Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Dokumenty »

Školní dokumenty

 

Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018

Funkce ve škole, úvazky, sběrové aktivity

 

 
 

 

I. Charakteristika školy  

 

1. Žáci  

a) Počet žáků:                       375

b) Počet tříd:                 I.st.     8

                                    II.st.    8

 

c) Počet žáků ŠD                    90

d) Počet oddělení ŠD:               3

e) Průměr žáků na třídu:        23,44

                                                             

2. Zaměstnanci školy  

a) Pedagogičtí pracovníci:       29

b) Provozní zaměstnanci:         5

c) Asistent učitele                    2

  

II. Funkce ve škole

  

ředitel školy:                                      Mgr. Jaroslav Poláček

zástupce ředitele školy:                       Mgr. Daniela Schejbalová

výchovný poradce:                              Mgr. Marcela Jarešová

Metodik prevence soc. pat. j.:              Mgr. Irena Soukupová, Mgr. Dagmar Kasalová

Koordinátor ŠVP:                                Mgr. Jana Večerníková

Koordinátor EVVO                               Mgr. Dagmar Kasalová

metodické sdružení I. st.:                    Mgr. Ivana Nevyhoštěná

Koordinátor ICT:                                 Mgr. Radim Dudek, Bc. Monika Filipová

Koordinátor Č-N spolupráce:                Mgr. Jana Večerníková, Mgr. Renata Straková

                                                          

předmět. komise přírodovědných předmětů:    M-F       Mgr. Stanislava Větrovská

                                                                   Ch –Př- Z        Mgr. Eva Kryštůfková

předmět. komise humanitních předmětů:      Čj-Ov-D-Rv    PaedDr. Ivana Vojtíšková

                                                                    Vv-Hv-Tv-Pč    Mgr. Radim Dudek

 

předmět. komise jazyků:                    Mgr. Renata Straková

   

bezpečnostní technik:                        Mgr. Jaroslav Poláček

 

Požární hlídka:                                   Alena Rehbergerová, Simona Svobodová, Simona  Kalfeřtová

 

 

III. Třídnictví a úvazky učitelů  

                                                             

1) Pedagogičtí pracovníci  

   

a) Třídnictví I. st.  

1. tř.    Mgr. Kristýna Jirousková

2. A     Mgr. Jana Večerníková

2. B     Mgr. Ivana Nevyhoštěná

3. A     Mgr. Jana Ryšánková

3. B     Mgr. Iva Klenovičová

4. tř.    Mgr. Petra Pöschlová

5. A     Mgr. Irena Soukupová

5. B.    Mgr. Jitka Poláčková

 

b)Třídnictví II. st.  

6.A      Mgr. Kateřina Čechová

7. A     Mgr. Lenka Němcová

7. B     Mgr. Alena Valentová

7. C     Mgr. Jana Matyášová

8. A.    Mgr. Zuzana Bochová

8. B     Mgr. Stanislava Větrovská

9. A.    PaedDr. Ivana Vojtíšková

9. B.    Mgr. Radim Dudek

 

c) Vychovatelky ŠD:  

 

Ivana Novotná - vedoucí vychovatelka, Simona Svobodová, Markéta Horáková DiS.

 

d) Vyučující bez třídnictví:

 

Bc. Monika Filipová

Mgr. Renata Straková

Mgr. Eva Kryštůfková

Mgr. Dagmar Kasalová

Bc. Eva Kolmanová

Bc. Markéta Šťastná

 

e) Asistent pro děti ze znevýhodněného prostředí

 

Ivana Novotná

Zuzana Rotyisová

 

 

 

 

 

f) Projekty školy:

 

 

 

Program

Název projektu

Dotace

Vl. podíl

Garant

Projekty IROP

PODÁNO

Nástavba školy, odborné učebny školy

Cca 17 mil. Kč

Cca 8.5 mil. Kč

Vlastní podíl hradí zřizovatel

Mgr. J. Poláček

GF LK

SCHVÁLENO

Bezpečné klima ve třídách

  15 000,- Kč

15.000,- Kč

Mgr. Dagmar Kasalová

RP MŠMT

REALIZACE

Bezpečné klima ve škole

79 500,- Kč

0,-

Mgr. Jaroslav Poláček

ČR, Laktea

REALIZACE

Školní mléko

Dle objednávky

 

Mgr. Ivana Nevyhoštěná

ČR, Laktea

REALIZACE

Ovoce do škol

 

0,-

Mgr. Ivana Nevyhoštěná

OP VVV

REALIZACE

Profesní rozvoj pedagogů ZŠ Lidická

1 007 400,- Kč

0,- Kč

Mgr. Jaroslav Poláček

FMP Interreg Č – P

REALIZACE

To je zajímavé

 

0,- Kč

Zřizovatel

Mgr. S. Větrovská

Mgr. J. Matyášová

Interreg Č – S

PODÁNO

Řemesla v Trojzemí

4 400 000,- Kč

500 000,-

Zřizovatel

Mgr. J. Poláček

Mgr. D. Kasalová

 

OP VVV

REALIZACE

Potravinová pomoc dětem

 

0,-

Mgr. D. Schejbalová

RP MŠMT

PŘIPRAUJEME

Asistent pro žáky se soc. z.

 

 

Mgr. D. Schejbalová

FMP Interreg Č – P

PŘIPRAVUJEME

Co si vyzkouším, tomu rozumím

430 000,- Kč

80 000,- Kč

Zřizovatel

Mgr. A. Valentová

Mgr. Z. Dragounová

GF LK

 

EDUCA 2018

0,-

0,-

Mgr. Jaroslav Poláček

GF Hrádek nad Nisou

Lyžařský výcvikový zájezd

  4.000,- Kč

100.000,- Kč

Mgr. Radim Dudek

 

Zdravé zuby

0

0

Mgr. Jana Ryšánková

 

 

g) Volitelné předměty

 

Povinně volitelné předměty:

 

o   1. ročník Dramatizace v Čj, Německý jazyk

o   3. ročník Dramatizace v Čj, Německý jazyk

o   5. ročník Dramatizace v Čj, Německý jazyk

o   6. ročník Další cizí jazyk - Nj

o   7. ročník Další cizí jazyk – Nj,

o   8. ročník Další cizí jazyk –  Nj,

o   9. ročník Cvičení z M/Čj, Další cizí jazyk –  Nj, Technické práce

 

 

 

 

2) Provozní pracovníci  

 

a) Technicko hospodářští pracovníci:                 Simona Kalfeřtová

b) školník:                                                      Alena Rehbergerová

c) uklízečky:                                                   Marta Bartoňová, Anna Heková,  Šárka Nováková

 

 

Výzdoba školy:

I. patro: učitelé Vv na II. stupni

II. patro: učitelé Vv na I. stupni

 

 

 

IV. Mimotřídní práce      

                                                      

distribuce školních potřeb a učebnic:   Simona Kalfeřtová

kabinet Č-N školy 1. st.: Eva Kolmanová

Kabinet I. st.:              Mgr. Petra Pöschlová

kabinet M:      Mgr. Jana Matyášová

kabinet Čj:      PaedDr. Ivana Vojtíšková

kabinet Aj:      Mgr. Dagmar Kasalová

kabinet Nj:      Mgr. Alena Valentová

NJ PC:            Bc. Monika Filipová

kabinet D:       Mgr. Zuzana Bochová

kabinet Z:       Mgr. Radim Dudek

kabinet Ch:     Mgr. Eva Kryštůfková

kabinet F:       Mgr. Stanislava Větrovská

kabinet Tv:     Mgr. Radim Dudek

kabinet Př:      Mgr. Eva Kryštůfková

kabinet Vv:     PaedDr. Ivana Vojtíšková

kabinet Hv:     Mgr. Lenka Němcová

kabinet pěstitelské práce:   Mgr. Daniela Schejbalová

správce žákovské knihovny:   Mgr. Jana Večerníková

správce učitelské knihovny:    Mgr. Jana Večerníková

kabinet didaktické techniky:   Mgr. Jaroslav Poláček

kronika školy: Mgr. Jana Ryšánková  

MaK    :  Mgr. Daniela Schejbalová

Učebna Nj: Mgr. Renata Straková

Učebna Aj: Mgr. Lenka Němcová

Učebna PC: Mgr. Radim Dudek

                                           

 

Ekologické sběry:       Tetrapak          I. st. Ivana Novotná

                                                      II. st. Mgr. Stanislava Větrovská

 

                                    Kelímky       I. st. Mgr. Jana Večerníková

                                                      II. st. Mgr. Eva Kryštůfková

 

 

Pet:   I. st.    Bc. Monika Filipová

         II. st. Mgr. Eva Kryštůfková

 

Hliník: I. a II. st. Mgr. Jana Ryšánková

Baterie:I. a II. st.  Markéta Horáková DiS.            

 

 

Sběr papíru:                            Mgr. Dagmar Kasalová

Sběr pomerančové kůry:        I. st. Mgr. Ivana Nevyhoštěná

          II. st. Mgr. Jana Matyášová


 

Garant dopravní výchovy:     Mgr. Jana Ryšánková

 

 

 

V. Další aktivity ve školním roce

 

 

 

Připravujeme:

 

Program

Název projektu

Rozpočet

Vl. podíl

Garant

OP ŽP

Zateplení přístavby školy a výměna oken

 

??

 

Město Hrádek nad Nisou

 

 

 
  zpět
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou