Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Dokumenty »

Školní dokumenty

 

Organizační zabezpečení školního roku 2018/2019

Třídnictví, funkce ve škole, projekty, sběrové aktivity, mimotřídní práce

 

I. Charakteristika školy  

 

1. Žáci  

a) Počet žáků:             361

b) Počet tříd:               I. st.     8

                                    II. st.    8

 

c) Počet žáků ŠD                    90

d) Počet oddělení ŠD:            3

e) Průměr žáků na třídu:        22,56

                                                             

2. Zaměstnanci školy  

a) Pedagogičtí pracovníci:     29

b) Provozní zaměstnanci:         5

c) Asistent učitele                     1

  

II. Funkce ve škole

  

Ředitel školy:                                     Mgr. Jaroslav Poláček

Zástupce ředitele školy:                     Mgr. Alena Valentová

Výchovný poradce:                            Mgr. Iva Klenovičová

Karierový poradce:                            Mgr. Dagmar Kasalová

Metodik prevence soc. pat. j.:            Mgr. Irena Soukupová, Mgr. Dagmar Kasalová

Koordinátor ŠVP:                              Mgr. Jana Večerníková

Koordinátor EVVO                           Mgr. Dagmar Kasalová

Metodické sdružení I. st.:                  Mgr. Ivana Nevyhoštěná

Koordinátor ICT:                               Mgr. Dagmar Kasalová

Koordinátor Č-N spolupráce:             Mgr. Jana Večerníková, Mgr. Alena Valentová

                                                          

Předmětová komise přírodovědných předmětů:   M-F         Mgr. Stanislava Větrovská

                                                                       Ch –Př - Z       Mgr. Eva Kryštůfková

Předmětová komise humanitních předmětů:Čj-Ov-D-Rv    PaedDr. Ivana Vojtíšková

                                                                         Vv-Hv-Tv-Pč    Mgr. Radim Dudek

 

Předmětová komise jazyků:                          Mgr. Renata Straková

 

 

Bezpečnostní technik:                        Mgr. Jaroslav Poláček

 

Požární hlídka:                                   Alena Rehbergerová, Zdeňka Janečková,

Šárka Nováková

 

 

III. Třídnictví a úvazky učitelů  

                                                             

1) Pedagogičtí pracovníci  

   

a) Třídnictví I. st.  

1. A     Mgr. Irena Soukupová

1. B     Mgr. Daniela Schejbalová

2. tř.    Mgr. Kristýna Jirousková

3. A     Mgr. Jana Večerníková

3. B     Mgr. Ivana Nevyhoštěná

4. A    Mgr. Jana Ryšánková

4. B     Mgr. Iva Klenovičová

5. tř.    Mgr. Petra Pöschlová

 

b)Třídnictví II. st.  

6. A     PaedDr. Ivana Vojtíšková

6. B     Mgr. Jitka Poláčková

7. tř.    Mgr. Radim Dudek   

8. A     Mgr. Lenka Fiřtová

8. B     Mgr. Alena Brabencová

8. C     Mgr. Jana Matyášová

9. A.    Mgr. Radomír Škaloud

9. B     Mgr. Stanislava Větrovská

 

 

c) Vychovatelky ŠD:  

 

Ivana Novotná - vedoucí vychovatelka, Romana Mottlová, Ludmila Vlachová

 

d) Vyučující bez třídnictví:

 

Bc. Monika Filipová

Mgr. Renata Straková

Mgr. Eva Kryštůfková

Mgr. Dagmar Kasalová

Mgr. Eva Kolmanová

Mgr. Markéta Šťastná

 

e) Asistent pro děti ze znevýhodněného prostředí

 

Ivana Novotná

 

 

f) Projekty školy:

 

 

 

Program

Název projektu

Dotace

Vl. podíl

Garant

Projekty IROP

PODÁNO

Nástavba školy, odborné učebny školy

Cca 17 mil. Kč

Cca 8.5 mil. Kč

Vlastní podíl hradí zřizovatel

Mgr. J. Poláček

GF LK

SCHVÁLENO

Bezpečné klima ve třídách 2

  15 000,- Kč

16.000,- Kč

Mgr. Dagmar Kasalová

GF LK SCHVÁLENO

Volnočasový KLUB ZŠ Lidická 2

20 000,- Kč

21 000,- Kč

Mgr. Dagmar Kasalová

GF LK SCHVÁLENO

Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opaženími

20 000,- Kč

10 000,- Kč

Mgr. Iva Klenovičová

ČR, Laktea

REALIZACE

Školní mléko

Dle objednávky

 

Mgr. Ivana Nevyhoštěná

ČR, Laktea

REALIZACE

Ovoce do škol

 

0,-

Mgr. Ivana Nevyhoštěná

OP VVV

REALIZACE

Profesní rozvoj pedagogů ZŠ Lidická

1 007 400,- Kč

0,- Kč

Mgr. Jaroslav Poláček

FMP Interreg Č – P

REALIZACE

To je zajímavé

 

0,- Kč

Zřizovatel

Mgr. S. Větrovská

Mgr. J. Matyášová

Interreg Č – S

Realizace

Řemesla v Trojzemí

4 400 000,- Kč

500 000,-

Zřizovatel

Mgr. J. Poláček

Mgr. D. Kasalová

 

OP VVV

REALIZACE

Potravinová pomoc dětem

 

0,-

Mgr. D. Schejbalová

FMP Interreg Č – P

 

Co si vyzkouším, tomu rozumím

430 000,- Kč

80 000,- Kč

Zřizovatel

Mgr. A. Valentová

Mgr. Z. Dragounová

GF LK

Podáno

EDUCA 2018

8000,-

0,-

Mgr. Dagmar Kasalová

GF Hrádek nad Nisou

Lyžařský výcvikový zájezd

  4.000,- Kč

100.000,- Kč

Mgr. Radim Dudek

 

Zdravé zuby

0

0

Mgr. Jana Ryšánková

Interreg Č – S

FMP, Realizace

Dětská univerzita Trojzemí

450 000,- Kč

Vlastní podíl hradí zřizovatel

PaedDr. Ivana Vojtíšková

 

Zdravá pětka

 

 

Mgr. Irena Soukupová

 

Česko-německý filmový camp

 

 

Bc. Monika Filipová

PO VVV, MŠMT

podáno

Společné vzdělávání na ZŠ Lidická

1 494 500,- Kč

0,-

Mgr. Jaroslav Poláček

MŠMT

Eliminace projevů rizikového chování v třídních kolektivech

156 000,- Kč

16 000,- Kč

Mgr. Dagmar Kasalová

 

 

 

 

 

 

 

g) Volitelné předměty

 

Povinně volitelné předměty:

 

o   1. ročník Dramatizace v Čj,

o   3. ročník Dramatizace v Čj, Německý jazyk

o   4. ročník Dramatizace v Čj, Německý jazyk

o   6. ročník Další cizí jazyk - Nj

o   7. ročník Další cizí jazyk – Nj,

o   8. ročník Další cizí jazyk –  Nj,

o   9. ročník Cvičení z M/Čj, Další cizí jazyk –  Nj, Technické práce

 

 

 

 

2) Provozní pracovníci  

 

a) Technicko hospodářští pracovníci:           Zdeňka Janečková

b) školník:                                                      Alena Rehbergerová

c) uklízečky:                                                  Marta Bartoňová, Iva Řeháčková,

Šárka Nováková

 

 

Výzdoba školy:

I. patro: učitelé Vv na II. stupni

II. patro: učitelé Vv na I. stupni

 

 

 

IV. Mimotřídní práce      

                                                      

distribuce školních potřeb a učebnic:   Zdeňka Janečková

kabinet Č-N školy 1. st.: Eva Kolmanová

Kabinet I. st.:              Mgr. Petra Pöschlová

kabinet M:      Mgr. Jana Matyášová

kabinet Čj:      PaedDr. Ivana Vojtíšková

kabinet Aj:      Mgr. Dagmar Kasalová

kabinet Nj:      Mgr. Alena Valentová

NJ PC:            Bc. Monika Filipová

kabinet D:       Mgr. Radomír Škaloud

kabinet Z:       Mgr. Radim Dudek

kabinet Ch:     Mgr. Eva Kryštůfková

kabinet F:       Mgr. Markéta Šťastná

kabinet Tv:     Mgr. Radim Dudek

kabinet Př:      Mgr. Eva Kryštůfková

kabinet Vv:     Mgr. Stanislava Větrovská

kabinet Hv:     Mgr. Lenka Fiřtová

kabinet pěstitelské práce:   Alena Rehbergerová

správce žákovské knihovny:   Mgr. Jana Večerníková

správce učitelské knihovny:    Mgr. Jana Večerníková

kabinet didaktické techniky:   Mgr. Jaroslav Poláček

kronika školy: Mgr. Jana Ryšánková  

MaK    :  Mgr. Daniela Schejbalová

Učebna Nj: Mgr. Renata Straková

Učebna Aj: Mgr. Lenka Fiřtová

Učebna PC: Mgr. Radim Dudek

                                           

 

Ekologické sběry:       Tetrapak          I. st. Ivana Novotná

                                                           II. st. Mgr. Stanislava Větrovská

 

                                    Pet:        I. st.    Bc. Monika Filipová

                                                II. st. Mgr. Eva Kryštůfková

 

Hliník: I. a II. st. Mgr. Jana Ryšánková

Baterie:I. a II. st.  Mgr. Eva Kryštůfková          

 

 

Sběr papíru:                            Mgr. Dagmar Kasalová

Sběr pomerančové kůry:        I. st. Mgr. Ivana Nevyhoštěná

II. st. Mgr. Jana Matyášová

 

Sběr kaštanů a žaludů:           Alena Rehbergerová

 

Garant dopravní výchovy:     Mgr. Jana Ryšánková

 

 

 

 

V. Další aktivity ve školním roce

 

 

 

Připravujeme:

 

Program

Název projektu

Rozpočet

Vl. podíl

Garant

OP ŽP

Realizace

Zateplení přístavby školy a výměna oken

 

??

 

Město Hrádek nad Nisou

 

 

 

 

 
  zpět
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou