cílových skupin je až na výjimky nesystematické, chybí koncepční podpora pro různé fáze profesní dráhy.

 

SYPO připravuje novou koncepci, která systematicky a komplexně podpoří odborný růst s důrazem na kvalitu, a to za pomoci těchto nástrojů:

  • Metodické kabinety na národní, krajské a vybrané oblastní úrovni;
  • Stálá konference ředitelů;
  • Podpora začínajících učitelů;
  • Transformace systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Metodické kabinety jsou navrženy jako strukturovaná profesní společenství učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů. Jsou místem, kde si učitelé mohou rozšiřovat své znalosti a profesní dovednosti, vyměňovat si zkušenosti s kolegy a dále se profesně vzdělávat ve svém oboru. Metodické kabinety zajišťují pedagogům aplikaci inovací oborových didaktik a zaměřují se také na pedagogicko-psychologické znalosti a zkušenosti učitelů. Postupně vznikne 12 metodických kabinetů.

V současné době jsou ustanoveny tři metodické kabinety.

 

 
  zpět
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou