Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Dokumenty »

Školní dokumenty

 

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na školní rok 2018/2019

Zásady DVPP: Rovnost příležitostí a zákaz diskriminace. Každý pracovník má stejnou možnost vzdělávat se za podmínek a možností uvedených v tomto plánu. Vzdělávání celého pedagogického sboru má přednost před individuálním studiem k prohloubení kvalifikace. Kritériem pro schválení vzdělávání jsou potřeby a možnosti školy. Priority: studium k splnění kvalifikačních a dalších kvalifikačních předpokladů.

 


3.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

           

3.1  Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů         

a) Studium v oblasti pedagogických věd

 

1. stupeň

Jméno pedagoga

vzdělání

studium, termín zahájení

Romana Mottlová

ÚSO

Distanční, navazující na asistenta pedagoga, Pedagogika volného času – vychovatel.

 

 

Simona Svobodová

 

střední s maturitou

Studium v oblasti pedagogický věd – vychovatel

Kombinované studium Pedagogika volného času – vychovatel. Bakalářský studijní program.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

 

c) Studium k výkonu specializovaných činností

učitel

studium

dokončení

Mgr. Dagmar Kasalová

Primární prevence rizikového chování ve školství

2019

Mgr. Irena Soukupová

Primární prevence rizikového chování ve školství

2019

 

 

3.3  Studium k prohlubování odborné kvalifikace

 

učitel

studium

dokončení

Mgr. Kristýna Jirousková

Učitelství 1. stupeň

2019

 
 

Především dle nabídky a potřeb školy.

 

Pro projekt Řemesla v Trojzemí, projekt Společné vzdělávání na ZŠ Lidická:

 

Seminář metodického vedení kroužku robotiky: Mgr. M. Šťastná, Bc. M. Filipová.

 

 

 
  zpět
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou