Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Dokumenty »

Školní dokumenty

 

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na školní rok 2017/2018

Plán DVPP vychází z § 24, zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících:

 

 
 

 

Plán dalšího vzdělávání pedagogických

pracovníků na školní rok 2017/2018

 

1. Právní úprava

 

Plán DVPP vychází z § 24, zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících,

(1) Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci.

(2) Pedagogičtí pracovníci se mohou účastnit dalšího vzdělávání, kterým si zvyšují kvalifikaci. Zvýšením kvalifikace se podle zvláštního právního předpisu rozumí též její získání nebo rozšíření.

(3) Ředitel školy organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu dalšího vzdělávání, který stanoví po předchozím projednání s příslušným odborovým orgánem. Při stanovení plánu dalšího vzdělávání je nutno přihlížet ke studijním zájmům pedagogického pracovníka, potřebám a rozpočtu školy.

Zásady DVPP:

Rovnost příležitostí a zákaz diskriminace. Každý pracovník má stejnou možnost vzdělávat se za podmínek a možností uvedených v tomto plánu.

Vzdělávání celého pedagogického sboru má přednost před individuálním studiem k prohloubení kvalifikace.

Kritériem pro schválení vzdělávání jsou potřeby a možnosti školy.

Priority: studium k splnění kvalifikačních a dalších kvalifikačních předpokladů.

 

 

2.  Základní údaje o škole pro školní rok 2017/2018      

 

1. Žáci  

a) Počet žáků:             375

b) Počet tříd:               I.st.      8

                                    II.st.    8

 

c) Počet žáků ŠD                    90

d) Počet oddělení ŠD:            3

e) Průměr žáků na třídu:        30

                                                             

2. Zaměstnanci školy  

a) Pedagogičtí pracovníci:     27

b) Provozní zaměstnanci:         5

c) Asistent učitele                     2

  

 

Funkce ve škole

ředitel školy:                                      Mgr. Jaroslav Poláček

zástupce ředitele školy:                      Mgr. Daniela Schejbalová

výchovný poradce:                             Mgr. Marcela Jarešová

Metodik prevence soc. pat. j.:            Mgr. Irena Soukupová, Mgr. Dagmar Kasalová

Koordinátor ŠVP:                              Mgr. Jana Večerníková

Koordinátor EVVO                           Mgr. Dagmar Kasalová

metodické sdružení I. st.:                   Mgr. Ivana Nevyhoštěná

Koordinátor ICT:                               Mgr. Radim Dudek, Bc. Monika Filipová

Koordinátor Č-N spolupráce:             Mgr. Jana Večerníková, Mgr. Renata Straková

                                                          

předmět. komise přírodovědných předmětů:   M-F              Mgr. Stanislava Větrovská

                                                                       Ch –Př-Z         Mgr. Eva Kryštůfková

předmět. komise humanitních předmětů:      Čj-Ov-D-Rv    PaedDr. Ivana Vojtíšková

                                                                    Vv-Hv-Tv-Pč    Mgr. Radim Dudek

 

předmět. komise jazyků:                    Mgr. Renata Straková

 

 

Součásti školy :

- Základní škola 1. - 9. ročník

- Školní družina

 

 

3.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

           

3.1  Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů         

a) Studium v oblasti pedagogických věd

 

1. stupeň

Jméno pedagoga

vzdělání

studium, termín zahájení

Bc. Eva Kolmanová

Bc.,

státní zkouška Nj

Distanční magisterské,

Speciální pedagogika, zahájeno 2016

 

Simona Svobodová

 

střední s maturitou

Studium v oblasti pedagogický věd – vychovatel

Kombinované studium Pedagogika volného času – vychovatel. Bakalářský studijní program.

 

Bc. Alena Brabencová

 

 

Aj + Fj

distanční magisterské, příprava učitelů 2. stupně

ukončení 2017

 

Bc. Markéta Šťastná

 

 

M - F

distanční magisterské, příprava učitelů 2. stupně

ukončení 2018

 

 

 

 

 

 

3.2  Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

 

c) Studium k výkonu specializovaných činností

učitel

studium

dokončení

Mgr. Dagmar Kasalová

Primární prevence rizikového chování ve školství

2017

 

 

3.3  Studium k prohlubování odborné kvalifikace

 

Především dle nabídky a potřeb školy.

 

 

3.4  OPVK, RP MŠMT

 

Projekt: Profesní rozvoj pedagogů ZŠ Lidická, OP VVV

Školení – mentoring, Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze

 

 

 

Příjmení pedagoga

Časová dotace šablony (1) II/2.2

Časová dotace šablony (2)

II/2.8

Časová dotace šablony (3)

Celková časová dotace

1

Bochová Zuzana

32 ČG

Inkluze 8

 

40

2

Dudek Radim

32 ČG

Inkluze 8

 

40

3

Filipová Monika

 

Inkluze 8

 

8

4

Horáková Markéta

 

Inkluze 8

 

8

5

Kasalová Dagmar

 

Inkluze 8

 

8

6

Klenovičová Iva

32 Mentoring

Inkluze 8

 

8 + 32

7

Kolmanová Eva

 

Inkluze 8

 

8

8

Kryštůfková Eva

32 ČG

Inkluze 8

 

40

9

Matyášová Jana

32 MG

Inkluze 8

 

40

10

Němcová Lenka

32 ČG

Inkluze 8

 

40

11

Nevyhoštěná Ivana

32 Mentoring

Inkluze 8

 

8 + 32

12

Novotná Ivana

 

Inkluze 8

 

8

13

Pöschlová Petra

32 ČG

Inkluze 8

 

40

14

Ryšánková Jana

32 ČG

Inkluze 8

 

40

15

Schejbalová Daniela

32 ČG

Inkluze 8

 

40

16

Soukupová Irena

32 MG

Inkluze 8

 

40

17

Straková Renata

 

Inkluze 8

 

8

18

Svobodová Simona

32 Mentoring

Inkluze 8

 

8 + 32

19

Valentová Alena

32 ČG

Inkluze 8

 

40

20

Janatová Dagmar

 

Inkluze 8

 

8

21

Večerníková Jana

32 ČG

Inkluze 8

 

40

22

Větrovská Stanislava

32 MG

Inkluze 8

 

40

23

Vojtíšková Ivana

32 ČG

Inkluze 8

 

40

24

Jarešová Marcela

 

Inkluze 8

 

8

25

Šťastná Markéta

32 MG

Inkluze 8

 

8 + 32

26

Čechová Kateřina

 

Inkluze 8

 

8

27

Petkovová Ivana

 

Inkluze 8

 

8

28

Poláček Jaroslav

 

Inkluze 8

 

8

29

Jirousková Kristýna

32 ČG

 

 

32

 

Školení ve spolupráci s AV Media – interaktivní tabule, PASCO, Robotel.

 

Projekt: Bezpečné klima ve škole

Rozvojový program MŠMT.

 

Školení pro všechny třídní učitele a vychovatelky ŠD:

1. Kazuistický seminář.- bezpečné klima. Externí školitel. Proběhlo ve školním roce 2016/2017.

2. Praktický nácvik činností - tvorba pravidel třídy, tvorba bezpečného klimatu ve třídě. Externí školitel, ředitel školy, výchovný poradce, metodik prevence (ŘŠ + VP + MP). 2017/2018

3. Praktická činnost třídních učitelů - vytváření pravidel třídy, vedení třídních hodin. Třídní učitelé, vychovatelky školní družiny - 19 osob.

4. Společná činnost všech pracovníků - pravidla školy a systém komunikace, systém monitoringu varovných signálů. ŘŠ + VP + MP

5. Monitoring třídy - pozorování změn klimatu, vlivu jednotlivců i skupin, atd. Třídní učitelé, vychovatelky ŠD.

6. Mentoring - zpětná vazba k činnosti pracovníků školy (ŘŠ + VP + MP)

7. SWOT analýza - vyhodnocení aktivit brainstorming, všichni pracovníci školy.

 

 
  zpět
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou