Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Škola eko?logicky! »

Zprávy

 

Projekt Škola eko?logicky v roce 2016.

datum zveřejnění: 25.1.2017 zdroj: ZŠ Lidická, projekt Škola eko?logicky

 

Původní cíle projektu se nemění.Do konce března chceme podat projekt v rámci Interreg V-A – Řemesla v Trojzemí. Každá škola svazku škol Schkola si vybrala jedno řemeslo, pro které připraví výukové programy. Žáci jednotlivých škol pak budou programy svých partnerů zkoušet a seznamovat se tak s tradičními řemesly našeho regionu.

 

Učebna německého jazyka je využívána pro výuku NJ a jako odborná učebna při realizaci setkávacích dnů s žáky partnerských škol svazku škol Š:schkola. Od první třídy se žáci prvního stupně naší školy setkávají jeden den v týdnu s žáky Schkoly v Hartau. Společně se učí jazyk partnera, sportují, modelují, tvoří atd. podle společného vzdělávacího plánu Svazku škol. Na druhém stupni se setkávají žáci jednou za měsíc dva dny. Pro všechny aktivity v rámci setkání využíváme učebnu Nj.

Díky vybavení a výzdobě třídy se učebna stala základnou pro jednání Mezinárodního parlamentu dětí a mládeže Euroregionu Nisa.  

Jedním z témat MPDM ERN jsou hospitace žáků ve školách partnerských měst. Pokračovali jsme ve využití hospitací na předvedení programů, které jsme vytvořili v rámci projektu Škola eko?logicky! Hospitace na naší škole měly úspěch a další už je naplánována na jaro 2017.

 

Původní cíle projektu se nemění, ale doplňují o nové, související s novými požadavky na výuku jazyků (např. blended learning). Plánujeme proto pro další období nové projekty, ze kterých budeme učebnu dále vybavovat. Nyní je připraven projekt v rámci IROP na rekonstrukci stavební části učebny – podlahy, stěny, strop, osvětlení, žaluzie atd. Do konce března chceme podat projekt v rámci Interreg V-A – Řemesla v Trojzemí. Každá škola svazku škol Schkola si vybrala jedno řemeslo, pro které připraví výukové programy. Žáci jednotlivých škol pak budou programy svých partnerů zkoušet a seznamovat se tak s tradičními řemesly našeho regionu.

 

Ekoučebna je i nadále využívána jako odborná učebna přírodopisu a při setkávacích dnech jako pracovna pro ekologické a přírodovědné aktivity. V učebně je umístěna interaktivní tabule, mikroskopy a lupy, výukové materiály atd. Neustále doplňujeme vybavení učebny tak, abychom nejen plnili cíle projektu, ale rozvíjeli možnosti výuky.

Venkovní zařízení slouží prioritně pro realizaci připravených výukových programů a v rámci setkávání. Vzhledem k tomu, že jsou zařízení umístěna v areálu školy bez oplocení, jsou využívány i neorganizovaně – například třídy, které jedou do Hrádku na výlet a využijí naše zařízení jako další atrakci. Bohužel se ukazuje, že některé atrakce potřebují velmi častou údržbu, která je nákladná.

Činnost svazku škol Š:schkola pokračuje i nadále. Doplňujeme společný vzdělávací program o další aktivity a plánujeme navazující společné projekty. Díky tomu máme zaručeno, že po celé období udržitelnosti projektu bude zajištěno využívání výstupů projektu.


 

 
  zpět
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou