Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Škola eko?logicky! »

Zprávy

 

Projekt Škola eko?logicky v roce 2015

datum zveřejnění: 26.5.2013 zdroj: ZŠ Lidická, projekt Škola eko?logicky

 

Původní cíle projektu se nemění, ale doplňují o nové, související s novými požadavky na výuku jazyků (např. blended learning). Plánujeme proto pro další období nové projekty, ze kterých budeme učebnu dále vybavovat.

 

Učebna německého jazyka je využívána pro výuku NJ a jako odborná učebna při realizaci setkávacích dnů s žáky partnerských škol svazku škol Š:schkola. Od první třídy se žáci prvního stupně naší školy setkávají jeden den v týdnu s žáky Schkoly v Hartau. Společně se učí jazyk partnera, sportují, modelují, tvoří atd. podle společného vzdělávacího plánu Svazku škol. Na druhém stupni se setkávají žáci jednou za měsíc dva dny. Pro všechny aktivity v rámci setkání využíváme učebnu Nj.

Díky vybavení a výzdobě třídy se učebna stala základnou pro jednání Mezinárodního parlamentu dětí a mládeže Euroregionu Nisa.  

Mezinárodní parlament vznikl před 15 lety z iniciativy měst Malého trojúhelníku Hrádek nad Nisou – Zittau – Bogatynia. V MPDM ERN je 8 zástupců z Hrádku nad Nisou, 8 z Zittau a 8 z Bogatyni. Jednacím jazykem je převážně němčina. Jedním z témat MPDM ERN jsou hospitace žáků ve školách partnerských měst. Letos poprvé jsme využili hospitace na předvedení programů, které jsme vytvořili v rámci projektu Škola eko?logicky! Hospitace na naší škole měla úspěch a další už je naplánována na duben 2016. Předpokládáme, že se tak ještě více rozšíří povědomí o našem projektu a možnostech využití výstupů a programů.

 

Původní cíle projektu se nemění, ale doplňují o nové, související s novými požadavky na výuku jazyků (např. blended learning). Plánujeme proto pro další období nové projekty, ze kterých budeme učebnu dále vybavovat.

 

Ekoučebna je i nadále využívána jako odborná učebna přírodopisu a při setkávacích dnech jako pracovna pro ekologické a přírodovědné aktivity. V učebně je umístěna interaktivní tabule, mikroskopy a lupy, výukové materiály atd. Neustále doplňujeme vybavení učebny tak, abychom nejen plnili cíle projektu, ale rozvíjeli možnosti výuky.

Venkovní zařízení slouží prioritně pro realizaci připravených výukových programů a v rámci setkávání. Vzhledem k tomu, že jsou zařízení umístěna v areálu školy bez oplocení, jsou využívány i neorganizovaně – například třídy, které jedou do Hrádku na výlet a využijí naše zařízení jako další atrakci. Bohužel se ukazuje, že některé atrakce potřebují velmi častou údržbu, která je nákladná.

Činnost svazku škol Š:schkola pokračuje i nadále. Doplňujeme společný vzdělávací program o další aktivity a plánujeme navazující společné projekty. Díky tomu máme zaručeno, že po celé období udržitelnosti projektu bude zajištěno využívání výstupů projektu.

V pracovním týmu Č – N spolupráce se občas dostáváme k projednávání udržitelnosti projektu, nejčastěji v souvislosti s požadavky na opravy vybavení, techniky nebo doplnění poškozených věcí. Běžné opotřebení a poškození zařízení dokážeme řešit z provozní dotace zřizovatele na provoz školy. Jedná se např. o výměny pc myší, klávesnic, opravy notebooků, prodloužení licence software do interaktivních tabulí apod. Některé opravy jsou ale velmi nákladné a bohužel často se opakující – např. opravy pružinového domečku před školou. Se stářím vybavení se stále více prodražují i opravy. Hledáme cestu jak udržet vybavení provozuschopné. Rozhodli jsme se požádat zřizovatele školy o dotaci na opravy venkovních zařízení.


Společný vzdělávací program škol Svazku škol Š:schkola se nemění. Proto je využívání výstupů projektu plně v souladu se vzdělávacími programy škol. To umožňuje škole zajistit udržitelnost projektu i v dalším období.

 

Do konce období udržitelnosti neočekáváme žádné změny, které by ovlivnily naplňování cílů projektu.

Udržitelnost projektu tak má v současné době dva pilíře:

1.      Vzdělávací program svazku škol Š:schkola je nastaven na dlouhodobou spolupráci partnerských škol v oblasti Trojzemí. Principy práce se nemění a tak noví žáci, kteří přicházejí do škol, opět využívají připravené plány, programy a materiály.

2.      Aktivity svazku se stále rozšiřují a zvyšuje se i počet členů Dnes je ve svazku sdruženo 11 škol a další jednají o vstupu. Všem novým partnerům samozřejmě nabízíme využití našich programů a dalších vzdělávacích materiálů.

 

 
  zpět
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou